DeFis Network (DFS) là gì? Chi tiết về DFS Token

Defis Network là gì?

DeFis Network (DFS Coin) mô tả sứ mệnh của mình là xây dựng một mạng lưới tài chính mở dựa trên công nghệ blockchain. Defis Network tuyên bố rằng trong DeFis Swap, người dùng có thể tự do tạo các cặp giao dịch giữa hai loại tiền tệ bất kỳ và bơm thanh khoản để xây dựng một thị trường giao dịch hiệu quả. Defis Network cũng khẳng định rằng theo tỷ lệ của họ trong số vốn thanh khoản được bơm vào, các nhà cung cấp thanh khoản chia sẻ doanh thu phí giao dịch do các giao dịch tạo ra một cách công bằng. Tất cả các quy trình này được tuyên bố là minh bạch và phi tập trung.

DeFis Network được xây dựng trên Blockchain EOSIO, đây là một Blockchain có tính ổn định, khả năng mở rộng cao và phí giao dịch bằng 0, EOSIO chắc chắn sẽ giúp chúng tôi cung cấp trải nghiệm người dùng và dịch vụ tài chính lấy người dùng làm trung tâm.

DFS Token là gì?

DFS là Token gốc của nền tảng DeFis Network, là ‘BTC’ đầu tiên và duy nhất của DEFI được xây dựng trên Blockchain EOSIO mà nhóm sáng lập tuân theo các quy tắc chính xác để nhận được DFS với bất kỳ thành viên cộng đồng và bất kỳ người nào trên thế giới này: Mua DFS thông qua giao dịch hoặc khai thác DFS thông qua việc tham gia vào Mạng DeFis.

Mục đích của DFS Coin chủ yếu được sử dụng cho:

 1. Thương mại
 2. Bỏ phiếu quản trị
 3. Khuyến khích giao dịch
 4. Khuyến khích thanh khoản
 5. Khuyến khích khai thác stablecoin
 6. Tạo tài sản tổng hợp
 7. Thu nhập cố định

Thông qua việc tổng hợp và đổi mới nhiều giao thức DeFi hơn trong tương lai, DFS sẽ tiếp tục thu được nhiều giá trị hơn nữa. Việc phân phối DFS được thực hiện bởi hợp đồng thông minh một cách tự động, để mỗi người nắm giữ DFS có thể chia sẻ những lợi ích của việc phát triển Mạng DeFis một cách công bằng.

Tổng quan về Defis Network

 • Tên: Defis Network
 • Tên giao dịch: DFS
 • Nền tảng: EOSIO
 • Hợp đồng: https://www.eosx.io/account/minedfstoken
 • Tổng cung: 10.000.000 DFS
 • Hiện tại đã phát hành: 370,848 DFS
 • Lên sàn: Tháng 8/2020
 • Giá khi lên sàn: 1.55$/1 DFS

DFS Coin được phân bổ như thế nào?

Có 3 quy tắc phân bổ DFS Coin:

 1. Số lượng phát hành tối đa: max_supply = 10 triệu DFS
 2. Tăng hệ số độ khó khai thác: Sản lượng khai thác tự động giảm sau mỗi 1 triệu DFS được phát hành
 3. Thuật toán điều chỉnh tự động:
damping = pow(0.75, (int)(current_supply / 1000000)); 

DFS sẽ trải qua tổng cộng 9 lần phân rã khi tổng số tiền khai thác đạt mức lưu hành tối đa là 10 triệu.

> Math.pow(0.75, 0);
1
> Math.pow(0.75, 1);
0.75
> Math.pow(0.75, 2);
0.5625
> Math.pow(0.75, 3);
0.421875
> Math.pow(0.75, 4);
0.31640625
> Math.pow(0.75, 5);
0.2373046875
> Math.pow(0.75, 6);
0.177978515625
> Math.pow(0.75, 7);
0.13348388671875
> Math.pow(0.75, 8);
0.1001129150390625
> Math.pow(0.75, 9);
0.07508468627929688

Khai thác DFS Mining Pools

Hiện có 3 nhóm khai thác DFS Coin chính:

 1. Nhóm khai thác giao dịch (khuyến khích giao dịch và trao đổi)
 2. Nhóm khai thác thanh khoản (khuyến khích nhà tạo lập thị trường)
 3. Nhóm khai thác tiền USDD (khuyến khích khai thác stablecoin)

Nhóm khai thác giao dịch sẽ chứa một hệ thống khai thác Referal khi có người mời giao dịch, người được mời sẽ nhận được thêm 4% sức mạnh khai thác, người mời sẽ nhận được thêm 1% sức mạnh khai thác.

1. Nhóm khai thác giao dịch

Ý tưởng thiết kế:

Bất kỳ giao dịch nào của người dùng tạo ra những đóng góp gia tăng tinh tế và có thể định lượng được cho DeFis Network, thậm chí là 1 trên 10 triệu, sẽ được thuật toán ghi lại. Sau đó DeFis Network cature ngay lập tức phát sinh DFS và chuyển DFS cho các tài khoản giao dịch của người dùng có liên quan trong thời gian thực. Tỷ lệ Ưu đãi sẽ được thuật toán tính toán tự động.

Đối với bất kỳ giao dịch nào của bất kỳ người dùng nào được thực hiện trong DeFis Network, Defis Network sẽ chiết khấu phí giao dịch cho người nắm giữ DFS.

Khi bạn nhận được 0,1 DFS thông qua giao dịch trong DeFis Network trước năm 2022, giống như khi bạn nhận 0,1 BTC thông qua khai thác BTC trước năm 2011. Ba điểm khác biệt duy nhất là: DFS có sứ mệnh lớn hơn, DFS có bối cảnh ứng dụng rộng hơn và DFS có khả năng sử dụng mạnh hơn và giá thì rẻ hơn.

Thuật toán khai thác giao dịch:

trading_mining_reward = 
trading_fee / dfs_price * discount * damping * pool_weight;

Trường hợp ví dụ:

Các giả định về tham số:

 1. giá thị trường DFS trung bình: 1 DFS = 0,15 EOS,
 2. khối lượng giao dịch: 100EOS, phí là 0,3%, do đó, giao dịch này tạo ra một khoản phí là 0,3 EOS.
 3. chiết khấu: 0,2
 4. giảm chấn: 0,75

Câu hỏi: Đối với một giao dịch 100 EOS, một khoản phí là 0,3 EOS được trả, vậy sẽ thu được bao nhiêu DFS để khai thác giao dịch?

Áp dụng công thức khai thác giao dịch:

trading_mining_reward = 0.3 / 0.15 * 0.2 * 0.75 = 0.3 DFS 

Đối với giao dịch này, nếu có một người mời. Sau đó, sức mạnh tính toán tự động được tăng thêm 5%. 4% trong số đó dành cho thương nhân và 1% dành cho người mời.

Cơ chế người giới thiệu khai thác giao dịch 

Ý tưởng thiết kế:

Thiết kế lớp giao thức mở hơn sẽ không chỉ giúp giao thức được tích hợp bởi nhiều ứng dụng của bên thứ ba hơn. Nó cũng cung cấp cho các đối tác tiềm năng, chẳng hạn như ví, sàn giao dịch, đại lý bên thứ ba và các nhà giao dịch có khối lượng giao dịch lớn, v.v.

Duy trì sự phân quyền đơn giản nhất, cởi mở nhất, minh bạch nhất trên chuỗi, có nhiều khả năng trở thành giao thức thanh khoản cơ bản để sử dụng quy mô lớn trên blockchain công khai EOSIO.

2. Nhóm khai thác thanh khoản

Ý tưởng thiết kế:

Đối với các nhà cung cấp thanh khoản, có hai điều cần cân nhắc.

Cân nhắc đầu tiên: An toàn

Mô-đun lõi hoán đổi của DeFis Network đã chịu được khối lượng giao dịch là 95 triệu đô la trong vòng 33 giờ ở lần thử nghiệm đầu tiên và có nền tảng tốt về bảo mật. Việc kiểm tra bảo mật của hợp đồng được thực hiện bởi SlowMist, PeckShield và sẽ được kiểm toán bởi các tổ chức kiểm toán uy tín.

Với sự hỗ trợ của kiểm toán nhiều bên, swap core được xem xét từng dòng và từng chữ. Swap core cuối cùng sẽ trở nên ổn định hoàn hảo. Cũng giống như một bài thơ sắp xếp hợp lý.

Cân nhắc thứ hai: ROI

Thông qua việc cung cấp bất kỳ tài sản tiền điện tử nào có khả năng thanh khoản và quỹ cho Defis Network, các nhà cung cấp thanh khoản, còn được gọi là các nhà tạo lập thị trường, trước tiên sẽ thu được 0,2% phí giao dịch dưới dạng lợi tức ngắn hạn, đồng thời nhận được DFS thông qua khai thác thanh khoản như là lợi nhuận dài hạn điều đó sẽ liên tục tăng cùng với sự phát triển của DeFis Network. Như đã đề cập trước đây, DFS là ‘BTC’ đầu tiên, duy nhất và hầu hết các DEFI được xây dựng trên chuỗi khối EOSIO, giúp giá trị lâu dài của nó có thể trở thành ‘vô giá’.

Nắm bắt nhu cầu cốt lõi, đây là thuật toán khai thác Thanh khoản:

 liquidity_mining_reward = 
 (liquidity * pow(apr_s, time_elapsed) - liquidity) / 
 dfs_price * damping * pool_weight;

apr_s, là một tham số có thể quản lý, đại diện cho tỷ lệ hoàn vốn hàng năm được tính bằng giây.

Trường hợp ví dụ:

Các giả định về tham số:

 1. Giá thị trường DFS trung bình: 1 DFS = 0,15 EOS,
 2. Số tiền khai thác thanh khoản: 10000 EOS.
 3. apr_s: 1.0000000015471259828814254433382
 4. giảm chấn: 0,75

Câu hỏi: Tôi có thể nhận được bao nhiêu DFS cho 10000 EOS và tạo ra thị trường trong một ngày?

Áp dụng công thức khai thác thanh khoản:

liquidity_mining_reward = 
(10000 * pow(1.0000000015471259828814254433382, 86400) - 10000 )/
0.15 * 0.75 * 1 = 6.6840 DFS

3. Nhóm khai thác tiền USDD

Ý tưởng thiết kế:

USDD là một stablecoin được quy đổi theo tỷ lệ 1:1 USD, những người đúc USDD thế chấp các tài sản tiền điện tử khác để đúc USDD thông qua tỷ lệ thế chấp vượt quá 300%. Không giống như DAI, DeFis Network không bắt buộc phải thanh lý khi những người đúc tiền gặp phải biến động giá, bởi vì tính bảo mật của tài sản thế chấp của người dùng là quan trọng hơn.

USDD cần có đủ quy mô và nhiều bối cảnh ứng dụng hơn để trở thành một stablecoin có hiệu quả cao và được áp dụng hàng loạt. Do đó, khai thác tiền USDD chính xác là để thúc đẩy sự phát triển của USDD. Thuật toán khai thác tiền USDD rất đơn giản và tương tự như khai thác giao dịch.

Tái bút: Nhóm phát triển đang cố gắng tăng cường khuyến khích DFS cho những người dùng thế chấp EOS để đúc USDD.

mint_mininng_reward = mint_fee / dfs_price * discount * damping

Trường hợp ví dụ:

Các giả định về tham số:

 1. Giá thị trường DFS trung bình: 1 DFS = 0,15 EOS,
 2. Đúc 10000 USDD, phí 0,3% = 30 USDD = 10,7 EOS
 3. Giảm giá: 0,2,
 4. Giảm chấn 0,75

Câu hỏi: Tôi có thể nhận được bao nhiêu DFS để đúc 10000 USDD trong ví dụ này?

Áp dụng công thức khai thác tiền USDD:

mint_mininng_reward = 10.7 / 0.15 * 0.2 * 0.75 = 10.7 DFS

Các đối tác của Defis Network

Đối tác của Defis Network gồm : Token Pocket, Meet.one, sàn giao dịch MXC, Sàn giao dịch Hoo, Newdex….

Mua bán DFS Coin ở đâu?

Các bạn có thể mua DFS coin trên các sàn giao dịch tiền điện tử như: MEXC.com, Hoo.com, Newdex.io. Trong đó khối lượng giao dịch DFS coin nhiều nhất là sàn MEXC chiếm khoảng 80% tổng khối lượng giao dịch. Bạn nào có ý định mua DFS thì nên lên sàn MEXC để mua nhé. Mình có bài viết Hướng dẫn đăng ký tài khoản MEXC từ A – Z Chi tiết – cho bạn nào chưa biết cách đăng ký sàn này nhé.

Ngoài ra các bạn có thể mua bán USDT bằng tiền VNĐ trên sàn Binance.com sau đó chuyển lên những sàn trên để mua DFS, Binance là sàn lớn số 1 trên thế giới hiện nay về độ uy tín, an toàn và bảo mật, nếu bạn nào chưa có tài khoản trên sàn này thì cũng nên tạo 1 tài khoản để giao dịch. Mình có bài viết Hướng dẫn mua bán coin trên sàn Binance bằng tiền VNĐ các bạn có thể xem qua nếu chưa biết cách mua bán trên sàn này.

Tạo ví & tích trữ DFS Coin ở đâu?

Về ví lưu trữ DFS hiện tại nền tảng Defis Network chưa có ví riêng vì vậy các bạn có thể lưu trữ DFS trên những sàn giao dịch mình nêu trên rất ok và không mất phí lưu trữ.

Thông tin thêm về Defis Network

 • Websitehttps://www.defis.network
 • Githubhttps://github.com/defis-net/defis-network
 • Telegramhttps://t.me/dfsnet
 • Twitterhttps://twitter.com/DFSnetworks

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*