Getaverse (GETA) là gì? Tìm hiểu về giao thức tín dụng Getaverse và GETA Token

Getaverse là gì?

Getaverse là một giao thức tín dụng dựa trên blockchain được phát triển và triển khai trên nhiều chuỗi công khai nhằm cung cấp nền tảng xác thực kỹ thuật số cho các dự án web3 và metaverse thông qua việc sử dụng danh tính phi tập trung (DID). Mục tiêu của nó là tạo ra một nền tảng dịch vụ môi trường số học dựa trên giao thức Web3 cho các hệ thống xác thực số hóa. Sau khi đăng ký với Getaverse, người dùng sẽ nhận được một danh tính DID, mà họ có thể sử dụng để xây dựng hệ thống tín dụng riêng của họ và tham gia vào việc sử dụng, xây dựng và quản lý nền tảng. Người dùng có thể cải thiện điểm tín dụng toàn diện của họ bằng cách tham gia vào các hoạt động như sở hữu tài sản, đặt cược khai thác, bỏ phiếu quản trị, v.v. Các dự án Web3 sáng tạo có thể được truy cập thông qua giao diện API mở của Getaverse, bao gồm DEX, NFT, Defi, Gamefi, Socialfi và các ứng dụng sinh thái khác.

Tầm nhìn của Getaverse là giúp các nhà phát triển Web3 thiết kế sản phẩm tốt hơn bằng cách xây dựng một hệ thống DID (Danh tính Phi tập trung) và Hệ thống Danh tiếng cho cổng Web3 và Metaverse. Xây dựng một xã hội thực sự phi tập trung – DeSo (Xã hội Phi tập trung) cho phép người dùng kiểm soát danh tính của họ, nhấn mạnh quyền sở hữu nội dung số hóa và đảm bảo người dùng nhận được giá trị.

Với sự phát triển của Web3 và Metaverse, một hệ thống tín dụng danh tính số hóa dựa trên DID sẽ trở thành cổng thông tin uy tín chính trong thế giới ảo. Mục tiêu tương lai của Getaverse là trở thành nền tảng thông tin uy tín lớn nhất dựa trên hệ thống tín dụng DID trong thế giới Web3 và hỗ trợ triển khai tất cả các sản phẩm Web3 sáng tạo.

GETA Token là gì?

GETA token là đồng coin gốc của nền tảng Getaverse, và là “mạch máu” của toàn bộ hệ sinh thái. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc quản trị, khuyến khích và hoạt động chung của nền tảng. GETA token được xây dựng trên nền tảng Blockchain của Binance theo tiêu chuẩn token tiện ích BEP-20, tổng cung tối đa của GATA là 5.000.000.000 Coin.

Getaverse Event Proofs

Getaverse Event Proofs là các bằng chứng về sự kiện, cho phép các nhà phát triển Web3 tùy chỉnh NFTs cho các bằng chứng sự kiện dựa trên hành vi trên chuỗi hoặc các sự kiện ngoại chuỗi (ví dụ: chứng minh sự hiện diện). Nó bao gồm toàn bộ quy trình, từ việc tạo NFT đến các quy tắc phân phối, và nhiều khía cạnh khác.

Ví dụ, đối với NFT cho việc tham dự sự kiện, các nhà phát triển Web3 cần tải lên danh sách địa chỉ được cho phép, tải lên hình ảnh NFT và đặt thời gian phát hành bằng cách sử dụng các phương pháp sau đây.

 • Tự tải lên danh sách địa chỉ
 • Địa chỉ được thu thập bởi bot của Getaverse
 • Tương tác với một hợp đồng trên chuỗi
 • Theo dõi một địa chỉ cụ thể
 • Retweet một bài viết/liên kết, v.v.

Hệ sinh thái Getaverse (GETA)

Hệ sinh thái Getaverse bao gồm các sản phẩm như:

1. Getaverse DID

Getaverse cho phép người dùng tạo danh tính DID. DID được tạo ra bằng cách tích hợp dữ liệu người dùng trên chuỗi và ngoài chuỗi thông qua SBTs – các thẻ danh tính tập trung và trên chuỗi – cùng với bằng chứng sự kiện của Getaverse. Getaverse DID hoạt động như một loại hồ sơ cá nhân mới trên Web3 có thể làm cầu nối giữa hành vi trên chuỗi và xã hội ngoài chuỗi.

Getaverse DID hỗ trợ quản lý khóa thực sự phi tập trung. Trong hệ thống tiền điện tử truyền thống, việc mất một khóa riêng tư đồng nghĩa với việc tài sản biến mất mãi mãi. Getaverse DID với SBT, ngược lại, cho phép phục hồi theo cách cộng tác, trong đó người dùng có thể tạo ra một tập hợp các người bảo vệ, có thể là cá nhân, tổ chức hoặc nhóm khác nhau. Việc phục hồi thành công phụ thuộc vào mối quan hệ tin tưởng với hầu hết họ. Không giống như phục hồi xã hội truyền thống, phục hồi SBT yêu cầu sự đồng thuận của đa số đủ điều kiện (một tập con ngẫu nhiên).

Khi một người dùng mất Getaverse DID, SBT trên địa chỉ dẫn đến mạng xã hội của chủ sở hữu, sau đó phụ thuộc vào việc bỏ phiếu tương tác giữa các thành viên trong mạng xã hội để thực hiện phục hồi cộng tác. Quá trình phục hồi khóa thông qua các liên hệ xã hội tuân theo cùng một logic như việc lấy lại mật khẩu GoogleMail và Twitter, tức là liên hệ trong danh bạ được liên hệ để giúp đặt lại mật khẩu và khôi phục tài khoản.

2. Getaverse Data Control System (Hệ thống kiểm soát dữ liệu của Getaverse)

Hệ thống kiểm soát dữ liệu của Getaverse sử dụng bằng chứng zero-knowledge cho phép người dùng chia sẻ một số câu trả lời mở cộng đồng trong khi vẫn bảo vệ sự riêng tư của họ. Các nhà phát triển Web3 không còn cần phải có tất cả thông tin về người dùng khi họ thực hiện quyền xác thực để nhận diện người dùng. Ví dụ, nếu một nhà phát triển Web3 muốn biết liệu một người dùng Twitter có đủ 10 ETH hay không, người dùng không cần tiết lộ địa chỉ của họ trong tài khoản Twitter, mà có thể được xác minh trực tiếp thông qua API hệ thống kiểm soát dữ liệu của Getaverse.

Thông qua hệ thống kiểm soát dữ liệu của Getaverse, người dùng cũng có thể cho phép các giao thức Web3 truy cập các loại dữ liệu trên chuỗi và ngoài chuỗi khác nhau, cũng như các đánh giá danh tiếng điểm Getaverse và uỷ quyền chúng theo nhu cầu.

3. Getaverse Credit Score (Điểm tín dụng Getaverse)

Hệ thống điểm tín dụng của Getaverse ghi lại điểm tín dụng cho tất cả người dùng có ID Getaverse. Điểm tín dụng cao tương đương với độ tin cậy cao của người dùng. Có một số cách để tích điểm tín dụng, bao gồm thực hiện các nhiệm vụ mà Getaverse giao và tương tác với các nền tảng Web3 hoặc Metaverse bằng ID Getaverse của bạn.

Người dùng có điểm tín dụng cao sẽ được hưởng các ưu đãi lớn, ví dụ như lãi suất thấp cho vay thế chấp, quyền truy cập vào các giao thức năng suất cao, và trạng thái ưu tiên trong việc nhận các phần thưởng từ các dự án Web3.

4. Getaverse Web3 Metaverse

Getaverse cung cấp một chức năng giao diện API mở để cho phép tất cả các ứng dụng sáng tạo trên Web3 tham gia vào việc xây dựng và quản trị hệ sinh thái Getaverse. Các ứng dụng này bao gồm DEX, NFT, DEFI, Gamefi, các dự án Metaverse, v.v. Trên Web3, người dùng tương tác và hợp tác để đáp ứng nhu cầu của họ. Trong các tương tác này, họ cũng sử dụng công nghệ blockchain để tạo ra, phân phối và lưu thông giá trị. Toàn bộ quá trình tương tác người dùng và lưu thông giá trị tạo nên hệ sinh thái Web3. So với chức năng trung tâm của nền tảng Web2, Web3 cố gắng thực hiện một hệ sinh thái mạng “phi tập trung” được sở hữu và xây dựng bởi người dùng.

Sự phi tập trung và tương tác của Web3 tạo ra một mô hình Internet mới, trong đó người dùng có thể tương tác trực tiếp mà không cần trung gian. Hiện nay, các ứng dụng Web3 tận dụng ba công nghệ cốt lõi – blockchain, hợp đồng thông minh và mạng lưới truy vấn phi tập trung – và đang được triển khai rộng rãi. Chúng đã biến đổi nhiều ngành, bao gồm bất động sản, giáo dục, tài chính, trò chơi và chăm sóc sức khỏe. Chúng sẽ biến đổi nhiều ngành khác trong tương lai. Và mỗi thành viên của danh tính kỹ thuật số đáng tin cậy trong Getaverse đều là người ủng hộ và đóng góp vào những thành tựu này. Họ cũng sẽ hưởng lợi từ việc xây dựng thế giới Web3.

5. Getaverse Node

Getaverse Node là đơn vị độc lập trong mạng phi tập trung của máy tính cần thiết để chạy mạng bằng cách xác thực giao dịch và thực hiện các nhiệm vụ bảo trì. Người dùng có thể mua các node để chạy Trusted Verifier Nodes (Node Xác thực đáng tin cậy).

Người điều hành Trusted Verifier Node có thể kiếm GETA tokens thông qua ba chức năng, bao gồm vận hành các node, bỏ phiếu về quản trị trong Getaverse DAO và các phần thưởng cộng đồng liên quan khác.

Getaverse đã ra mắt Chương trình Bảo vệ Node Getaverse vào tháng 1 năm 2023, phối hợp với KuCoin Labs để mở rộng tầm ảnh hưởng và tính phi tập trung của mạng. Chương trình Bảo vệ Node (Node Guardian Program) mở cửa cho các điều hành viên Node hiện có và mới và gán một vai trò cho mỗi người tham gia trong mạng thử nghiệm có sự khuyến khích.

Vai trò chính của mỗi Node Guardian là giúp nhiều người hiểu hơn về các node Getaverse và tăng cường nhận thức về Getaverse trong cộng đồng web3 và metaverse. Hiện tại, Getaverse bao gồm 50.000 node Getaverse hoạt động.

Getaverse (GETA) hoạt động như thế nào?

Là một mạng lưới dữ liệu mở và giao thức tín dụng, Getaverse có sẵn cho tất cả các nhà phát triển quan tâm và khuyến khích sự đóng góp chung để cung cấp các tính năng tùy chỉnh hoặc nâng cao trải nghiệm sản phẩm của người dùng.

Getaverse có năm vai trò được khuyến khích đảm bảo hoạt động mượt mà và bảo trì an toàn cho toàn bộ mạng lưới.

 • Data Provider (Nhà cung cấp dữ liệu) — Còn được gọi là curators, nhà cung cấp dữ liệu đóng góp dữ liệu thông qua các nguồn trên chuỗi và ngoài chuỗi khác nhau. Mạng lưới gán một luồng doanh thu cho mỗi bộ dữ liệu. Nhà cung cấp dữ liệu được trả bằng GETA tokens cho việc cung cấp dữ liệu và mỗi lần dữ liệu được truy vấn.
 • Data Consumer (Người tiêu dùng dữ liệu) — Thuật ngữ này ám chỉ bất kỳ ai sử dụng giao diện API mở của Getaverse để truy vấn bất kỳ dữ liệu nào do nhà cung cấp dữ liệu giữ. Người tiêu dùng dữ liệu thường trả phí truy cập dữ liệu cho người quản trị.
 • Trusted Verifier Node (Node Xác thực đáng tin cậy) — Đây là các node hoạt động của Getaverse giám sát các tương tác giữa nhà cung cấp dữ liệu và các node người tiêu dùng, và việc phân phối các khoản phí.
 • DAO Governor (Thống đốc DAO) — Getaverse triển khai một mô hình quản trị phi tập trung, cho phép người dùng đặt cược GETA để có phiếu bỏ phiếu trong quản trị Getaverse thông qua Trusted Verifier Node. Họ có thể bỏ phiếu về các đề xuất, hoặc đưa ra đề xuất mới và nộp chúng để bỏ phiếu và thực hiện có thể.
 • Committee Event Node (Node Sự kiện Ủy ban) — Node này cho phép curators trích dữ liệu từ các nguồn ngoài chuỗi được tích hợp với Getaverse, như Github, Twitter, Telegram và Discord.

Những ưu điểm của Getaverse (GETA)?

Nền tảng nhận dạng thống nhất dựa trên Soulbound Tokens (SBT)

 • Getaverse sẽ xây dựng một nền tảng đồng nhất và phi tập trung dựa trên Soulbound Tokens (SBT) để thiết lập một hệ thống giá trị dữ liệu cá nhân Web3.0, sử dụng hệ thống Điểm Tín dụng Getaverse và thay đổi hệ thống giá trị dữ liệu cá nhân Web 3.0.

Một DID và API mở để kết nối toàn bộ hệ sinh thái ứng dụng Web3

 • Getaverse sẽ cải thiện hạ tầng của hệ thống dựa trên Getaverse, cung cấp một giao diện cho các ứng dụng Web 3.0, thực hiện và làm phong phú điều kiện và phương pháp thu thập giá trị giữa người dùng và các ứng dụng Web3.

Một nền tảng ứng dụng mở, giúp người dùng Web3 mạnh mẽ hơn

 • Getaverse sẽ bắt đầu với một số lượng lớn người dùng và một hạ tầng phát triển tốt để mở một kênh xã hội chất lượng cao kết nối mạng xã hội với Web3 thông qua hệ thống tín dụng DID để thực hiện xác nhận giá trị Web3.

Thông số xác nhận quyền sở hữu có thể xác minh được

 • Thông số xác nhận quyền sở hữu có thể xác minh được là một phần con của GraphQL chỉ cho phép các truy vấn tổng hợp đối với dữ liệu được mã hóa. Nó sẽ phục vụ như một bản mô tả cho phép người tiêu dùng dữ liệu trả tiền và sử dụng dữ liệu người dùng mà không xâm phạm đến quyền riêng tư của người dùng.

Getaverse DAO

Getaverse DAO là một tổ chức tự trị (DAO) được quản lý bởi các nhà vận hành nút xác minh đáng tin cậy và các thành viên trong cộng đồng. Sự tồn tại của nó là để giúp các thành viên DAO dễ dàng có được một danh tính Web 3.0. Công nghệ của Getaverse được thiết kế để tự duy trì: một không gian số không cần giấy phép, có sẵn cho tất cả mọi người mà không bị kiểm duyệt. Getaverse xem đây là nền tảng cơ bản cho tương lai của Web3.

Ai có thể tham gia Quản trị DAO:

 • Một nút xác minh đáng tin cậy có quyền tham gia quản trị DAO được bảo đảm.
 • Bất kỳ người dùng nào có danh tính Getaverse DID: họ có thể nhận được vGETA bằng cách đặt cược GETA để có đủ phiếu cần thiết để tham gia quản trị DAO.

Những Quyền Quản trị DAO:

 • Quyền đề xuất cho phép tạo và duy trì một đề xuất.
 • Quyền bỏ phiếu được sử dụng để bỏ phiếu cho hoặc chống lại các đề xuất hiện có.

Tokenomics Getaverse (GETA)

Tổng quan về Getaverse:

 • Tên: Getaverse
 • Tên giao dịch: GETA
 • Kiểu: Token tiện ích
 • Nền tảng: Binance BEP20
 • Hợp đồng: 0xB2192A2829A5220Bafd5B0a67f3328e209887bee
 • Tổng cung: 5.000.000.000 GETA
 • Lên sàn: Tháng 7/2023
 • Giá khi lên sàn: 0.02113$/1 GETA

Phân bổ GETA Token:

Với tổng cung tối đa là 5 tỷ GETA coin và được phân bổ như sau:

 • Bán trong vòng Seed: 5%
 • Bán trong Vòng tổ chức: 10%
 • IDO: 1,5%
 • Đội: 10%
 • Người đóng góp cho hệ sinh thái: 10,5%
 • Quỹ DAO: 8%
 • Nút xác minh đáng tin cậy: 55%

Các trường hợp sử dụng của GETA Token:

 • Staking & Quản trị: GETA được sử dụng để bỏ phiếu và quản trị trong Getaverse DAO. Người staker GETA có thể đề xuất và bỏ phiếu về các giao thức liên quan đến Hệ sinh thái Getaverse, thay đổi trong phương pháp làm việc, phân phối phí được thu bởi giao thức và nhiều hơn nữa. Hơn nữa, người staker sẽ nhận được lợi suất hàng năm bổ sung từ 3% đến 15% được hỗ trợ bởi Quỹ Getaverse DAO.
 • Quản lý Dữ liệu: Mỗi bộ dữ liệu sẽ có một luồng thu nhập trong Getaverse và người quản lý có thể mua và bán quyền thu nhập của họ từ bộ dữ liệu bằng GETA. Khi giá quyền thu nhập tăng theo đường cong chung, người quản lý cũng có khả năng bán quyền thu nhập trở lại vào đường cong chung để đổi lấy GETA. Điều này tạo động lực cho người quản lý giúp xác định các bộ dữ liệu có giá trị bằng cách sử dụng GETA để mua quyền thu nhập ngay lập tức.
 • Trả phí cho Phí Chỉ mục Người Tiêu dùng Dữ liệu: Những nhà phát triển ứng dụng phi tập trung (dApp) nhằm truy vấn/ chỉ mục dữ liệu Hệ sinh thái Getaverse sẽ cần trả GETA làm phí. Phí này được thiết lập để thưởng cho người quản lý Getaverse và hầu hết GETA sẽ được phân phối cho người quản lý sở hữu bộ dữ liệu và Quỹ Getaverse DAO sẽ thu thập phần còn lại.
 • Cải thiện Điểm Tín dụng: Việc nắm giữ token GETA có thể giúp người dùng cải thiện điểm tín dụng của họ trong Getaverse, điều này có thể giúp họ có ưu tiên và hạn ngạch cho IDO của ứng dụng dApp, Airdrop, v.v.
 • Trả phí cho Node Xác minh Đáng tin cậy: GETA Token có thể được sử dụng để mua Node Xác minh Đáng tin cậy của Getaverse khi GETA đã được phát hành. Và số lượng token GETA để mua node sẽ bị tiêu hao.
 • Trả phí cho Phí Hoạt động Node Xác minh Đáng tin cậy: Node Xác minh Đáng tin cậy không chỉ sản xuất GETA mà còn tiêu phí GETA trong hoạt động của node.

Roadmap Getaverse (GETA)

Quý 4 năm 2022

 • Ra mắt nền tảng Getaverse.
 • Triển khai giao diện ví trên chuỗi BNB (Binance Smart Chain).
 • Kiểm thử hệ thống DID số hóa.
 • Triển khai Node Xác minh Đáng tin cậy.

Quý 1 năm 2023

 • Ra mắt Node Xác minh Đáng tin cậy.
 • Phân phối lợi suất sản xuất của node.
 • Khởi đầu Quản trị DAO.

Quý 2 năm 2023

 • Cung cấp một trạm làm việc mở.
 • Cung cấp dịch vụ nền tảng tùy chỉnh.
 • Bắt đầu chạy các nút chính thức cho vòng tiếp theo của việc đặt cược (staking).
 • Bắt đầu đầu tư chiến lược bên ngoài.
 • Xây dựng Metaverse DID theo định dạng dNFT.
 • Mở giao diện API để cho phép tất cả các dự án Metaverse truy cập giao thức tín dụng Getaverse.

Quý 3 năm 2023

 • Bắt đầu ánh xạ định dạng dNFT cho danh tính DID, và giao thức tích lũy tín dụng.
 • Mở giao diện nạp từ bên ngoài để cho phép tất cả các dự án Web3 tích hợp các giao thức tín dụng Getaverse để cải thiện hệ thống phân tích người dùng dựa trên địa chỉ.
 • Cung cấp phân tích về các hành vi chất lượng của người dùng.

Quý 4 năm 2023

 • Tăng tốc hệ thống xã hội dựa trên giao thức Getaverse trên blockchain.
 • Hoàn thành tình huống ứng dụng thực tế của người dùng số hóa.
 • Triển khai Getaverse DAO để thành lập một cơ quan quản trị mạnh mẽ cho xã hội blockchain.

Team sáng lập Getaverse (GETA) là ai?

Ryan Chris (CEO – Giám đốc điều hành)

 • Ryan Chris có 5 năm kinh nghiệm đầu tư và nghiên cứu trong lĩnh vực blockchain và là một chuyên gia trong lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật số và khởi nghiệp. Ryan đã đầu tư vào hơn 50 dự án và đã cung cấp dịch vụ tư vấn về tiếp thị, kiểm soát rủi ro và tài chính cho hơn 10 dự án. Với vai trò tư vấn dự án, Ryan đã tham gia vào giai đoạn khởi nghiệp ban đầu và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý người dùng trong một Ngân hàng Quản lý Tài sản. Hiện tại, anh đang tập trung vào lĩnh vực DID và hệ thống giao thức tín dụng.
 • Thông tin về Ryan: https://www.linkedin.com/in/ryanchris3/

Akhil Rajavaram (CTO – Giám đốc công nghệ)

 • Akhil Rajavaram là một kỹ sư đam mê, tốt nghiệp Thạc sĩ Kỹ thuật Máy tính tại Đại học British Columbia. Anh quan tâm đến các công nghệ mới nổi, đặc biệt là blockchain và phát triển hợp đồng thông minh. Anh đã tham gia vào nghiên cứu và phát triển kỹ thuật của nhiều dự án. Hiện tại, anh đang hứng thú khám phá sâu hơn trong việc phát triển hệ thống DID và mã thông báo soul-bound.
 • Thông tin thêm về Akhil: https://www.linkedin.com/in/akhil-rajavaram-542678268/

Dr. Wang (Cố vấn)

 • Dr. Wang là giáo sư về blockchain tại Đại học British Columbia và là thành viên nhân sự chính của Blockchain@UBC. Anh đã phát triển và giảng dạy các khóa học về “Nền tảng của Blockchain” và “Phát triển Phần mềm Blockchain” kể từ năm 2019. Trong thời gian đó, hàng trăm sinh viên sau đại học đã được đào tạo trong chương trình blockchain tại Đại học British Columbia. Năm 2018, ông và đội ngũ của mình đã nhận được lá thư khen ngợi từ Thủ tướng Canada. Dr. Wang cũng là một trong các người sáng lập của Verilog Solutions, một công ty bảo mật blockchain có trụ sở tại Vancouver. Verilog đã được mời hợp tác với nhóm an ninh BNB vào tháng 3 năm 2022 để phân tích và cảnh báo về lỗ hổng giao tiếp xuyên cầu nối EVODefi. Anh có sự hỗ trợ tài chính từ Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Tự nhiên của Canada và Bộ An ninh Công cộng Canada, và đã hợp tác với Ethereum Foundation cũng như các hệ sinh thái khác bao gồm Celo, Oasis, Fuel, zkSync và StarkNET. Với đội ngũ bảo mật Web3 toàn diện, Verilog đã cung cấp dịch vụ kiểm tra bảo mật cho các dự án như BendDAO, STEPN, WOOFi, Gnosis Token, CELO Network, vv. Đây là một trong những công ty kiểm tra bảo mật đáng chú ý nhất được đánh giá bởi nhóm phát triển lõi của Ethereum.

Hướng dẫn mua bán Getaverse (GETA) Token

Để mua và bán Getaverse (GETA) Token, các bạn làm theo các bước như sau:

Bước 1: Trước hết, các bạn cần sở hữu một số USDT (Tether) trong tài khoản của mình.

Để làm điều này, các bạn có thể sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến và uy tín như Binance.com để mua USDT bằng tiền VNĐ. Binance được coi là một sàn an toàn và đáng tin cậy để thực hiện giao dịch tiền điện tử. Nếu bạn chưa có tài khoản trên Binance, hãy đăng ký tại đây: https://accounts.binance.com/vi/register?

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết hướng dẫn về cách tạo tài khoản và thực hiện giao dịch trên sàn Binance này ở những link bên dưới nhé:

Bước 2: Sau khi bạn đã mua được USDT trên sàn Binance rồi, các bạn cần chuyển số USDT này lên sàn giao dịch hỗ trợ mua bán GETA Token. Dưới đây là danh sách một số sàn giao dịch phổ biến, tốt và hỗ trợ giao dịch GETA Token:

Sàn hỗ trợ mua bán GETA  Cặp giao dịch Link đăng ký sàn và mua GETA
Gate.io GETA/USDT Link đăng ký sàn Gate và mua GETA

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký | tạo mới tài khoản Gate.io toàn tập

Bước 3: Trên sàn giao dịch Gate, các bạn tìm kiếm cặp giao dịch GETA/USDT và tiến hành giao dịch. Thông thường, bạn sẽ có các tùy chọn mua và bán GETA Token bằng USDT hoặc các cặp giao dịch khác tùy thuộc vào sàn.

Lưu ý: Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, nên xem xét việc tìm hiểu kỹ về sàn giao dịch, kiểm tra tính bảo mật của tài khoản và luôn tuân thủ các biện pháp an toàn khi giao dịch tiền điện tử.

Tạo ví và lưu trữ GETA token ở đâu?

Getaverse (GETA) là một token tiện ích được xây dựng và phát triển trên nền tảng blockchain của Binance, tuân thủ tiêu chuẩn token tiện ích BEP-20. Vì vậy, các bạn có thể lưu trữ GETA token trong các ví và sàn giao dịch sau đây:

Ví:

 • Metamask: Metamask là một ví tiện lợi dựa trên trình duyệt cho nền tảng Binance Smart Chain (BSC). Bạn có thể tạo và quản lý GETA token trên Metamask bằng cách cấu hình nó cho BSC.
 • Trustwallet: Trustwallet là một ví đa nền tảng dành cho di động có thể tạo và lưu trữ GETA token trên điện thoại di động của bạn. Đảm bảo bạn đã chọn mạng Binance Smart Chain (BSC) khi thêm GETA token vào ví Trustwallet.
 • Wallet Connect: Wallet Connect là một giao thức kết nối ví tiện ích với các ứng dụng trên điện thoại di động. Bạn có thể sử dụng Wallet Connect để kết nối ví của mình với các ứng dụng và dịch vụ hỗ trợ GETA token.

Sàn giao dịch:

 • Gate.io: Gate.io là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn và uy tín. Bạn có thể lưu trữ và giao dịch GETA token trên sàn này.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*