SHA-2 là gì? Ứng dụng của thuật toán SHA-2

SHA-2 là gì?

SHA-2 là viết tắt của Secure Hash Algorithm 2, là tập hợp các hàm băm mật mã được phát triển bởi Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) và được Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST) công bố. SHA-2 được xem là phiên bản nâng cấp của SHA-1, với độ bảo mật và tính toàn vẹn cao hơn.

Thuật toán SHA-2 hoạt động như thế nào? 

Dưới đây là cách mà thuật toán SHA-2 hoạt động:

 1. Chuẩn bị dữ liệu: Dữ liệu đầu vào (có thể là văn bản, hình ảnh, video, v.v.) được chia thành các khối có kích thước cố định (512 bit cho SHA-256 và 1024 bit cho SHA-512).
 2. Thêm phần đệm: Một chuỗi bit đặc biệt được thêm vào cuối dữ liệu để đảm bảo rằng tất cả các khối đều có cùng độ dài.
 3. Khởi tạo giá trị băm: Một giá trị băm ban đầu được tạo ra bằng cách sử dụng một tập hợp các hằng số được xác định trước.
 4. Xử lý từng khối: Mỗi khối dữ liệu được xử lý qua một vòng lặp gồm 80 bước. Trong mỗi bước, các hàm logic và toán học được áp dụng lên giá trị băm hiện tại và dữ liệu của khối.
 5. Tạo giá trị băm cuối cùng: Sau khi xử lý tất cả các khối, giá trị băm cuối cùng được tạo ra. Giá trị băm này có độ dài cố định (256 bit cho SHA-256 và 512 bit cho SHA-512) và đại diện cho bản tóm tắt của dữ liệu đầu vào.

Các biến thể của SHA-2

Thuật toán SHA-2 có 4 biến thể chính:

 • SHA-224: Tạo ra giá trị băm 224 bit.
 • SHA-256: Tạo ra giá trị băm 256 bit. Đây là biến thể phổ biến nhất được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng.
 • SHA-384: Tạo ra giá trị băm 384 bit.
 • SHA-512: Tạo ra giá trị băm 512 bit.

Sự khác biệt giữa các biến thể:

Sự khác biệt chính giữa các biến thể SHA-2 là độ dài của giá trị băm. Độ dài băm càng lớn, mức độ bảo mật càng cao nhưng cũng đòi hỏi nhiều tài nguyên tính toán hơn.

Ngoài ra, các biến thể SHA-2 cũng có một số khác biệt nhỏ trong cách thức hoạt động. Ví dụ: SHA-224 và SHA-256 sử dụng các giá trị khởi tạo khác nhau.

Lựa chọn biến thể SHA-2 phù hợp:

 • Việc lựa chọn biến thể SHA-2 phù hợp phụ thuộc vào nhu cầu bảo mật và tài nguyên tính toán của bạn.
 • SHA-256 là lựa chọn tốt cho hầu hết các ứng dụng.
 • SHA-224 có thể được sử dụng cho các ứng dụng có yêu cầu về hiệu suất cao.
 • SHA-384 và SHA-512 được sử dụng cho các ứng dụng cần mức độ bảo mật cao nhất.

Ứng dụng của thuật toán SHA-2

Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của SHA-2:

1. Xác minh tính toàn vẹn của dữ liệu:

SHA-2 được sử dụng để xác minh rằng dữ liệu không bị thay đổi hoặc sửa đổi sau khi được tạo ra. Ví dụ:

 • SHA-2 được sử dụng để kiểm tra tính toàn vẹn của các tập tin tải xuống, đảm bảo rằng chúng không bị giả mạo hoặc sửa đổi.
 • SHA-2 được sử dụng để xác minh tính toàn vẹn của các bản cập nhật phần mềm, đảm bảo rằng chúng không bị giả mạo hoặc sửa đổi.

2. Bảo mật mật khẩu:

SHA-2 được sử dụng để mã hóa mật khẩu, giúp bảo vệ mật khẩu khỏi bị đánh cắp. Ví dụ:

 • SHA-2 được sử dụng để lưu trữ mật khẩu trong cơ sở dữ liệu, đảm bảo rằng kẻ tấn công không thể dễ dàng truy cập mật khẩu.
 • SHA-2 được sử dụng để xác thực người dùng, đảm bảo rằng người dùng chỉ có thể đăng nhập bằng mật khẩu chính xác.

3. Chữ ký số:

SHA-2 được sử dụng để tạo chữ ký số cho các tài liệu điện tử, giúp đảm bảo tính xác thực và toàn vẹn của tài liệu. Ví dụ:

 • SHA-2 được sử dụng để ký hợp đồng điện tử, đảm bảo rằng hợp đồng không bị giả mạo hoặc sửa đổi.
 • SHA-2 được sử dụng để ký các email, đảm bảo rằng email không bị giả mạo hoặc sửa đổi.

4. Xác minh phần mềm:

SHA-2 được sử dụng để xác minh tính xác thực của phần mềm và đảm bảo rằng phần mềm không bị giả mạo hoặc sửa đổi. Ví dụ:

 • SHA-2 được sử dụng để xác minh tính xác thực của các bản cập nhật phần mềm, đảm bảo rằng chúng không bị giả mạo hoặc sửa đổi.
 • SHA-2 được sử dụng để xác minh tính xác thực của các trình cài đặt phần mềm, đảm bảo rằng chúng không bị giả mạo hoặc sửa đổi.

5. Các ứng dụng khác:

SHA-2 được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau như:

 • Mã hóa dữ liệu
 • Tạo mã xác thực tin nhắn (MAC)
 • Xác minh danh tính

Độ bảo mật của SHA-2

1. Chống va chạm:

 • SHA-2 được thiết kế để chống va chạm, nghĩa là rất khó tìm hai tập dữ liệu khác nhau có cùng giá trị băm.
 • Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy khả năng tấn công va chạm đối với SHA-2, đặc biệt là SHA-256.
 • Mặc dù khả năng thành công thấp, các nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục nghiên cứu và cải thiện thuật toán SHA-2 để tăng cường độ bảo mật.

2. Chống giả mạo:

 • SHA-2 được thiết kế để chống giả mạo, nghĩa là rất khó thay đổi dữ liệu mà không thay đổi giá trị băm.
 • Bất kỳ thay đổi nào trong dữ liệu đầu vào đều dẫn đến thay đổi đáng kể trong giá trị băm.
 • Điều này đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và bảo vệ dữ liệu khỏi bị giả mạo.

3. Khả năng phục hồi:

 • SHA-2 là hàm băm một chiều, nghĩa là không thể khôi phục dữ liệu ban đầu từ giá trị băm.
 • Điều này giúp bảo vệ dữ liệu bí mật và nhạy cảm khỏi truy cập trái phép.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*