ChainLink là gì? Link token là gì? Mua bán & tạo ví Link ở đâu?

Chainlink là gì ?

ChainLink là gì?

ChainLink (Link token) là một Blockchain – Base trung gian. Hoạt động như một cầu nối giữa  các hợp đồng thông minh cryptocurrency và các tài nguyên ngoài chuỗi như các nguồn cấp dữ liệu, các API web khác nhau và các khoản thanh toán tài khoản ngân hàng truyền thống. Bằng cách này, ChainLink cho phép các “hơp đồng thông minh ”  tự liên lạc với các nguồn bên ngoài. LINK là đồng coin được phát triển trên nền tảng Ethreum ERC 2.0.

Chainlink là gì?
Chainlink là gì?

Chainlink được thành lập vào năm 2017 bởi Sergey Nazarov (Giám đốc điều hành) và Steve Ellis . Nó là “cầu nối” giữa chuỗi trực tuyến (blockchain) và ngoài chuỗi (thế giới thực). Trước khi đi sâu vào kiến ​​trúc và chức năng của Chainlink, điều quan trọng là phải làm sáng tỏ các hợp đồng thông minh và lý do tại sao chúng được tạo trên blockchain.

Chainlink được tạo ra với mục đích liên kết hợp đồng thông minh với nhiều loại blockchains. Hợp đồng thông minh là một phần mềm hệ thống được quản lý trên một hệ thống phân cấp. Hợp đồng thông minh khác với hợp đồng truyền thống là không ai có thể thay đổi mã hoặc hợp đồng.

hợp đồng thông minh từ Ethereum không tương thích với PayPal API. Hợp đồng thông minh của chainlink được thực hiện để được hoàn thành và hoàn thiện hoạt động như một blockchain trung gian.

Link token là gì?

LINK token là tiền tệ bản địa của Chainlink oracle. Được xây dựng theo tiêu chuẩn ERC20 với chức năng “chuyển và gọi” ERC223 mà Chainlink sử dụng để khuyến khích các nhà điều hành nút cho công việc của họ trong việc cung cấp dữ liệu ngoài chuỗi cho hợp đồng thông minh trên chuỗi. Chức năng ERC223 cho phép các hợp đồng thông minh nhận và xử lý các mã thông báo trong một giao dịch duy nhất.

Theo điều khoản của giáo dân, nếu một hợp đồng thông minh muốn truy cập vào nút Chainlink, nó phải trả tiền cho nhà điều hành nút chuỗi liên kết đã chọn bằng cách sử dụng token LINK. Giá sau đó được đặt bởi nhà điều hành nút tùy thuộc vào nhu cầu của dữ liệu ngoài chuỗi và các nguồn lực cần thiết để đạt được kết quả mong muốn.

LINK cũng được sử dụng để đặt cược trên mạng Chainlink. Các nút phải gửi token LINK vào Chainlink để thiết lập độ tin cậy của họ đối với mạng và được khuyến khích tương ứng.

Tổng quan về ChainLink

 • Tên: ChainLink
 • Tên giao dịch: LINK
 • Nền tảng: Đa nền tảng bao gồm: Ethereum ERC, Binance Smart Chain, Solana, Heco, Xdai, Fantom.
 • Hợp đồng ERC: 0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca
 • Hợp đồng BSC: 0xf8a0bf9cf54bb92f17374d9e9a321e6a111a51bd
 • Hợp đồng Solana: CWE8jPTUYhdCTZYWPTe1o5DFqfdjzWKc9WKz6rSjQUdG
 • Hợp đồng Heco: 0x9e004545c59d359f6b7bfb06a26390b087717b42
 • Hợp đồng Xdai: 0xE2e73A1c69ecF83F464EFCE6A5be353a37cA09b2
 • Hợp đồng Fantom: 0xb3654dc3D10Ea7645f8319668E8F54d2574FBdC8
 • Tổng cung: 1.000.000.000 Link
 • Hiện tại đã phát hành: 467,009,549 LINK
 • Lên sàn: Tháng 9/2017
 • Giá khi lên sàn: 0.17$/1 LINK
 • website chính thức: https://chain.link
 • White Paper: https://chain.link/whitepaper

Chainlink Hoạt động như thế nào?

Mục tiêu cốt lõi của ChainLink là làm cầu nối các hệ sinh thái On- Chain và Off – chain. Và Chain Link có 2 thành phần kiến trúc chính là Cơ sở hạ tầng On-chain và cơ sở hạ tầng Off-chain.

Chức năng của On-chain:

Thành phần đầu tiên của chainLink bao gồm các hợp đồng On-chain được triển khai trên công nghệ Ethereum Blockchain. Các hợp đồng oracle này xử lý các yêu cầu dữ liệu của người dùng muốn tận dụng dịch vụ oracle của mạng. Nếu một người dùng hoặc một thực thể muốn truy cập dữ liệu ngoài chuỗi, họ sẽ gửi một hợp đồng người sử dụng (hoặc yêu cầu hợp đồng) vào mạng lưới của ChainLink, và blockchain xử lý những yêu cầu này trong hợp đồng riêng của họ.

Với những hợp đồng này, các chức năng chuỗi của ChainLink trải qua ba bước như sau:

 • Chọn Oracle: Khi một yêu cầu được gửi, người sử dụng xác định một bộ các tham số và yêu cầu cho việc tìm kiếm dữ liệu của họ được gọi là một thỏa thuận mức dịch vụ (SLA).Đối với tùy chọn này, oracles có thể đặt giá thầu dựa trên SLA của hợp đồng. Các hợp đồng có thể thực hiện một khoản phí phạt cho hành vi sai phạm, và một khi một hợp đồng đã nhận được đủ hồ sơ chất lượng, những oracles này được chọn và thỏa thuận dịch vụ được bắt đầu.
 • Báo cáo dữ liệu :  Đây là một quá trình khá đơn giản. Sau khi được chọn, Off-chain cung cấp chuỗi cung ứng ngoài khâu thực hiện thỏa thuận dịch vụ và truyền tải dữ liệu yêu cầu tới blockchain cho On-chain trên dây chuyền để xử lý.
 • Tổng hợp kết quả: Để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, hợp đồng tổng hợp thu thập dữ liệu được gửi bởi tất cả các nhà cung cấp liên quan đến hợp đồng yêu cầu. Hợp đồng tổng hợp sau đó trung bình tất cả các dữ liệu để cung cấp cho các yêu cầu hợp đồng với một câu trả lời chính xác.
Chainlink Hoạt động như thế nào?
On – Chain

Chức năng của Off-chain:

Thành phần thứ hai của ChainLink bao gồm các nút oracle off-chain được kết nối với mạng Ethereum. Hiện tại, ChainLink chỉ giao tiếp với các hợp đồng thông minh trên mạng của Ethereum, nhưng trong tương lai, chương trình sẽ không có khả năng làm việc với các hợp đồng thông minh trên nhiều mạng.

Các nốt Off-chain có trách nhiệm thu thập dữ liệu từ tài nguyên Off-chain theo yêu cầu của hợp đồng người sử dụng. Sau khi lấy dữ liệu có liên quan, các nút này xử lý dữ liệu thông qua ChainLink Core, phần mềm nút lõi cho phép cơ sở hạ tầng ngoài chuỗi tương tác với blockchain của ChainLink. Khi dữ liệu được xử lý, ChainLink Core truyền nó tới hợp đồng oracle trên chuỗi để kết hợp các kết quả.

Chainlink Hoạt động như thế nào?

Những sản phẩm của Chainlink?

Kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2017, dự án đã trải qua một chặng đường dài và cung cấp nhiều loại dịch vụ thông qua việc cung cấp sản phẩm của mình –

Thị trường và Nguồn cấp Dữ liệu:

 • Nguồn cấp dữ liệu cung cấp dữ liệu chất lượng cao và phi tập trung từ thế giới thực cho các ứng dụng DeFi được xây dựng trên blockchain.

VRF:

 • VRF là viết tắt của Chức năng ngẫu nhiên có thể xác minh cung cấp các số ngẫu nhiên an toàn bằng mật mã cho các ứng dụng trò chơi dựa trên blockchain. Một ứng dụng sử dụng VRF là xổ số Pancakeswap Crypto tạo ra các số ngẫu nhiên để công bố người chiến thắng.

Keepers:

 • Chainlink sử dụng Keepers để tự động hóa hợp đồng thông minh nhằm giảm thiểu sự can thiệp thủ công. Keepers giúp giảm chi phí tự động hóa và thực hiện nhiệm vụ tính toán ngoài chuỗi cho các hợp đồng thông minh.

Proof of Reserve:

 • Bằng chứng về Dự trữ theo dõi tài sản dự trữ theo lịch trình bằng cách sử dụng kiểm toán tự động. Nó mang lại sự minh bạch bằng cách xuất bản báo cáo kiểm toán trên chuỗi một cách kịp thời.

Cầu nối chuỗi chéo:

 • Bridging sử dụng CCIP (Cross Chain Interoperability Protocol) giúp các nhà phát triển xây dựng các dịch vụ và ứng dụng an toàn có thể gửi tin nhắn, chuyển mã thông báo và bắt đầu các hành động mong muốn trên các mạng.

Đối tác của Chainlink

Mặc dù không tập trung quá nhiều về mặt tiếp thị, Chainlink đã nhanh chóng thiết lập quan hệ đối tác giữa những người chơi nổi tiếng. Dưới đây là một số những đối tác chính:

SWIFT:

 • Nếu bạn đã từng nhận các khoản thanh toán trong tài khoản ngân hàng của mình từ nước ngoài, thì có thể việc này được thực hiện thông qua SWIFT. SWIFT là mạng tài chính lớn nhất thế giới đang sử dụng sự trợ giúp của chuyên gia Chainlink để xây dựng SWIFT Smart Oracle. Đây là một trong những quan hệ đối tác chính thông báo sự gia nhập của Chainlink vào tổ chức toàn cầu.

Google Cloud:

 • Chainlink đang làm việc với Google Cloud để kích hoạt các hợp đồng thông minh cho dữ liệu thời tiết sẽ giúp giảm thiểu rủi ro kinh doanh bằng cách mang lại hiệu quả kinh tế thông qua dự báo chính xác bằng cách sử dụng công nghệ blockchain kết hợp với tiên tri.

AAVE:

 • AAVE là một nền tảng cho vay tiền phi tập trung mã nguồn mở được xây dựng trên chuỗi khối Ethereum. Chainlink đã tích hợp với dự án AAVE Crypto để cung cấp dữ liệu định giá ngoài chuỗi sẽ giúp nền tảng tính toán lãi suất cho vay bằng cách sử dụng các quy tắc định giá phi tập trung.

Tại sao chọn ChainLink?

Các nhà phát triển đã tạo ra Chainlink có sự tự tin tối đa rằng hợp đồng thông minh là bước đột phá cho nhiều ngành kinh doanh. Những hợp đồng này không thể có hiệu quả tương tác với các hệ thống không có trong mạng lưới blockchain của họ. Điều này khiến cho thế giới kinh doanh trở nên tẻ nhạt hơn khi sử dụng hợp đồng thông minh.
Mục đích của Chainlink là cung cấp một phương thức phù hợp và hợp lý của các hợp đồng thông minh với thế giới thương mại với sự trợ giúp của API cũng như các phương tiện liên quan khác. Hệ sinh thái của Chainlink của mạng LINK và đồng tiền diện tử LINK.

ICO Chainlink

Chainlink đã ra mắt ICO của mình vào ngày 18 tháng 9 năm 2017 với mức giá 0,11 đô la cho mỗi token LINK, ICO đã huy động được số lượng ETH trị giá 32 triệu đô la Mỹ. Những nhà đầu tư vào ICO đã thu được hơn 200 lần lợi nhuận tại thời điểm viết bài này. Sau khi khởi chạy ICO, mạng đã khởi chạy mạng chính vào năm 2019, điều này đã làm tăng thêm giá token LINK tổng thể.

Những ưu điểm của Chainlink?

Ít bị cạnh tranh: 

 • Chainlink được hưởng lợi thế đầu tiên trong không gian tiền điện tử bằng cách trở thành người duy nhất có sẵn trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển blockchain. Các nhà sáng lập đã nhanh chóng xác định lỗ hổng trong hợp đồng thông minh và xây dựng một sản phẩm khả thi để giải quyết mối quan tâm xung quanh hợp đồng thông minh. Cho đến nay, API3 là đối thủ cạnh tranh gần nhất của Chainlink nhưng có nhiều cơ sở để giải quyết trước khi nó đe dọa thị phần Chainlink.

Kiếm tiền từ dữ liệu:

 • Chainlink cho phép các nhà cung cấp dữ liệu kiếm tiền từ dữ liệu bằng cách kiếm token LINK. Bất kỳ công ty hoặc cá nhân nào nhắm mục tiêu đến một thị trường ngách đều có thể yêu cầu Chainlink trở thành nguồn dữ liệu cho các nút của nó. Sau khi phê duyệt, hệ thống khuyến khích nhà cung cấp bằng mã thông báo LINK sau khi tính xác thực của dữ liệu được xác minh bởi oracle.

Making Smart Contracts, Smart:

 • Hợp đồng thông minh là một sản phẩm mang tính cách mạng được xây dựng trên blockchain. Cung cấp cho nó dữ liệu trong thế giới thực đã giúp thực thi chúng gần như hoàn hảo. Phần lớn dữ liệu bị thiếu trong quá trình tính toán hợp đồng thông minh trước khi Chainlink tích hợp chức năng ngoài chuỗi với các hợp đồng thông minh, làm cho chúng thông minh hơn.

Bringing Blockchain Mainstream:

 • Chainlink đã giúp đưa công nghệ blockchain đến các công ty chính thống. Sự hợp tác của nó với SWIFT và Google Cloud là một số ví dụ cho thấy cách tiên tri được sử dụng để kết nối với các hợp đồng thông minh trên chuỗi mang lại giá trị khi đánh giá dữ liệu ngoài chuỗi.

Tích hợp đa nền tảng:

 • Chainlink ban đầu được xây dựng trên chuỗi khối Ethereum để phục vụ các hợp đồng thông minh dựa trên Ethereum. Tuy nhiên, nó đang mở rộng bước chân của mình sang một không gian rộng lớn hơn nhiều bằng cách cung cấp dịch vụ của mình cho các hợp đồng thông minh dựa trên các blockchain khác nhau như Solana Crypto , Polygon MATIC , Avalanche, v.v. Làm cho nó trở thành người chơi thống trị trên thị trường.

Tỷ giá hiện tại của Link token?

Tỷ giá hiện tại của ChainLink (LINK)
Biểu đồ tỷ giá LINK
 • ChainLink lên sàn từ ngày 21/9/2017 giá lúc lên sàn là 0.192$/1 coin, sau đó tăng dần lên 0.45$/1 coin vào khoảng tháng 10/2017 và giảm, mãi đến tháng 1/2018 mới có đợt tăng mạnh kỷ lục lên mức 1.39$/1 coin tăng hơn 7 lần so với khi lên sàn, và tại thời điểm mình viết bài viết này 1 ChainLink có giá là 6.84$ tăng 35.6 lần so với khi lên sàn.

Tỷ giá Link token cập nhật 24/24h theo thời gian thực: 

 

 

 • ChainLink hiện tại đang đứng top 25 với vốn hóa thị trường là 3.1 tỷ USD, và khối lượng giao dịch 24h là hơn 300 triệu USD.

Dự đoán giá Link token:

LINK token đã huy động được 32 triệu đô la trong đợt ICO của nó vào năm 2017. Sau ICO, giá đã có một bước nhảy vọt và đạt trên 0,45 đô la cho mỗi mã thông báo trước khi giảm xuống. Nó đã tăng trở lại trong chu kỳ tăng giá năm 2017, đạt mức cao nhất mọi thời đại là $ 1,35

Thị trường gấu năm 2018 đã ảnh hưởng đến hành động giá của mọi đồng tiền điện tử bao gồm LINK, chứng kiến ​​giá giảm trở lại 0,20 đô la trước khi duy trì trong phạm vi 0,20 – 0,50 đô la trong một khoảng thời gian.

Thị trường tăng giá năm 2021 đến như một điều may mắn cho đồng tiền chứng kiến ​​giá chạm mức cao nhất trong đời là 50 đô la cho 1 Link. Sự hưng phấn không kéo dài và giá giảm trở lại 15 đô la trong sự sụp đổ thị trường sau đó.

Tại thời điểm viết bài, LINK đang dao động trong phạm vi từ mốc $ 5- $ 10, đang tìm cách chuẩn bị cho đợt tăng giá tiếp theo. Cảm nhận của thị trường xung quanh dự án là tích cực, và sự phát triển của nó cũng vậy. Không có cạnh tranh lớn nào xuất hiện để thách thức sự thống trị của nó. Với các mối quan hệ đối tác ngày càng mạnh mẽ, đồng tiền này đã sẵn sàng để phát triển. Nó có thể sớm đạt mức cao nhất trước đó bất cứ lúc nào và có thể rơi vào khoảng từ $ 80- $ 90 cho mỗi token.

Mua bán Link token ở đâu?

Hiện tại ChainLink đã lên tổng cộng hơn 60 sàn giao dịch lớn nhỏ trên thế giới như : Binance, Huobi, MEXC, Gate.io, FTX. Nhưng khối lượng giao dịch là sàn Binance.com chiếm tới 50%, Binance là một sàn giao dịch uy tín, an toàn, bảo mật và lớn nhất thế giới hiện nay, đang được các trader tin tưởng và sử dụng, mình có một số bài viết review cũng như hướng dẫn tạo tài khoản trade coin trên sàn này các bạn có thể tham khảo :

Ngoài ra các bạn có thể mua BTC, ETH bằng tiền VNĐ trên sàn Remitano hoặc Fiahub sau đó chuyển lên Binance để mua LINK Coin nhé, đây là hai sàn giao dịch mình hay mua bán Coin ra tiền việt, rất Ok.

Nơi lưu trữ Link token

ChainLink  được phát triển trên nền tảng Ethereum ERC 2.0 vì vậy các bạn có thể tích trữ ở các ví lạnh có hỗ trợ ERC 2.0. ví dụ như: Jaxx, MyEtherWallet Ledger Nano S , TREZOREthereum Wallet . 

Ngoài ra nếu các bạn lưu trữ ngắn hạn thì hoàn toàn có thể lưu trữ trên sàn Binance hoặc những sàn giao dịch mình nêu trên.

Có nên đầu tư vào ChainLink (Link token) không?

Chainlink là một trong những dự án blockchain giải quyết vấn đề thực sự mà công nghệ phải đối mặt. Thật nhanh chóng để xác định vấn đề và không mất thời gian trong việc xây dựng tiên tri có thể kết nối các hợp đồng thông minh trên chuỗi với môi trường ngoài chuỗi, cho phép chuyển dữ liệu xác thực trong thế giới thực sang chuỗi khối sau khi xác thực.

Ý tưởng này cũng mang tính cách mạng như chính công nghệ blockchain. Kể từ khi thành lập, dự án đã thực hiện một số quan hệ đối tác nghiêm túc và tự khởi chạy trên các blockchain khác như Polygon, v.v. Không có người chơi nào trên thị trường có thể đánh bại năng lực cốt lõi của nó.

Sự thành công của Chainlink tỷ lệ thuận với việc chấp nhận công nghệ blockchain ở quy mô toàn cầu và Ethereum đã chứng minh hết lần này đến lần khác rằng blockchain sẽ tiếp quản thế giới bắt đầu bằng các hợp đồng thông minh và DAPPS.

Tương lai tươi sáng cho Chainlink. Trừ khi nó phải đối mặt với một số cạnh tranh nghiêm trọng hoặc bị bất kỳ loại vụ kiện nào (như vụ kiện của SEC về tiền điện tử Ripple XRP ), không ai có thể ngăn dự án bùng nổ ngoại trừ chính nó. Tôi đánh giá khá lạc quan về Chainklink.

Lời kết

Qua bài viết các bạn đã hiểu được ChainLink là gì, có cái nhìn tổng quan hơn về nền tảng ChainLink, cũng như những nhận định có nên đầu tư vào LINK Coin hay không. Hi vọng bài viết này giúp ích được cho các bạn trong quá trình đầu tư và trade coin. Cuối cùng nếu mọi người thấy bài viết này hay và hữu ích thì đừng quên Vote cũng như chia sẻ bài viết này để ủng hộ Huongdandaotienao nhé.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM:

Tiền điện tử là một thị trường rất dễ biến động. Tất cả các thông tin được chia sẻ trong bài viết chỉ nhằm mục đích kiến ​​thức. Không có nghĩa, đó là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Người đọc chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và chỉ nên đầu tư vào tiền điện tử sau khi nghiên cứu thích hợp.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*