Proof of Weight (PoWeight) là gì? Tìm hiểu về thuật toán đồng thuận PoWeight

Proof of Weight (PoWeight) là một thuật toán đồng thuận (consensus algorithm) được sử dụng trong blockchain để xác định quyền cân nhắc (voting power) của các thành viên mạng trong việc đưa ra quyết định.

Proof of Weight (PoWeight) là gì?

Proof of Weight (PoWeight) là một thuật toán đồng thuận (consensus algorithm) trong hệ thống blockchain, được sử dụng để xác định và chọn ra những người tham gia trong mạng blockchain có quyền đưa ra quyết định. Trong PoWeight, quyền đưa ra quyết định được phân bố dựa trên trọng lượng (weight) của mỗi cá nhân hoặc thực thể trong mạng.

PoWeight thường được sử dụng trong các hệ thống blockchain dựa trên proof-of-stake (PoS) để xác định quyền kiểm soát và tham gia vào quá trình đồng thuận mạng. Trong mô hình PoS, thay vì sử dụng khối lượng tính toán (computational power) như trong proof-of-work (PoW), PoWeight sử dụng số lượng tiền mã hóa (cryptocurrency) mà mỗi người dùng sở hữu để xác định quyền lực của họ.

Cụ thể, trong PoWeight, mỗi người dùng sẽ cung cấp một số lượng tiền mã hóa nhất định làm cọc (stake). Số lượng này có thể phụ thuộc vào quy tắc được đặt ra trong mạng blockchain cụ thể. Người dùng có số lượng cọc lớn hơn sẽ có quyền lực cân nhắc cao hơn trong việc đưa ra quyết định về việc tạo khối mới hoặc xác nhận giao dịch.

Sự cân nhắc dựa trên PoWeight trong PoS giúp giảm bớt việc sử dụng năng lượng tính toán so với PoW, làm cho mạng blockchain trở nên hiệu quả hơn về mặt năng lượng. Ngoài ra, nó cũng khuyến khích các chủ sở hữu tiền mã hóa giữ và không bán đi, vì việc giữ tiền trong cọc có thể mang lại lợi ích và quyền lực trong mạng.

Những vấn đề mà Proof of Weight (PoWeight)?

Dưới đây là một số vấn đề mà PoWeight muốn giải quyết:

 1. Tiêu thụ năng lượng: Một trong những vấn đề lớn nhất của thuật toán Proof of Work (PoW) là sự tiêu thụ năng lượng khổng lồ để khai thác các khối mới. PoWeight hướng tới giảm tiêu thụ năng lượng bằng cách thay thế quá trình tính toán phức tạp của PoW bằng cách sử dụng trọng lượng, tức là số lượng đồng coin đang được giữ bởi người dùng, như một yếu tố quyết định trong quá trình tạo khối mới.
 2. Phân quyền: PoWeight tập trung vào khái niệm của phân quyền trong hệ thống blockchain. Trong mô hình này, người dùng có trọng lượng lớn hơn sẽ có sự ảnh hưởng lớn hơn đến quyết định của mạng. Bằng cách này, PoWeight cung cấp một cơ chế để đảm bảo rằng những người có trọng lượng lớn hơn sẽ có lợi ích hơn trong việc đưa ra quyết định và thúc đẩy tích cực cho việc giữ coin thay vì bán đi.
 3. An ninh mạng: PoWeight cũng tăng cường tính bảo mật của mạng blockchain bằng cách yêu cầu các kẻ tấn công chiếm đoạt một lượng lớn đồng coin để có thể tấn công mạng. Điều này làm cho việc tấn công trở nên kinh tế không khả thi và giúp bảo vệ mạng trước các cuộc tấn công 51% (51% attack).
 4. Khả năng mở rộng: PoWeight cung cấp khả năng mở rộng cho mạng blockchain. Với PoWeight, không cần thiết phải có sự cạnh tranh lớn trong việc khai thác khối, do đó mạng có thể mở rộng mà không gặp các vấn đề về hiệu suất và tốc độ giao dịch.

Xem thêm: Delegated Proof of Stake (DPoS) là gì? Tìm hiểu những ưu và nhược điểm của DPoS

Những tính năng nổi bật của Proof of Weight (PoWeight)?

Một số những tính năng nổi bật của Proof of Weight:

 • Trọng số dựa trên tài sản: Proof of Weight dựa vào trọng số được tính toán từ số lượng tài sản mà người dùng nắm giữ. Điều này có nghĩa là những người có nhiều tài sản hơn sẽ có trọng số lớn hơn và ảnh hưởng nhiều hơn đến quyết định của mạng.
 • Tính minh bạch: Proof of Weight thường được thiết kế để đảm bảo tính minh bạch trong việc tính toán trọng số. Các thuật toán được sử dụng để tính toán trọng số được công khai và có thể được kiểm tra bởi tất cả mọi người trong mạng.
 • Tăng tính công bằng: Proof of Weight cung cấp một cơ chế công bằng hơn so với một số thuật toán khác. Thay vì dựa vào việc tính toán công suất tính toán hoặc việc sử dụng thiết bị đặc biệt, Proof of Weight dựa trên sự giàu có của người dùng để phân phối quyền lực.
 • Chống tấn công 51%: Proof of Weight cung cấp một cơ chế chống tấn công 51% mạnh mẽ hơn. Vì trọng số của người dùng phụ thuộc vào số lượng tài sản, việc thực hiện một cuộc tấn công 51% sẽ đòi hỏi kẻ tấn công chiếm được một số lượng lớn tài sản để kiểm soát mạng, điều này trở nên khó khăn hơn so với việc kiểm soát công suất tính toán.
 • Tích hợp tài sản và quyền sở hữu: Proof of Weight cho phép tích hợp tài sản và quyền sở hữu trong mạng blockchain. Điều này mang lại khả năng phát triển ứng dụng và trường hợp sử dụng đa dạng, bao gồm việc xác định quyền biểu quyết, chia sẻ lợi nhuận, và quản lý tài sản số.

Xem thêm: Proof of address là gì? Tìm hiểu về thuật ngữ Proof of address

Proof of Weight (PoWeight) hoạt động như thế nào?

PoWeight là một biến thể của Proof of Stake (PoS) trong đó trọng số của mỗi tham gia viên được sử dụng để xác định khả năng của họ để tạo block và đóng góp vào quyết định của mạng.

Dưới đây là các bước hoạt động của Proof of Weight (PoWeight):

Bước 1 – Đăng ký

 • Ban đầu, mỗi tham gia viên trong mạng sẽ đăng ký và khai báo số lượng token (đồng tiền điện tử) mà họ sở hữu và sẵn lòng đặt cược (stake) cho quyền kiểm soát mạng.

Bước 2 – Chọn người tạo block

 • Dựa trên trọng số của mỗi tham gia viên, hệ thống chọn một số người trong mạng để tạo block mới. Trọng số này thường phản ánh số lượng token đã được đặt cược bởi mỗi tham gia viên. Những người có trọng số lớn hơn có khả năng cao hơn để được chọn.

Bước 3 – Tạo block và xác nhận giao dịch

 • Các người tạo block được chọn sẽ tạo ra các block mới cho mạng bằng cách đóng góp khối giao dịch mới và giải một bài toán tính toán phức tạp. Khi block mới được tạo, nó sẽ được phát tán trong mạng để được xác nhận bởi các tham gia viên khác.

Bước 4 – Xác minh và phê chuẩn

 • Các tham gia viên trong mạng sẽ kiểm tra tính hợp lệ của block mới dựa trên các quy tắc xác định trước. Nếu họ đồng ý rằng block mới là hợp lệ, họ sẽ phê chuẩn và chấp nhận block này để thêm vào chuỗi blockchain.

Bước 5 – Phần thưởng

 • Những người tạo block thành công sẽ nhận được phần thưởng trong token tương ứng với lượng token đã đặt cược. Phần thưởng này thường được chia tỷ lệ với trọng số mà họ đã đóng góp vào mạng.

PoWeight tạo ra một hệ thống đồng thuận trong đó quyền kiểm soát mạng được phân bố dựa trên trọng số của từng tham gia viên. Bằng cách sử dụng PoWeight, mạng blockchain có thể đạt được tính phân quyền và tăng cường bảo mật trong quá trình xác nhận giao dịch và tạo block mới.

Xem thêm: Proof of Location (PoL) là gì? Tìm hiểu thuật toán đồng thuận PoL

Các thành phần trong thuật toán đồng thuận Proof of Weight (PoWeight)

Trong PoWeight, các thành phần chính bao gồm:

 1. Trọng số (Weight): Mỗi tham gia viên trong mạng có một trọng số được gán cho mình. Trọng số này thể hiện quyền lực của tham gia viên đó trong quyết định của mạng. Trọng số có thể được tính dựa trên một số yếu tố như số lượng token mà tham gia viên đó sở hữu, thời gian tham gia vào mạng, hoặc đóng góp vào cộng đồng.
 2. Đánh giá (Assessment): Đánh giá là quá trình xác định mức đóng góp của mỗi tham gia viên dựa trên trọng số của họ. Đánh giá này có thể liên quan đến việc xác định thứ tự ưu tiên trong việc chọn người đóng góp vào quá trình đồng thuận hoặc trong việc phân phối phần thưởng.
 3. Quá trình đồng thuận (Consensus process): Quá trình đồng thuận trong PoWeight có thể sử dụng một phương thức như Proof of Work (PoW) hoặc Proof of Stake (PoS) để đảm bảo tính an toàn và đáng tin cậy của mạng. Các tham gia viên dựa vào trọng số của họ để đóng góp vào quá trình đồng thuận, và việc chọn tham gia viên đóng góp sẽ được xác định dựa trên đánh giá.
 4. Phần thưởng (Rewards): Trong PoWeight, phần thưởng được phân phối cho các tham gia viên dựa trên đóng góp của họ và trọng số tương ứng. Người có trọng số cao và đóng góp lớn hơn sẽ nhận được phần thưởng lớn hơn.

Các thành phần này cùng nhau tạo nên cơ chế đồng thuận Proof of Weight trong mạng blockchain, trong đó quyền lực và đóng góp của các tham gia viên được xác định dựa trên trọng số của họ.

Xem thêm: Proof of Concept (PoC) là gì? Những ưu và nhược điểm của PoC

Những ứng dụng của Proof of Weight (PoWeight)?

Dưới đây là một số ứng dụng của PoWeight:

 1. Chứng minh sự công bằng: PoWeight giúp đảm bảo sự công bằng trong quá trình chọn người tham gia đóng góp và đóng góp tài nguyên trong mạng lưới blockchain. Nó không chỉ dựa trên số lượng tài sản đang sở hữu mà còn tính toán trọng lượng dựa trên các yếu tố khác như thời gian tham gia, lịch sử hoạt động và đóng góp vào mạng lưới.
 2. Quản lý mạng lưới blockchain: PoWeight có thể được sử dụng để quản lý mạng lưới blockchain và phân phối nhiệm vụ và trọng lượng cho các cá nhân hoặc nhóm trong mạng lưới. Các thành viên có trọng lượng cao hơn có khả năng thực hiện nhiều hoạt động hơn và có ảnh hưởng lớn hơn đến quyết định trong mạng lưới.
 3. Đánh giá đáng tin cậy: PoWeight cung cấp một cách để đánh giá đáng tin cậy của các cá nhân trong mạng lưới blockchain. Người dùng có trọng lượng cao hơn thường được coi là đáng tin cậy hơn và có khả năng cao hơn trong việc kiểm soát và đóng góp vào mạng lưới.
 4. Phân phối phần thưởng: PoWeight có thể được sử dụng để phân phối phần thưởng trong mạng lưới blockchain dựa trên trọng lượng của mỗi người dùng. Các người dùng có trọng lượng cao hơn sẽ nhận được một phần thưởng lớn hơn trong quá trình khai thác (mining) hoặc trong các hoạt động khác trên mạng lưới.
 5. Chống tấn công 51%: PoWeight có thể giúp ngăn chặn các cuộc tấn công 51% trong mạng lưới blockchain. Với PoWeight, một kẻ tấn công sẽ cần kiểm soát một lượng trọng lượng lớn hơn để có khả năng thực hiện cuộc tấn công thành công, điều này là khó khăn hơn so với các hệ thống blockchain sử dụng phương thức khác như Proof of Work (PoW).

Xem thêm: Proof of History (PoH) là gì? Tìm hiểu toàn tập thuật toán PoH

So sánh giữa Proof of Weight (PoWeight) với Proof of Burn (PoB)

Proof of Weight (PoW) và Proof of Burn (PoB) là hai thuật toán chứng minh khác nhau được sử dụng trong blockchain và các hệ thống phân tán. Dưới đây là một so sánh giữa hai thuật toán này:

1. Mục tiêu:

 • Proof of Weight: Mục tiêu của PoW là xác định quyền kiểm soát trong mạng bằng cách sử dụng trọng số, thường là số lượng token hoặc tiền điện tử mà một thực thể sở hữu.
 • Proof of Burn: Mục tiêu của PoB là xác định quyền kiểm soát trong mạng bằng cách yêu cầu người tham gia “đốt” một số lượng token hoặc tiền điện tử bằng cách chuyển chúng vào một địa chỉ không thể truy cập.

2. Cách hoạt động:

 • Proof of Weight: PoW đánh giá quyền kiểm soát dựa trên số lượng token hoặc tiền điện tử mà một người dùng sở hữu. Người dùng có số lượng token lớn hơn sẽ có quyền kiểm soát cao hơn và có khả năng tạo khối mới hoặc tham gia vào quyết định mạng nhiều hơn.
 • Proof of Burn: PoB yêu cầu người dùng chuyển token hoặc tiền điện tử vào một địa chỉ không thể truy cập. Điều này gây ra việc “đốt” token hoặc tiền điện tử, nghĩa là chúng không còn khả dụng trong tương lai. Những người dùng đã đốt nhiều token hơn sẽ có quyền kiểm soát cao hơn trong mạng.

3. Mức độ an toàn:

 • Proof of Weight: PoW tỏ ra an toàn vì người dùng cần sở hữu một số lượng token lớn để có quyền kiểm soát. Điều này làm cho tấn công 51% trở nên khó khăn hơn, vì kẻ tấn công phải sở hữu một số lượng token lớn hơn phần còn lại của mạng.
 • Proof of Burn: PoB cũng đáng tin cậy, vì việc “đốt” token hoặc tiền điện tử tạo ra một nguồn cung hạn chế và làm giảm khả năng tấn công 51%. Tuy nhiên, cần phải xem xét cẩn thận việc xử lý và ghi lại việc đốt để đảm bảo tính minh bạch và tránh các hành vi gian lận.

4. Tiêu thụ năng lượng:

 • Proof of Weight: PoW không yêu cầu nhiều năng lượng cho quá trình xác thực giao dịch và tạo khối, vì nó dựa trên trọng số của người dùng.
 • Proof of Burn: PoB tiêu thụ năng lượng trong quá trình “đốt” token hoặc tiền điện tử. Việc này có thể tạo ra một lợi thế môi trường, vì nó không cần sử dụng năng lượng tính toán như PoW.

5. Sự ổn định và tiêu chuẩn hóa:

 • Proof of Weight: PoW dễ dàng thích nghi với một chuỗi khối mới mà không cần sự can thiệp hoặc thay đổi thuật toán.
 • Proof of Burn: PoB có thể đòi hỏi sự thay đổi trong cấu trúc dữ liệu của blockchain hoặc một số thay đổi thuật toán để tích hợp khả năng “đốt” token.

Tổng quan, Proof of Weight (PoW) và Proof of Burn (PoB) có những khác biệt trong cách xác định quyền kiểm soát và cách thức hoạt động. Mỗi thuật toán có ưu điểm và hạn chế riêng, và việc sử dụng thuật toán nào sẽ phụ thuộc vào mục đích và yêu cầu cụ thể của hệ thống blockchain.

Xem thêm: Proof of Burn (PoB) là gì? Tìm hiểu về bằng chứng đốt cháy?

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*