PBKDF2 là gì? Cùng tìm hiểu thuật toán PKBDF2

PBKDF2 là gì?

PBKDF2 (Password-Based Key Derivation Function 2) là một thuật toán dùng để tạo ra khóa (key) từ một mật khẩu (password). Nó được sử dụng phổ biến trong việc lưu trữ mật khẩu an toàn và bảo mật trong các hệ thống.

PBKDF2 sử dụng một hàm băm (hash function) như MD5, SHA-1 hoặc SHA-256, cùng với một số lượng vòng lặp (iterations) và một giá trị “salt” (muối) để tạo ra khóa tương ứng với mật khẩu đầu vào.

Lịch sử ra đời của PBKDF2

PBKDF2 được giới thiệu lần đầu tiên trong tài liệu công bố của RSA Laboratories vào năm 2000. Thuật toán này được mô tả chi tiết trong RFC 2898, “PKCS #5: Password-Based Cryptography Specification Version 2.0”. PBKDF2 là một phần của chuẩn Public Key Cryptography Standards (PKCS) do RSA Laboratories đề xuất.

Mục đích chính của PBKDF2 là ngăn chặn các cuộc tấn công brute-force bằng cách tăng độ phức tạp của việc tạo khóa từ mật khẩu. Thuật toán sử dụng một hàm băm mạnh như SHA-1, SHA-256 hoặc SHA-512 kết hợp với một số lần lặp và một chuỗi salt (muối) để tạo ra khóa.

Quá trình tạo khóa PBKDF2 bắt đầu bằng việc chọn một mật khẩu đầu vào và một salt ngẫu nhiên. Mật khẩu và salt được nhập vào thuật toán PBKDF2 để tạo ra một chuỗi khóa dài và phức tạp hơn. Số lần lặp lại trong quá trình này được chỉ định trước và có thể tùy chỉnh để tăng độ khó khăn của việc tấn công brute-force.

PBKDF2 đã trở thành một phần quan trọng của các giao thức bảo mật như đăng nhập hệ thống, xác thực người dùng và lưu trữ mật khẩu. Nó được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống và ứng dụng bảo mật để tăng cường tính bảo mật và tránh tấn công từ vét cạn mật khẩu.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, PBKDF2 đã trở nên kém hiệu quả hơn đối với một số cuộc tấn công tấn công mới như tấn công dự đoán phổ biến (rainbow table attack) và tấn công bằng GPU (GPU-based attack). Do đó, các thuật toán tạo khóa dựa trên mật khẩu khác như BcryptArgon2 đã được phát triển để thay thế PBKDF2 và cung cấp tính bảo mật cao hơn.

PBKDF2 hoạt động như thế nào?

PBKDF2 sử dụng một thuật toán băm (hash function) như MD5, SHA-1, SHA-256, hoặc SHA-512 làm công cụ chính để tính toán. Thuật toán băm sẽ lấy một chuỗi dữ liệu và chuyển đổi nó thành một giá trị hash duy nhất.

Quá trình hoạt động của PBKDF2 bao gồm các bước sau:

 1. Chuẩn bị đầu vào: PBKDF2 yêu cầu các thông số đầu vào, bao gồm mật khẩu người dùng, một giá trị salt (một chuỗi ngẫu nhiên) và số lần lặp lại (iteration count).
 2. Chuẩn bị hàm băm: PBKDF2 sử dụng một hàm băm chọn trước (ví dụ: SHA-256) để tính toán. Đôi khi, kích thước khóa đầu ra có thể được chỉ định.
 3. Tạo khóa: PBKDF2 chia quá trình tạo khóa thành nhiều vòng lặp. Trong mỗi vòng lặp, nó sử dụng hàm băm để tính toán giá trị hash của mật khẩu kết hợp với giá trị salt và một giá trị lặp lại (iteration index). Kết quả của mỗi vòng lặp được kết hợp với kết quả của các vòng lặp trước để tạo ra khóa cuối cùng.
 4. Trả về khóa: Sau khi hoàn thành tất cả các vòng lặp, PBKDF2 trả về khóa kết quả. Khóa này có thể được sử dụng để mã hóa hoặc giải mã dữ liệu, hoặc để xác thực mật khẩu.

Quá trình tính toán PBKDF2 mất nhiều thời gian và tài nguyên tính toán hơn so với các hàm băm thông thường, điều này giúp tăng độ khó của việc tấn công dò quét mật khẩu. Bằng cách sử dụng giá trị salt ngẫu nhiên và số lần lặp lại lớn, PBKDF2 giúp tăng cường bảo mật của mật khẩu và giảm khả năng tấn công bằng từ điển hoặc tấn công brute-force.

Những vấn đề mà PBKDF2 muốn giải quyết?

PBKDF2 được thiết kế để giải quyết một số vấn đề liên quan đến việc lưu trữ và xử lý mật khẩu trong hệ thống bảo mật. Dưới đây là một số vấn đề mà PBKDF2 nhằm giải quyết:

Độ bảo mật mật khẩu:

 • Mật khẩu thường được lưu trữ dưới dạng hash (băm) trong hệ thống bảo mật. Tuy nhiên, nếu một tập dữ liệu hash bị rò rỉ hoặc bị tấn công, kẻ tấn công có thể dùng các phương pháp tấn công bằng từ điển hoặc tấn công bằng lực brute force để khôi phục mật khẩu gốc. PBKDF2 được sử dụng để tăng cường độ bảo mật bằng cách áp dụng một chuỗi lặp lại của hàm hash, làm chậm quá trình tính toán và làm tăng chi phí tính toán để tìm ra mật khẩu gốc.

Tấn công offline:

 • Khi một hệ thống bị xâm nhập và cơ sở dữ liệu chứa các mật khẩu hash bị rò rỉ, PBKDF2 giúp đảm bảo rằng kẻ tấn công phải tiêu tốn một lượng lớn thời gian và nguồn lực tính toán để thử tìm ra mật khẩu gốc từ các giá trị hash.

Sử dụng mật khẩu yếu:

 • PBKDF2 cung cấp khả năng thực hiện việc mở rộng mật khẩu người dùng, tức là biến đổi mật khẩu gốc thành một khóa bảo mật dài hơn. Điều này cho phép người dùng sử dụng mật khẩu ngắn hoặc dễ đoán, nhưng vẫn có một khóa bảo mật mạnh hơn để bảo vệ thông tin cá nhân.

Những tính năng nổi bật của PBKDF2?

Dưới đây là một số tính năng nổi bật của PBKDF2:

 1. Bảo mật mật khẩu: PBKDF2 được thiết kế để ngăn chặn các cuộc tấn công brute-force bằng cách làm chậm quá trình tạo ra khóa từ mật khẩu. Bằng cách sử dụng một số lượng lặp lại lớn, PBKDF2 tạo ra một khóa từ mật khẩu sao cho quá trình này rất tốn kém đối với kẻ tấn công.
 2. Độc lập với thuật toán mã hóa: PBKDF2 có thể được sử dụng với nhiều thuật toán mã hóa khác nhau, chẳng hạn như SHA-1, SHA-256, SHA-512, HMAC, vv. Điều này cho phép sử dụng PBKDF2 trong các hệ thống sử dụng các thuật toán mã hóa khác nhau mà không cần thay đổi cấu trúc chung.
 3. Tự động điều chỉnh độ dài khóa: PBKDF2 cho phép bạn tạo ra khóa với bất kỳ độ dài nào, tùy thuộc vào yêu cầu của ứng dụng. Điều này giúp nâng cao bảo mật và linh hoạt trong việc sử dụng PBKDF2 với các hệ thống khác nhau.
 4. Salt (muối) ngẫu nhiên: PBKDF2 cho phép sử dụng một giá trị salt (muối) ngẫu nhiên kèm theo mật khẩu. Salt giúp ngăn chặn các cuộc tấn công bằng bảng rainbow (rainbow table) và đảm bảo rằng mật khẩu giống nhau được mã hóa thành các giá trị khác nhau.
 5. Cân bằng giữa hiệu suất và bảo mật: PBKDF2 cho phép bạn điều chỉnh tham số lặp lại (iteration count) để đạt được sự cân bằng giữa hiệu suất và bảo mật. Với số lượng lặp lại càng lớn, quá trình tạo khóa càng tốn thời gian, tăng cường bảo mật của hệ thống.

So sánh giữa PBKDF2 với Argon2 và Bcrypt?

PBKDF2, Argon2, và bcrypt là các thuật toán được sử dụng phổ biến trong việc bảo mật mật khẩu. Dưới đây là một số so sánh giữa ba thuật toán này:

1. PBKDF2 (Password-Based Key Derivation Function 2):

 • PBKDF2 là một thuật toán tạo khóa dựa trên mật khẩu.
 • Nó được sử dụng phổ biến và hỗ trợ rộng rãi trên nhiều nền tảng và ngôn ngữ lập trình.
 • PBKDF2 có thể sử dụng các hàm băm như SHA-1, SHA-256, SHA-512.
 • Tuy nhiên, PBKDF2 có một số hạn chế về hiệu suất và bảo mật khi so sánh với các thuật toán mới hơn như Argon2.

2. Argon2:

 • Argon2 là một thuật toán mới hơn, được thiết kế đặc biệt để chống lại các cuộc tấn công bằng từ điển và tấn công dò tìm mật khẩu.
 • Nó giành chiến thắng trong cuộc thi Password Hashing Competition năm 2015 và được coi là một trong những thuật toán tốt nhất hiện nay.
 • Argon2 có ba phiên bản: Argon2d, Argon2i và Argon2id, mỗi phiên bản có những ưu điểm và ánh xạ bảo mật riêng.
 • Argon2 có khả năng điều chỉnh tham số để điều tiết hiệu suất và độ bảo mật, như thời gian tính toán, bộ nhớ và số lượng luồng.

3. Bcrypt:

 • bcrypt là một thuật toán hash mật khẩu được phát triển từ Blowfish encryption algorithm.
 • Nó được sử dụng rộng rãi và được coi là một trong những lựa chọn tốt cho việc lưu trữ mật khẩu an toàn.
 • Bcrypt sử dụng một lượng lớn bộ nhớ để làm chậm tấn công brute-force.
 • Tuy nhiên, bcrypt không thể điều chỉnh các tham số hiệu suất như Argon2.

Tóm lại, Argon2 thường được xem là một lựa chọn tốt nhất trong số ba thuật toán này do khả năng chống lại các cuộc tấn công dò tìm mật khẩu và các tấn công brute-force. Tuy nhiên, sự lựa chọn giữa các thuật toán này phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của ứng dụng và môi trường triển khai.

Những ứng dụng sử dụng PBKDF2?

Một số ứng dụng sử dụng PBKDF2 như:

 1. Hệ thống xác thực người dùng: PBKDF2 thường được sử dụng trong hệ thống đăng nhập và xác thực người dùng. Mật khẩu của người dùng được dùng làm đầu vào cho PBKDF2 để tạo ra một khóa mật khẩu an toàn. Khóa này sau đó được so sánh với khóa đã được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
 2. Bảo mật cơ sở dữ liệu: PBKDF2 có thể được sử dụng để bảo vệ mật khẩu và thông tin quan trọng trong cơ sở dữ liệu. Mật khẩu được sử dụng để mã hóa hoặc băm dữ liệu trước khi lưu trữ, đảm bảo rằng chỉ những người có mật khẩu chính xác mới có thể truy cập dữ liệu.
 3. Mã hóa tệp tin: PBKDF2 có thể được sử dụng để tạo ra khóa mã hóa cho việc mã hóa tệp tin. Bằng cách sử dụng mật khẩu của người dùng làm đầu vào, PBKDF2 tạo ra một khóa mạnh để mã hóa dữ liệu. Điều này đảm bảo rằng chỉ người dùng có mật khẩu chính xác mới có thể giải mã tệp tin.
 4. Tạo chữ ký số: PBKDF2 cũng có thể được sử dụng trong quá trình tạo chữ ký số. Mật khẩu của người dùng được sử dụng để tạo ra một khóa, sau đó được sử dụng trong quá trình tạo chữ ký số để đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực của dữ liệu.

Lời kết

PBKDF2 là một công cụ quan trọng trong lĩnh vực bảo mật thông tin, được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng. Với khả năng tạo ra khóa mật khẩu an toàn từ mật khẩu người dùng, PBKDF2 đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ dữ liệu và đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống.

Sử dụng PBKDF2 trong các ứng dụng giúp tăng cường bảo mật mật khẩu người dùng, ngăn chặn việc tấn công từ người dùng không được ủy quyền. Bằng cách tạo ra khóa mật khẩu từ mật khẩu người dùng, PBKDF2 làm cho quá trình phá mật khẩu trở nên khó khăn và tốn nhiều thời gian hơn đối với kẻ tấn công. Điều này mang lại sự an tâm cho người dùng và tăng cường đáng kể mức độ bảo mật của hệ thống.

Tuy nhiên, PBKDF2 không phải là giải pháp hoàn hảo và có thể bị tấn công bằng các phương pháp như tấn công từ điển hoặc tấn công vét cạn. Vì vậy, việc sử dụng PBKDF2 nên được kết hợp với các biện pháp bảo mật khác như độ dài mật khẩu mạnh, việc lưu trữ mật khẩu an toàn và sử dụng các biến thể PBKDF2 như bcrypt hoặc scrypt để tăng cường bảo mật.

PBKDF2 đã chứng minh sự giá trị của nó trong việc bảo vệ thông tin cá nhân và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Tuy nhiên, lĩnh vực bảo mật luôn tiếp tục tiến bộ và chúng ta cần duy trì sự cảnh giác và áp dụng các biện pháp bảo mật tiên tiến hơn để bảo vệ mật khẩu và thông tin quan trọng.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*