Numbers Protocol là gì? NUM token là gì? Mua bán & tạo ví Num ở đâu?

Numbers Protocol là gì? 

Numbers Protocol là một Blockchain phi tập trung cho Web3.0, nhằm giải quyết 4 vấn đề nan giải về tài sản kỹ thuật số gồm: Quyền sở hữu, xuất xứ, hệ sinh thái và quan trọng nhất là bản quyền. Tài sản kỹ thuật số được tạo trong mạng Giao thức số có thể được theo dõi, xác minh và quan trọng nhất là có bản quyền đã được xác nhận quyền sở hữu. Nền tảng của mạng Numbers là giao thức Capture, Seal, Trace, biến hình ảnh thô thông thường thành “Captures”, vùng chứa thông tin nhiều lớp với ngữ cảnh nhúng, người tạo, chủ sở hữu và bản ghi chuỗi khối được niêm phong.

 • Với Capture, thông tin khai sinh của nội dung phương tiện được ghi lại tại điểm tạo. Tại thời điểm một phần phương tiện được tạo, thông tin theo ngữ cảnh như người tạo, thời gian, địa điểm và chữ ký được thu thập, ghi lại và ký bằng mật mã. Điều này rất quan trọng trong việc nắm bắt tính độc đáo vì không có hai phần nội dung kỹ thuật số nào có thể sao chép chính xác hoàn cảnh tạo ra chúng.
 • Với Seal, các bản ghi được tạo thành bất biến và có thể theo dõi bằng cách tạo một bản ghi toàn vẹn trên chuỗi khối. Điều quan trọng là các bản ghi này được tạo thành bất biến bởi chuỗi khối để đảm bảo rằng không có sự giả mạo và thao túng nào có thể xảy ra với tài sản kỹ thuật số. Nó đảm bảo tính bảo mật và tính xác thực của phương tiện truyền thông.
 • Với Trace, bản thân các nội dung phương tiện được tạo thành các thùng chứa thông tin nhiều lớp có thể theo dõi bằng cách nhúng thông tin theo ngữ cảnh. Chất lượng xác định của những nội dung này là chúng có thể tự nói lên vì thông tin vẫn tồn tại ngay cả trong trường hợp chia sẻ trên web. Ngoài ra, chứng chỉ xác thực (Bản ghi biên niên sử) được tạo và có thể được công khai cho mục đích xác minh.

NUM token là gì?

NUM token là đồng coin gốc của Numbers Protocol, được xây dựng trên nền tảng Ethereum & Binance theo tiêu chuẩn token tiện ích ERC20 và BEP20. Vì đây là token tiện ích nên những người nắm giữ NUM có thể sử dụng mã thông báo này để thanh toán cho các dịch vụ trong mạng. Các dịch vụ này, được gọi là Network Actions, bao gồm đăng ký tài sản, niêm yết trên các thị trường mạng và lưu trữ trên các hình thức lưu trữ phi tập trung. Khi hệ sinh thái Numbers phát triển, số lượng Hành động trên mạng sẽ tăng lên và mở rộng sang các lĩnh vực khác như mạng xã hội, tin tức, trò chơi và giải trí. Ngoài ra NUM token cũng có thể được dùng để mua, tặng, đăng ký bản quyền và thực hiện nhiều thao tác hơn đối với hình ảnh và video, và có thể chọn đặt cược hoặc tham gia canh tác thanh khoản để nhận thêm NUM.

Những vấn đề của tài sản kỹ thuật số hiện tại và giải pháp của Numbers Protocol?

Những vấn đề của tài sản kỹ thuật số hiện tại:

Phương tiện kỹ thuật số trên web ngày nay được xem xét kỹ lưỡng do sử dụng ngoài ngữ cảnh, công nghệ giả mạo tinh vi và hành vi trộm cắp tài sản kỹ thuật số đang diễn ra hàng ngày. Những người có thẩm quyền thì ngồi yên không làm gì, trong khi các bên có lợi ích khác nhau tranh luận trên internet một cách vô ích về tính hợp lệ và đáng tin cậy của nó. Numbers Protocol làm rung chuyển toàn cảnh phương tiện kỹ thuật số trên web. Không còn cần phải dựa vào các yếu tố bên ngoài, Phương tiện kỹ thuật số đã đăng ký số có thể đại diện cho các bản ghi và giá trị của chính chúng mà không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.

Giải pháp của Numbers Protocol:

Numbers Protocol thay đổi tài sản kỹ thuật số từ các thực thể không thể theo dõi và không thể xác minh thành các thực thể độc lập có khả năng “tự nói” thông qua các bản ghi minh bạch và có thể truy cập. Numbers Protocol đạt được điều này bằng cách tạo một danh tính duy nhất cho các tệp phương tiện kỹ thuật số và lưu trữ thông tin chính của phương tiện kỹ thuật số như siêu dữ liệu khi tạo (vị trí, dấu thời gian, dữ liệu khác liên quan đến hoàn cảnh tạo), thông tin người tạo, nhật ký thay đổi tài sản và giấy phép trên chuỗi khối.

Những công nghệ mà Numbers Protocol (NUM) sử dụng?

Mạng ảnh phi tập trung được xây dựng với công nghệ sổ cái và lưu trữ Web3.0. Trong mạng này, mỗi bức ảnh là duy nhất vì nó có bản sắc Web3.0 riêng và chỉ có thể được đăng ký một lần. Ảnh đã đăng ký trong mạng có hồ sơ toàn vẹn được liên kết ghi lại bối cảnh, quyền sở hữu và chữ ký của người tạo. Các bản ghi sau khi tạo, bao gồm mọi sửa đổi và thay đổi quyền sở hữu, sẽ được thêm vào các bản ghi toàn vẹn hiện có để đảm bảo nguồn gốc nội dung cũng như khả năng truy xuất nguồn gốc và khả năng xác minh của tất cả ảnh trong mạng.

Thư viện dữ liệu, bao gồm lưu trữ Web3.0 và lịch sử trên chuỗi, là công nghệ chính được sử dụng bởi Numbers Protocol. Có bốn công nghệ chính được sử dụng để tạo thư viện dữ liệu của mạng:

 • IPFS/Filecoin để lưu trữ nội dung và siêu dữ liệu. Tệp nội dung và tệp siêu dữ liệu được lấy từ đây.
 • Chuỗi khối toàn vẹn để lưu hồ sơ toàn vẹn. Toàn bộ lịch sử nội dung được ghi lại được lấy từ đây.
 • Mã thông báo không thể thay thế (NFT) để ghi lại quyền sở hữu. Nếu có bất kỳ sự chuyển nhượng quyền sở hữu nào xảy ra, lịch sử có thể được truy xuất từ ​​đây.
 • Tiêu chuẩn siêu dữ liệu của Liên minh về tính xác thực và nguồn gốc nội dung ( C2PA) để xác nhận nguồn và lịch sử của nội dung truyền thông. Điều này đặc biệt hữu ích khi tệp phương tiện không được tạo bởi các công cụ mạng mà bởi các dịch vụ tuân thủ C2PA khác.

Numbers Protocol hoạt động như thế nào?

Numbers Protocol hoạt động qua 6 bước cơ bản như sau:

 1. Chụp & Đăng ký
 2. Cam kết & Truy vấn
 3. Tạo hợp đồng tài sản
 4. Giấy phép Mint & Bán
 5. Sử dụng, Bán lại & Phân phối Tiền bản quyền
 6. Đóng hợp đồng.

1. Chụp & Đăng ký

Khi các tệp phương tiện kỹ thuật số được tạo, chúng là các tệp thuần túy nằm trong bộ lưu trữ của thiết bị di động hoặc máy tính để bàn. Thông qua quy trình Đăng ký, các tệp được chuyển thành ID số (Nids), chuỗi 59 ký tự được tạo bằng mật mã và gửi đến Web phi tập trung. Quá trình này có thể được thực hiện khi có hoặc không có NFT được đúc cho tệp nội dung, giúp kiến trúc trở nên linh hoạt hơn và tiết kiệm chi phí hơn cho cả trường hợp đơn giản và phức tạp.

Sau khi phương tiện kỹ thuật số được đăng ký, Nid có thể được sử dụng để tìm bộ nhớ vật lý cũng như lịch sử cam kết được liên kết với nó. Đăng ký là lần cam kết đầu tiên của tệp nội dung kỹ thuật số trong mạng Numbers và bạn có thể tìm thấy tất cả nhật ký cam kết bằng Nid.

Mỗi tệp nội dung đã đăng ký có tệp tài sảnTree riêng trong IPFS để mô tả thuộc tính của tài sản, bao gồm người tạo, thời gian tạo, giấy phép, v.v. Có thể tìm thấy tài sảnTreeCid trong nhật ký cam kết trên chuỗi cũng như Sha256 và Chữ ký của tệp tài sảnTree.

Dấu thời gian tạo được Ghi lại và ghi lại trên chuỗi. Để tăng tính xác thực của phương tiện kỹ thuật số, người ta cũng có thể thu thập thông tin bổ sung như vị trí, thông tin thiết bị, v.v. và nối thông tin vào siêu dữ liệu. Hành động này được thực hiện thông qua Hợp đồng Cam kết. Sau khi cam kết ban đầu được tạo, nội dung này chính thức đi vào không gian Web3.

2. Cam kết & Truy vấn

Numbers Protocol áp dụng các khái niệm tương tự như Git.

 • Mỗi tệp nội dung đã đăng ký đều có tệp tài sảnTree riêng trong IPFS để mô tả thuộc tính của tài sản, bao gồm người tạo, thời gian tạo, giấy phép, v.v. Có thể tìm thấy Cid IPFS của tệp tài sảnTree trong nhật ký cam kết trên chuỗi cũng như trong nhật ký cam kết của nó Sha256 và Chữ ký.
 • Khi có nội dung cập nhật, chẳng hạn như cập nhật thông tin người sáng tạo hoặc cập nhật nội dung để tạo nội dung con, sẽ có một nhật ký cam kết mới được đính kèm với Nid nội dung của nó.
 • Các cam kết được tạo bởi Hợp đồng cam kết và người dùng có thể tương tác với hợp đồng thông qua công cụ nguồn mở, nit hoặc API.
 • Hành động cam kết không giới hạn đối với chủ sở hữu hoặc người tạo nội dung. Mọi người đều có thể thực hiện các cam kết đối với tệp phương tiện kỹ thuật số để cung cấp lịch sử đầy đủ và phi tập trung của nó. Tuy nhiên, bạn có thể tìm thấy các cam kết từ chủ sở hữu, người tạo và các nguồn đã được xác minh khác bằng cách áp dụng các bộ lọc cho người chuyển giao.

3. Tạo hợp đồng tài sản

Sau lần đăng ký đầu tiên, người tạo nội dung có thể chọn nếu bạn muốn tạo hợp đồng tài sản cho nội dung để thực hiện các hành động phức tạp hơn như phân phối tiền bản quyền hoặc đúc nhiều giấy phép.

Trong quá trình tạo hợp đồng tài sản, một NFT lưu ký duy nhất sẽ được đúc và trao cho ví của người tạo. Chủ sở hữu của NFT lưu ký được coi là người tạo ra nội dung. Chỉ người tạo mới có quyền cập nhật gói phân phối và giấy phép đúc NFT.

4. Giấy phép Mint & Bán

Sau khi hợp đồng tài sản được tạo, người ta có thể chọn đúc Giấy phép NFT để xác định đúng giấy phép của tài sản và cho phép bán NFT trên thị trường.

5. Bán lại & Phân phối tiền bản quyền

Chủ sở hữu Giấy phép NFT có thể chọn giữ hoặc bán lại trên thị trường thứ cấp. Dựa trên định nghĩa của kế hoạch phân phối, doanh thu sẽ được chia sẻ và phân phối cho người tạo ban đầu.

6. Đóng hợp đồng tài sản

Trong trường hợp chủ sở hữu của Custody NFT quyết định không tiếp tục đúc Giấy phép NFT hoặc dừng các chức năng phân phối tiền bản quyền, hợp đồng tài sản có thể bị đình chỉ hoặc thậm chí bị đóng. Điều này hữu ích khi bản quyền của nội dung đang gây tranh cãi.

Nếu hợp đồng tài sản bị đóng, tất cả các chức năng không thể thực hiện được nữa. Tuy nhiên, Giấy phép NFT được đúc vẫn tồn tại trừ khi chúng bị chủ sở hữu đốt bỏ nó.

Tokenomics NUM

Tổng quan về Numbers Protocol:

 • Tên: Numbers Protocol
 • Tên giao dịch: NUM
 • Kiểu: Token tiện ích
 • Nền tảng: Ethereum ERC20, Binance BEP20
 • Hợp đồng ERC20: 0x3496b523e5c00a4b4150d6721320cddb234c3079
 • Hợp đồng BEP20: 0xeceb87cf00dcbf2d4e2880223743ff087a995ad9
 • Tổng cung: 1.000.000.000 NUM
 • Hiện tại đã phát hành: 241,871,684 NUM
 • Lên sàn: Tháng 11/2021
 • Giá Private sale: 0.03$/1 NUM
 • Giá IDO, IEO: 0.04$/1 NUM
 • Giá khi lên sàn: 0.78$/1 NUM

Phân bổ NUM token:

Với tổng cung là 1 tỷ NUM coin và được phân bổ như sau:

 • Bán riêng tư: 17.5%
 • Bán công khai: 3.2%
 • Nhóm & Đội ngũ cố vấn: 17.5%
 • Đối tác & Chuyên gia tư vấn: 1.5%
 • Tiếp thị: 0.5%
 • Hệ sinh thái: 22.8%
 • Thanh khoản: 10%
 • Đặt cược: 27%

Lịch trình phát hành NUM token:

 • Bán riêng tư: – Vesting 10% trên TGE, khóa 3 tháng, sau đó phân bổ 4,29% hàng tháng trong 21 tháng.
 • Bán công khai –  Vesting: 20% trên TGE, khóa 3 tháng, sau đó phân bổ 20% hàng quý.
 • Nhóm & Cố vấn – Vesting: Thời hạn 1 năm sau TGE hoặc thời hạn 3 tháng sau khi ra mắt mạng, sau đó là 2,78% hàng tháng.
 • Đối tác & Chuyên gia tư vấn – Vesting: 10% trên TGE, khóa 6 tháng, sau đó phân bổ 22,5% vào tháng 7, 13, 16, 19.
 • Đặt cược – Vesting: 1% hàng tháng trong năm đầu tiên, 2% hàng tháng bắt đầu từ năm thứ hai cho đến khi tất cả các mã thông báo được phân phối.
 • Thanh khoản – Vesting 10% trên TGE, 3% hàng tháng trong năm đầu tiên và 5,2% hàng tháng trong năm thứ hai.
 • Hệ sinh thái – Vesting 1,5% trên TGE, 2% hàng tháng cho đến khi tất cả các mã thông báo được phân phối.
 • Tiếp thị – Vesting 17,5% trên TGE, sau đó là 7,5% hàng tháng.

NUM token sale:

Nền tảng Numbers Protocol mở bán ICO thông qua 3 vòng gồm Private sale, IDO và IEO dưới đây là chi tiết từng vòng bán:

Vòng bán Private sale:

 • Tổng số token bán là 176.000.000 NUM
 • Giá bán: 0.03$/1 NUM
 • Số tiền thu được: 5,280,000 USD
 • Thời gian mở bán: Không xác định

Vòng IDO trên DAO Maker:

 • Tổng số token bán ra là 30.000.000 NUM
 • Giá bán: 0.04$/1 NUM
 • Số tiền thu được: 1.200.000 USD
 • Thời gian bán: Từ 10-12 Tháng 11 Năm 2021

Vòng IEO trên Gate.io:

 • Tổng số token bán ra là 1.875.000 NUM
 • Giá bán: 0.04$/1 NUM
 • Số tiền thu được: 75.000 USD
 • Thời gian bán: Từ 17-18 Tháng 11 Năm 2021

NUM token use case:

Dưới đây là một số trường hợp sử dụng của NUM token gồm:

 • Thanh toán các dịch vụ trong nền tảng Numbers Protocol
 • Phí giao dịch trên nền tảng
 • Mua bán trao đổi với những người khác trên sàn giao dịch
 • Phần thưởng trong chương trình Staking (Đặt cược)
 • Quản trị, bỏ phiếu và biểu quyết cho một số những thay đổi của nền tảng.

Roadmap Numbers Protocol (NUM)

Năm 2020

 • Phát hành Seal API v1

Năm 2021

 • Private sale NUM token
 • Public sale NUM token
 • Khởi chạy ứng dụng Capture
 • Ra mắt Thị trường NFT của Capture Club
 • Sự kiện tạo NUM token
 • Bản phát hành alpha của tính năng GoPro
 • Hợp tác với chuỗi khối GREEN NFT
 • Chương trình tiền thưởng dành cho nhà phát triển giai đoạn I
 • Tích hợp NUM trong Ứng dụng Capture
 • Ra mắt nền tảng Staking
 • Niêm yết NUM token lên các sàn giao dịch CEX, DEX

Năm 2022

 • Mở rộng vùng phủ sóng dữ liệu của Công cụ tìm kiếm NFT lên 30 triệu, hỗ trợ 3 mạng và hơn 30 thị trường
 • Hiển thị NUM tiện ích trong các ứng dụng mạng
 • Danh sách 10 sàn giao dịch hàng đầu hỗ trợ giao dịch NUM token
 • Đạt mốc 1.000.000 người dùng Ứng dụng Capture
 • Numbers Mainnet ra mắt vào ngày 1 tháng 12.

Năm 2023

 • Capture App Mainnet
 • Hỗ trợ hồ sơ toàn vẹn
 • Mainnet Ứng dụng & API
 • Tiếp xúc sự kiện toàn cầu
 • Hợp tác Nghệ thuật & Sáng tạo

Team phát triển, các nhà đầu tư & Đối tác

Team phát triển:

Nhóm phát triển của Numbers Protocol

 • Tammy Yang là người sáng lập & Giám đốc điều hành của Numbers Protocol. Bản thân Yang có bằng tiến sĩ vật lý; Giỏi toán, học máy và học sâu.
 • Bofu Chen cũng là một nhà sáng lập khác và hiện ông đang giữ chức vụ CTO.
 • Sofia Yan hiện đang giữ vai trò CGO tại Numbers Protocol. Cô có hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng và tiếp thị.
 • Sherry Chung là đồng sáng lập và là người quản lý sản phẩm của Numbers Protocol.
 • Ngoài ra còn một số thành viên chủ chốt của nhóm như: Cindy Huang (Tiếp thị), James Chien (DEV), DaYuan Lin (DEV).

Đội ngũ cố vấn & Các nhà đầu tư thiên thần:

Phil Chen (Cố vấn và Nhà đầu tư thiên thần)

 • Phil Chen là Đối tác chung của Race Capital, một quỹ mạo hiểm phần mềm ở Thung lũng Silicon chuyên đầu tư vào những gì quan trọng đối với tương lai của nhân loại.

Steve Chen (Advisor and Investor)

 • Steven Shih Chen là một doanh nhân Internet người Mỹ gốc Đài Loan, là một trong những người đồng sáng lập và là giám đốc công nghệ trước đây của trang web chia sẻ video YouTube.

Kevin Lin (Advisor and Investor)

 • Kevin là đồng sáng lập và cựu COO của Twitch, đồng sáng lập Gold House, đối tác trong Tập đoàn AUM (tổ chức tài trợ phim độc lập), nhà đầu tư thiên thần, người yêu thích trò chơi điện tử, người hâm mộ anime và DJ đầy tham vọng.

Ngoài ra, đầu năm 2020, Binance cũng đã chính thức công bố khoản đầu tư vào khung dữ liệu mở Numbers Protocol. Ứng dụng Numbers được tích hợp vào Binance Chain thông qua Zion, một hệ thống quản lý khóa dựa trên phần cứng và cung cấp cho các nhà phát triển khả năng sử dụng Binance và bảo vệ ví phần cứng, chữ ký số, v.v.

Đối tác của Numbers Protocol:

 • Đối tác của Numbers Protocol gồm: Starling, Exodus, NFTTrade, Textile

Các sản phẩm của Numbers Protocol (NUM)

Numbers đang xây dựng một mạng ảnh phi tập trung để tạo cộng đồng, giá trị và niềm tin vào phương tiện kỹ thuật số. Giao thức Numbers của nó xác định lại phương tiện trực quan kỹ thuật số là tài sản và là xương sống của bộ công cụ để đăng ký và truy xuất hình ảnh và video trong mạng Numbers. Bao gồm các sản phẩm như:

 • Ứng dụng chụp ảnh : Máy ảnh blockchain đầu tiên trên thế giới mà người dùng có thể dễ dàng đăng ký ảnh và sử dụng các ứng dụng Web 3.0.
 • Seal API : Các nhà phát triển và doanh nghiệp có thể triển khai Numbers API để đăng ký ảnh và truy cập các địa chỉ và chứng chỉ Web3.0 của họ.
 • Chứng chỉ : chứng chỉ xác thực nội dung có nguồn gốc trên chuỗi
 • Thị trường CaptureClub : Thị trường NFT bản địa cho phép những người tạo ảnh bán và đặt cọc các tác phẩm của họ.
 • Công cụ tìm kiếm NFT : Công cụ tìm kiếm NFT Web 3.0 đầu tiên giúp người dùng xác minh lịch sử của NFT và ngăn chặn gian lận NFT tiềm ẩn.

Những con số bảo vệ sự tinh khiết của phương tiện kỹ thuật số và cho phép mọi người suy nghĩ chín chắn hơn về sự tương tác giữa hình ảnh của chúng ta và thế giới xung quanh chúng ta. Mục tiêu của Numbers là mã hóa ảnh xác thực (bao gồm cả hình ảnh và video) để tạo mạng ảnh phi tập trung trong Web 3.0. Để thực hiện đầy đủ mục tiêu này, Numbers Protocol đang giới thiệu Nền kinh tế tài sản & mã thông báo giảm phát — một hệ thống được thực hiện hàng quý để xác định phí dịch vụ và tính toán số lượng mã thông báo sẽ được mua lại và đốt cháy.

Nguồn doanh thu của Numbers Protocol (NUM)

Nếu người dùng truy cập các ứng dụng mạng qua Ứng dụng Capture, nhà cung cấp dịch vụ sẽ phải trả 2% phí. Các nguồn doanh thu bổ sung sẽ đến từ các ứng dụng gốc như CaptureClub (thị trường NFT) và công cụ tìm kiếm NFT. Doanh thu sẽ được sử dụng cho các hoạt động của mạng.

Tỷ giá hiện tại của Numbers Protocol (NUM token)?

Tỷ giá Numbers Protocol (NUM token) trực tiếp cho ngày hôm nay là $0,029820 USD với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là $837,586 USD. Chúng tôi cập nhật giá từ NUM sang USD theo thời gian thực. NUM giảm 71% trong 24 giờ qua. Xếp hạng CoinMarketCap hiện tại là #804, với vốn hóa thị trường trực tiếp là $7.212,688 USD. Nó có nguồn cung lưu hành là 241.871.684 NUM và tổng cung tối đa là 1.000.000.000 NUM

 

Mua bán Numbers Protocol (NUM token) ở đâu?

Không giống một số đồng coin phổ biến hiện  nay như: BTC, ETH, BNB, USDT, vv.… NUM token không thể mua bán trực tiếp được bằng tiền VNĐ, tuy nhiên anh em có thể dễ dàng mua bán NUM thông qua các bước cơ bản như sau:

Bước 1: Trước tiên anh em tiến hành mua USDT, ở bước này mình thường sử dụng sàn Binance.com, vì đây là sàn uy tín, an toàn, bảo mật và phí giao dịch rẻ, được hầu hết anh em trader tin tưởng và sử dụng.

Nếu chưa có tài khoản trên sàn này thì anh em nên đăng ký ngay một tài  khoản để bắt đầu mua bán nhé. Link đăng ký sàn Binance: https://binance.com/vi/register. Ngoài ra mình có một số bài viết khá chi tiết về sàn này anh em có thể xem qua nếu chưa biết cách tạo tài khoản cũng như mua bán trên sàn này:

Bước 2: Tiếp theo sau khi đã mua được USDT rồi anh em tiến hành chuyển USDT lên một trong những sàn bên dưới để mua NUM token nhé:

Sàn hỗ trợ mua bán NUM tokenCặp giao dịch hỗ trợ
MEXC.comNUM/USDT
Gate.ioNUM/USDT
Huobi.comNUM/USDT

Xem thêm: 

Tạo ví & lưu trữ NUM token ở đâu?

Anh em có thể tạo ví và lưu trữ Num ở những ví hỗ trợ nền tảng ERC20 & BEP20 cụ thể như ví:

Ngoài ra anh em có thể lựa chọn lưu trữ luôn NUM token ở trên những sàn giao dịch như: MEXCGateHuobi.Nếu chưa có tài khoản Binance thì đăng ký tại đây nhé: https://huongdandaotienao.com/go/sanbinance/

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*