Nghiên cứu cho thấy ICO năm 2018 tăng gấp đôi so với năm 2017

Ảnh minh họa

Thị trường (ICO) đã tăng gấp đôi so với năm 2017 chỉ trong Quý 1 và quý 2/2018 theo báo cáo thị trường ICO của ICORating được công bố ngày 8 tháng 8. ICORating là một cơ quan đánh giá độc lập thực hiện nghiên cứu phân tích độc lập đánh giá ICO và thị trường ICO .

Theo báo cáo, năm 2018 ICO đã huy động được hơn 11 tỷ đô la đầu tư, con số mà nó lớn hơn gấp 10 lần so với số tiền đầu tư từ ICO trong Q1-2 2017. ICORating báo cáo rằng trong quý 2 năm 2018, 827 dự án đã tăng 8 tỷ đô la tài trợ, so với 3,3 tỷ đô la trong quý 1 năm 2018, tăng tổng thể 151 phần trăm. Báo cáo ghi chú:

“Các khoản tiền do tài khoản dự án EOS nâng lên cho phần lớn khoản tăng này, họ đã thu được $ 4,197,956,135 cho một ICO kéo dài một năm.”

Châu Âu đã thu được nhiều tiền từ ICO nhất, thu được 46 phần trăm của tất cả các dự án, trong khi Bắc Mỹ đang dẫn đầu trong đầu tư, thu 64.67 phần trăm của tài trợ thu hút. Các báo cáo cho biết thêm: “Các dự án ở châu Á cho thấy sự gia tăng của các quỹ được huy động (+ 20%), nhưng số lượng các dự án đã giảm (-40%).”

Vốn của tổ chức trong các thị trường ICO đã tăng lên, trong khi báo cáo ghi nhận “sự sụt giảm liên tục về số lượng nhà đầu tư bán lẻ.” Theo nghiên cứu này, kết quả là môi trường trong đó yêu cầu dự án tăng lên, trong khi số tiền được huy động trong ICO ngày càng tăng phụ thuộc vào “các dự án hợp tác tốt với các quỹ đầu tư như thế nào”.

10 ngành hàng đầu của các quỹ huy động được dẫn dắt bởi các dịch vụ tài chính, cơ sở hạ tầng blockchain và ngân hàng và thanh toán, đại diện chung cho hơn 1 tỷ đô la tài sản được huy động. Dịch vụ tài chính dẫn đầu tất cả các ngành khác cả về số tiền thu hút và số lượng dự án.

Vào tháng 7, các nhà phân tích liên quan đến Hội nghị Tài chính Crypto đã tiết lộ rằng các quốc gia “thuận lợi nhất” cho các ICO là Hoa Kỳ, Thụy Sĩ và Singapore. Các nhà nghiên cứu dựa trên bảng xếp hạng về số liệu công khai có sẵn của 100 ICO hàng đầu theo quốc gia về số tiền được huy động và xếp hạng theo số lượng các dự án được đưa ra.

Theo: Cointelegraph

Biên dịch bởi: Huongdandaotienao


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*