ClinTex CTi là gì? CTI token là gì? Mua bán & tạo ví Cti ở đâu?

ClinTex CTi là gì? 

ClinTex CTi là một nền tảng công nghệ phân tán kết hợp phân tích dữ liệu dự đoán, machine learning (AI) và việc sử dụng hợp đồng thông minh một cách sáng tạo nhằm cung cấp giải pháp cho ngành dược phẩm và là nhóm đứng sau CTi – Clinical Trials Intelligence: Một loại nền tảng phần mềm mới nhằm chuyển đổi ngành phát triển y học thông qua ứng dụng phân tích dự đoán, học máy và ứng dụng mới của công nghệ chuỗi khối và hợp đồng thông minh trong các thử nghiệm lâm sàng. Nhiệm vụ của Clin Tex CTI là giảm chi phí thuốc men và cải thiện tốc độ đưa ra thị trường các loại thuốc mới cho những người cần chúng, thông qua việc giảm đáng kể chi phí phát triển cho ngành dược phẩm toàn cầu.

CTI token là gì?

CTI token là đồng coin gốc cho nền tảng Clinical Trials Intelligence của ClinTex CTI. CTi được sử dụng để truy cập vào nền tảng thông qua mô hình giấy phép đặt cược trên ví tích hợp Clinical Trials Intelligence. Token CTi cũng sẽ được sử dụng cho các khoản thanh toán liên nền tảng trong giai đoạn 3, chẳng hạn như thanh toán phần thưởng cho các nhà cung cấp dữ liệu lâm sàng và các nhà điều tra lâm sàng bên thứ ba. CTI token được xây dựng trên nền tảng chuỗi chéo và có tổng cung tối đa là 191.311.840 CTI.

Ứng dụng ClinTex CTi

Hệ sinh thái Clin Tex CTi bao gồm bảy Ứng dụng riêng biệt, mỗi ứng dụng cung cấp thông tin chuyên sâu quan trọng vô giá và lợi ích to lớn cho các bên liên quan như Bác sĩ & Quản lý dự án lâm sàng, Quản lý dữ liệu lâm sàng, nhân viên cảnh giác dược và Giám sát trang web dưới đây là những ứng dụng chi tiết gồm:

CTi-OEM – Hoạt động xuất sắc

 • Cung cấp khả năng giám sát vận hành trực quan các thử nghiệm lâm sàng cho người quản lý dự án lâm sàng, người quản lý dữ liệu lâm sàng và nhân viên từ xa, cho phép đưa ra quyết định trực tiếp về những hành động cần thiết để đảm bảo dự án thành công.

Ti-CDV – Trực quan hóa dữ liệu lâm sàng

 • Cung cấp đánh giá dữ liệu lâm sàng nâng cao thông qua việc sử dụng trực quan hóa dữ liệu để xác định các vấn đề có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của thử nghiệm và sự an toàn của bệnh nhân, ví dụ như các vấn đề về chất lượng dữ liệu, tình trạng trầm trọng của bệnh. Hơn nữa, CTi-CDV sẽ tạo điều kiện cho việc đánh dấu các vấn đề này và các hành động khắc phục sẽ được ghi lại và theo dõi.

CTi-PDA – Phân tích dự đoán

 • Ứng dụng CTi-PDA sẽ kết hợp tất cả các nguồn dữ liệu lâm sàng và vận hành, đồng thời sử dụng mô hình dự đoán để dự báo các vấn đề và sự kiện trước khi chúng xảy ra. Ứng dụng CTi-PDA sẽ tiết lộ các mối tương quan tiềm ẩn trên tất cả các bộ dữ liệu, từ đó tạo điều kiện cho công ty dược phẩm chủ động hành động để giải quyết.

CTi-RBM – Giám sát dựa trên rủi ro

 • Ứng dụng CTi-RBM sẽ sử dụng dữ liệu hiện tại và lịch sử để dự đoán các rủi ro cụ thể và do đó cho phép triển khai chiến thuật dữ liệu của công ty dược phẩm và tài nguyên giám sát trang web để thực hiện hành động phòng ngừa. Phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro dự đoán này khác với phương pháp tiếp cận phản ứng hiện tại đối với rủi ro và có thể giảm đáng kể chi phí giám sát địa điểm trong quá trình thử nghiệm lâm sàng.

CTi-PRR – Tuyển dụng và giữ chân bệnh nhân

 • Ứng dụng CTi-PRR quản lý việc tuyển dụng và duy trì bệnh nhân cho các thử nghiệm lâm sàng bằng cách cung cấp một cổng thông tin nhận dạng bệnh nhân và đưa ra một loạt cảnh báo (dựa trên các phân tích dự đoán) gắn cờ khi bệnh nhân có nguy cơ rút lui khỏi nghiên cứu.

CTi-SIM – Điều tra viên trang web

 • Ứng dụng CTi-SIM quản lý việc tuyển dụng các điều tra viên (bác sĩ) để chạy các thử nghiệm lâm sàng và quản lý khoản thanh toán bằng mã thông báo của công ty dược phẩm cho các điều tra viên, được kích hoạt bởi các mốc dựa trên dữ liệu và KPI, được xác định trên Clinical Trials Intelligence.

CTi-VMM – Quản lý nhà cung cấp

 • CTi-VMM cung cấp khả năng giám sát về chất lượng dữ liệu và quản lý khoản bồi thường thanh toán bằng mã thông báo của công ty dược phẩm cho các nhà cung cấp bên thứ ba, được kích hoạt tự động bởi các mốc và KPI dựa trên dữ liệu, được xác định trên Clinical Trials Intelligence.

Tokenomics Clin Tex CTi

Tổng quan về Clin Tex CTi:

 • Tên: Clin Tex CTi
 • Tên giao dịch: CTI
 • Kiểu: Token tiện ích
 • Nền tảng: Ethereum ERC20, Binance BEP20, Polygon.
 • Hợp đồng ERC20: 0xcB8fb2438A805664cD8c3e640b85AC473DA5BE87
 • Hợp đồng BEP20: 0x3f670f65B9Ce89b82e82121fD68c340ac22C08D6
 • Hợp đồng Polygon: 0x8Ba941b64901E306667a287A370F145d98811096
 • Tổng cung: 191.311.840 CTI
 • Hiện tại đã phát hành: 124.445.175 CTI
 • Lên sàn: Tháng 12/2020
 • Giá khi lên sàn: 0.058$/1 CTI

Phân bổ CTI token:

Với tổng cung là 124.445.175 CTI coin và được phân bổ như sau:

 • Pre-Sale: 23.3%
 • Ngân quỹ: 16.7%
 • Dành cho Đối tác Chiến lược: 10,0%
 • Dành cho Giới thiệu, Quảng cáo & Tiền thưởng: 3,0%
 • Phân bổ cho những người nắm giữ CTI token: 12,5%
 • Dành cho Cố vấn 5,0%
 • Dành cho Thử nghiệm Công nghiệp Dược phẩm (Thử nghiệm) 5,0%
 • Nhóm quản lý 12,5%
 • Khuyến khích nhóm (Dự trữ tiền thưởng dựa trên cột mốc) 12%

Lịch trình phát hành CTI token: 

Dành riêng cho Đối tác chiến lược (10%, 20.000.000 CTI)

 • Khoản dự trữ này ban đầu sẽ bị khóa và được truy cập khi (và chỉ khi/khi) được yêu cầu đối với các đối tác chiến lược, chẳng hạn như sàn giao dịch, nhà cung cấp thanh khoản, v.v.

Dành riêng cho Giới thiệu, Quảng cáo & Tiền thưởng (3%, 6.000.000 CTI)

 • Khoản dự trữ này dành cho các khoản thanh toán tiền thưởng trong trường hợp cần có chiến dịch tiếp thị tiền thưởng trước vòng bán công khai. Các mã thông báo được phân phối từ nhóm này sẽ có thời gian trao quyền khóa là 6 tháng.

Những người nắm giữ CTI token (12,5%, 25.000.000 CTI) – Khoản dự trữ này dành cho những người sáng lập và một số cổ phần nhỏ dành cho những người tham gia vòng hạt giống (F&F).

Lịch trình phân bổ (Phát hành so le):

 • 20%: 6 Tháng
 • 20%: 12 Tháng
 • 20%: 24 Tháng
 • 20%: 36 Tháng
 • 20%: 48 Tháng

Dành riêng cho Cố vấn (5%, 10.000.000 CTI)

 • Nhóm này sẽ có thời gian khóa giao dịch là 6 tháng. Mã thông báo CTI chưa phân phối trong nhóm này sẽ bị khóa, nhưng có thể được truy cập trong tương lai nếu và khi ClinTex tiếp nhận thêm cố vấn.

Dành riêng cho các Thử nghiệm Công nghiệp Dược phẩm (5%, 10.000.000 CTI)

 • Các mã thông báo này sẽ tạo điều kiện cho các thử nghiệm thí điểm trên hệ thống trực tiếp. Chúng sẽ bị khóa cho đến khi triển khai thử nghiệm nền tảng trực tiếp và bị hủy sau khi quá trình thử nghiệm hoàn tất. Chúng sẽ không bao giờ là một phần của nguồn cung lưu thông.

Nhóm quản lý (12,5%, 25.000.000 CTI)

Lịch trình trao quyền (Phát hành so le):

 • 20%: Không bị khóa
 • 20%: 6 Tháng
 • 20%: 12 Tháng
 • 20%: 24 Tháng
 • 20%: 36 Tháng

Khuyến khích nhóm (Chương trình thưởng có cấu trúc dựa trên cột mốc )

 • ClinTex sẽ tiến hành đợt tuyển dụng ngay sau khi hoàn thành cấp vốn và các khoản phân phối từ nguồn dự trữ này sẽ đóng vai trò như một phần thưởng khuyến khích, cùng với tiền lương, để tiếp tục thu hút nhân tài hàng đầu vào các vai trò mới. Các mã thông báo sẽ vẫn bị khóa cho đến khi đạt được các mốc phát triển, phù hợp với lộ trình phát triển.

CTI token use case:

Dưới đây là một số trường hợp sử dụng của CTI token gồm:

 • Phí giao dịch trên nền tảng
 • Sử dụng để tham gia vào hệ sinh thái Clin Tex CTI
 • Mua bán trao đổi với nhau
 • Phần thưởng trong chương trình đặt cược
 • Quản trị, bỏ phiếu và biểu quyết.

Các giai đoạn thử nghiệm của Clin Tex CTi

Các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học tiến hành các thử nghiệm lâm sàng để chứng minh tính an toàn và hiệu quả của các phương pháp điều trị mới và đầy hứa hẹn với mục tiêu đạt được sự chấp thuận theo quy định của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (Hoa Kỳ), Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EU) và các cơ quan quản lý có liên quan khác ở các khu vực địa lý khác nhau.

Giai đoạn 1

 • Các thử nghiệm lâm sàng đánh giá độ an toàn của một loại thuốc trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu, có thể mất vài tháng để hoàn thành và thường bao gồm một số ít tình nguyện viên khỏe mạnh (20 đến 100), những người thường được trả tiền để tham gia nghiên cứu. Nghiên cứu được thiết kế để xác định tác động của thuốc hoặc thiết bị đối với con người, bao gồm cả cách nó được hấp thụ, chuyển hóa và bài tiết. Giai đoạn này cũng điều tra các tác dụng phụ xảy ra khi mức liều lượng được tăng lên. Khoảng 70% thuốc thử nghiệm vượt qua giai đoạn thử nghiệm này.

Giai đoạn 2

 • Các thử nghiệm lâm sàng kiểm tra hiệu quả của một loại thuốc hoặc thiết bị, có thể kéo dài từ vài tháng đến hai năm và liên quan đến hàng trăm bệnh nhân. Hầu hết các nghiên cứu giai đoạn II là các thử nghiệm ngẫu nhiên trong đó một nhóm bệnh nhân được dùng thuốc thử nghiệm, trong khi nhóm “đối chứng” thứ hai được điều trị tiêu chuẩn hoặc giả dược. Thường thì những nghiên cứu này là “mù” có nghĩa là cả bệnh nhân và nhà nghiên cứu đều không biết ai đã nhận được thuốc thử nghiệm. Điều này cho phép các nhà điều tra cung cấp cho công ty dược phẩm và FDA thông tin so sánh về tính an toàn và hiệu quả tương đối của loại thuốc mới. Khoảng một phần ba các loại thuốc thử nghiệm hoàn thành thành công cả nghiên cứu Giai đoạn I và Giai đoạn II.

Giai đoạn 3

 • Các thử nghiệm lâm sàng liên quan đến thử nghiệm ngẫu nhiên và mù trên vài trăm đến vài nghìn bệnh nhân. Thử nghiệm quy mô lớn và thường xuyên toàn cầu này, có thể kéo dài vài năm, giúp công ty dược phẩm và FDA hiểu rõ hơn về hiệu quả của thuốc hoặc thiết bị, lợi ích của nó và phạm vi phản ứng bất lợi có thể xảy ra. 70% đến 90% thuốc tham gia nghiên cứu Giai đoạn III hoàn thành thành công giai đoạn thử nghiệm này. Sau khi Giai đoạn III hoàn tất, một công ty dược phẩm có thể yêu cầu FDA chấp thuận cho tiếp thị thuốc.

Giai đoạn 4

 • Các nghiên cứu, thường được gọi là Thử nghiệm giám sát sau tiếp thị, được tiến hành sau khi một loại thuốc hoặc thiết bị đã được phê duyệt để bán cho người tiêu dùng. Các công ty dược phẩm có một số mục tiêu trong giai đoạn này: (1) so sánh một loại thuốc với các loại thuốc khác đã có trên thị trường; (2) để theo dõi hiệu quả lâu dài của thuốc và tác động đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân; và (3) để xác định hiệu quả chi phí của một liệu pháp điều trị bằng thuốc so với các liệu pháp điều trị truyền thống và mới khác. Các nghiên cứu Giai đoạn IV có thể dẫn đến việc một loại thuốc hoặc thiết bị bị loại khỏi thị trường hoặc các hạn chế sử dụng được áp dụng đối với nó.

Team phát triển, các nhà đầu tư & Đối tác

Team phát triển:

Đội ngũ của Clin Tex CTi là sự kết hợp kiến thức chuyên môn tốt nhất từ khắp các lĩnh vực dược phẩm, lâm sàng, phát triển phần mềm và phân tích dữ liệu.

Brendan O’Mainnin (Giám đốc điều hành)

 • Brendan là một nhà quản lý dự án và nhà phân tích kinh doanh giàu kinh nghiệm với nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tài chính, viễn thông và tiếp thị tiêu dùng. Kỹ năng lãnh đạo đã được chứng minh thành công, anh ấy thích làm việc với mọi người để giải quyết vấn đề. Brendan đã quan tâm đến không gian Blockchain từ năm 2013 và thường xuyên kết hợp trải nghiệm này với chuyên môn kinh doanh của mình với vai trò là giám đốc tại ClinTex.

Ethan Diamant (Giám đốc Dịch vụ Dữ liệu Lâm sàng)

 • Ethan đang lãnh đạo chức năng Dịch vụ thử nghiệm lâm sàng, chịu trách nhiệm xây dựng quan hệ đối tác với ngành dược phẩm và đảm bảo rằng các yêu cầu ngày càng tăng của khách hàng được tích hợp vào các sản phẩm và dịch vụ của ClinTex. Ethan có 19 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong các thử nghiệm lâm sàng bao gồm theo dõi dữ liệu lâm sàng, tối ưu hóa nghiên cứu và hoạt động xuất sắc toàn cầu.

Andre Byrne (Giám đốc Tiếp thị)

 • Andre là một nhà tiếp thị giàu kinh nghiệm với nền tảng kỹ thuật vững chắc trải qua hai thập kỷ trong lĩnh vực công nghệ, bao gồm kinh nghiệm về ngân hàng, tài chính và thiết kế đồ họa. Là người tự khởi nghiệp với tư duy kinh doanh, Andre rất nhiệt tình thúc đẩy những phát triển công nghệ có thể thay đổi thế giới xung quanh chúng ta trở nên tốt đẹp hơn.

John McCabe (Trưởng phòng Pháp lý & Quy định)

 • John có bằng Cử nhân (Hons) về Luật Kinh doanh và là luật sư được cấp phép ở Anh, xứ Wales và Ireland sau khi được nhận vào Hiệp hội Luật Ireland năm 2013. John đã làm việc trong ngành luật hơn 11 năm và rất quan tâm đến tất cả những thứ chuỗi khối. Anh ấy rất vui khi được tập trung vào bối cảnh pháp lý và quy định về tiền điện tử.

Neill Barron (Giám đốc Phân tích Dữ liệu Lâm sàng)

 • Neill dẫn đầu về đặc tả yêu cầu, thiết kế và phát triển Trí thông minh thử nghiệm lâm sàng, đảm bảo nó đáp ứng những thách thức trong thế giới thực hiện tại và tương lai đối với ngành dược phẩm. Anh ấy có hơn 20 năm kinh nghiệm phát triển lâm sàng rộng rãi thông qua sự kết hợp của nhiều vai trò cấp cao trong quản lý dữ liệu lâm sàng, phân tích dữ liệu, cải tiến quy trình/kỹ thuật và giám sát dữ liệu trang web.

Sean Flanagan (Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh)

 • Sean có 12 năm kinh nghiệm trong ngành Dịch vụ Tài chính và mang đến cho nhóm những kiến thức quý giá về quản lý khách hàng doanh nghiệp, quản lý tài sản và chứng khoán hóa.. Thành tích của ông trong việc phát triển quan hệ với nhà đầu tư và khách hàng sẽ giúp ClinTex đưa ra lộ trình phát triển của họ và tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên quan.

Các nhà đầu tư & Đối tác gồm:

Intellimed 

 • Một công ty công nghệ y tế sáng tạo tập trung vào việc hợp lý hóa các quy trình của Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), giảm chi phí và cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân. Intellimed là một phần của quý Sức khỏe Kỹ thuật số Serendip có trụ sở tại Cơ sở Đổi mới ở Birmingham và sẽ là đối tác có giá trị để triển khai Nền tảng CTi trong môi trường nghiên cứu lâm sàng và chăm sóc sức khỏe.

GBC (Hiệp hội chuỗi khối toàn cầu)

 • GBC đã được thành lập với sứ mệnh thúc đẩy nhận thức và giáo dục về chuỗi khối trong các lĩnh vực công nghệ tài chính, công nghệ đột phá và công nghệ chuỗi khối. Nhiệm vụ của GBC là hợp tác chiến lược với các tổ chức và cá nhân đang cách mạng hóa các hoạt động hàng đầu và thích ứng rộng rãi hơn với việc làm sáng tỏ công nghệ fintech và blockchain để hỗ trợ xã hội rộng lớn hơn.

Kucoin (Sàn giao dịch tiền điện tử)

 • Được thành lập vào tháng 9 năm 2017, KuCoin đã phát triển thành một trong những sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến nhất và hiện tại nó cung cấp một loạt dịch vụ tài chính bao gồm fiat-to-crypto, crypto-to-crypto, futures, staking, vay, khởi chạy token, v.v. 6 triệu người dùng của nó trên 207 quốc gia và khu vực trên thế giới. Một trong bốn người nắm giữ tiền điện tử trên toàn thế giới là với KuCoin.

TIBCO

 • ClinTex đang hợp tác với Tibco để sử dụng phần mềm trực quan hóa Spotfire của họ nhằm hiển thị các phân tích khác nhau được tạo từ mô hình dữ liệu CTi. TIBCO Spotfire® cho phép người dùng kết hợp dữ liệu trong một phân tích duy nhất và cung cấp hình ảnh tương tác do AI điều khiển sẽ giúp xác định nguyên nhân chính dẫn đến sự không hiệu quả của thử nghiệm lâm sàng.

Sum & Substance

 • Sum & Substance là công ty tiên phong trong lĩnh vực Nhận dạng kỹ thuật số đáng tin cậy, chuyên về chứng minh danh tính, xác thực dựa trên rủi ro, nhận dạng theo quy định cũng như phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng danh tính bị đánh cắp, đảm bảo giải pháp tuân thủ và rủi ro mạnh mẽ và toàn diện.

BEOSIN

 • Beosin là một công ty công nghệ chuỗi khối có uy tín và kinh nghiệm cung cấp giải pháp toàn diện từ thực thi kỹ thuật chiến thuật đến mô hình hóa lý thuyết cấp cao, với chuyên môn kiểm tra các hợp đồng thông minh cho các dự án chuỗi khối.

STERLING LAW

 • Sterling Law là một công ty luật nhỏ hiện đại và sáng tạo với chuyên môn hóa đa lĩnh vực cho phép đưa ra các giải pháp liền mạch để giải quyết các vấn đề phức tạp.

Roadmap ClinTex CTi

Năm 2018

 • Ý tưởng và nghiên cứu
 • Phát triển khái niệm
 • Phát triển Sprint 1
 • Nhóm CTi Core được thành lập

Năm 2019

 • Phát triển Sprint 2
 • Xây dựng ClinTex CTi dựa trên Proof of Concept
 • Thỏa thuận hợp tác chiến lược
 • Hoàn thành CTi Data

Năm 2020

 • Đánh giá yêu cầu hệ thống
 • Phát triển đặc điểm kỹ thuật CTi-OEM
 • Bán công khái CTI token
 • Chuẩn hóa mô hình dữ liệu CTI sang SDTM

Năm 2021

 • Phát triển CTI-PDA
 • Phát triển và thử nghiệm CTi-OEM GUI
 • Ra mắt CTI-OEM MVP
 • Phát triển và thử nghiệm OpTex & PDA

Năm 2022

 • Phát triển GUI CTI – PDA và khởi chạy MVP
 • Công bố thử nghiệm thí điểm đầu tiên của CTI

Tỷ giá hiện tại của ClinTex CTi (CTI token)?

Tỷ giá ClinTex CTi (CTI token) trực tiếp cho ngày hôm nay là 0,046932 USD với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,045,096 USD. Chúng tôi cập nhật giá CTI sang USD theo thời gian thực. ClinTex CTi giảm 18% trong 24 giờ qua. Xếp hạng CoinMarketCap hiện tại là #957, với vốn hóa thị trường trực tiếp là $5.840,432 USD. Nó có nguồn cung lưu hành là 124.445.175 CTI và tổng cung tối đa là 191.311.840 CTI.

 

Mua bán ClinTex CTi (CTI token) ở đâu?

ClinTex CTI hiện đã được niêm yết trên một số sàn giao dịch tiền điện tử. Không giống một số đồng coin phổ biến hiện nay như: BTC, BNB, ETH, USDT, vvv…. CTI không thể mua bán trực tiếp được bằng tiền VNĐ. Tuy nhiên anh em có thể dễ dàng mua bán CTI token thông qua các bước như sau:

Bước 1: Trước tiên anh em tiến hành mua USDT bằng tiền VNĐ, ở bước này mình thường sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử Binance.com, vì đây là sàn uy tín, an toàn, và tốt nhất thế giới hiện nay, sàn được hầu hết anh em trader tin tưởng và sử dụng.

Nếu chưa có tài khoản trên sàn này thì anh em nên đăng ký ngay một tài khoản để bắt đầu mua bán nhé. Link đăng ký tài khoản Binance: https://accounts.binance.com/vi/register?. Ngoài ra mình có viết một số bài khá chi tiết về sàn này anh em có thể xem qua nếu chưa biết cách tạo tài khoản cũng như mua bán trên sàn này:

Bước 2: Tiếp theo sau khi đã mua được USDT rồi anh em tiến hành chuyển USDT lên một trong những sàn bên dưới để mua CTI token nhé:

Sàn hỗ trợ mua bán CTI token Cặp giao dịch hỗ trợ
Gate.io CTI/USDT
Kucoin.com CTI/USDT

Xem thêm: 

Tạo ví & lưu trữ CTI token ở đâu?

ClinTex CTi (CTI) được xây dựng và phát triển trên nền tảng Blockchain của Ethereum, Binance & Polygon, vì vậy anh em có thể tạo ví và lưu trữ CTI token ở những ví hỗ trợ những nền này, cụ thể một số ví phổ biến được nhiều anh em sử dụng như:

Ngoài ra anh em có thể lựa chọn lưu trữ luôn CTI token ở trên những sàn giao dịch như: Gate, Kucoin.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*