So sánh tốc độ đào coin (ETH, ETC, ZEC …) của các dòng VGA mới nhất hiện nay

Trâu cày, hay máy đào tiền ảo có một bộ phận quan trọng nhất nó quyết định tốc độ các bạn đào được bao nhiêu coin, lượng coin hàng ngày các bạn đào được có nhiều không, đó là VGA hoặc là GPU, tùy thuộc vào từng phiên bản mà các dòng VGA có thể đào được nhiều hay ít coin, Huongdandaotienao đã tổng hợp được một loạt danh sách một số dòng VGA phổ biến, có thể nói là mới nhất dành cho trâu cày hiện nay.

1. RX470 4 GB

COIN POWER CORE/MEMORY HASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC) 85 WATTS 1150/+-2050 24.5MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC) 85 WATTS 1150/+-2050 28.5MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR) 85 WATTS +-750H/S
ZCASH (ZEC) 85 WATTS +-270 SOL/S

2. RX470 8 GB

COIN POWER CLOCK SPEEDS HASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC) 85 WATTS 1150/+-2100 25.0MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC) 85 WATTS 1150/+-2100 29.0MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR) 85 WATTS 1260/+-2100 +-750H/S
ZCASH (ZEC) 85 WATTS 1260/+-2100 +-270H/S

3. RX480 4GB

COIN POWER CLOCK SPEEDS HASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC) 85 WATTS 1150/2100 26.4MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC) 85 WATTS 1150/2100 30.2MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR) 85 WATTS –/– 800H/S
ZCASH (ZEC) 85 WATTS –/– 270H/S

4. RX480 8GB

COIN POWER CLOCK SPEEDS HASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC) 85 WATTS 1150/2100 26.9MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC) 85 WATTS 1150/2100 31.5MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR) 85 WATTS –/– 800H/S
ZCASH (ZEC) 85 WATTS –/– 270H/S

5. RX570 8GB

COIN POWER CLOCK SPEEDS HASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC) 85 WATTS 1150/2100 26.9MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC) 85 WATTS 1150/2100 31.5MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR) 85 WATTS –/– 800H/S
ZCASH (ZEC) 85 WATTS –/– 270H/S

6. RX580 8GB

COIN POWER CLOCK SPEEDS HASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC) 135 WATTS 1400/2150 26.8MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC) — WATTS 1400/2150 29.3MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR) — WATTS –/– 650H/S
ZCASH (ZEC) — WATTS –/– 315 SOLS/S

7. GTX 1060 GP106-100

COIN POWER CLOCK SPEEDS HASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC) — WATTS —/— 25MH/S
MONERO (XMR) — WATTS –/– 550 H/S
ZCASH (ZEC) — WATTS –/– 300-325 SOLS/S

8. GTX 1060

COIN POWER CLOCK SPEEDS HASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC) — WATTS —/— 17-19MH/S
MONERO (XMR) — WATTS –/– 425 H/S
ZCASH (ZEC) — WATTS –/– 300-350 SOLS/S

9. GTX 1070

COIN POWER CLOCK SPEEDS HASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC) — WATTS —/— 25-30MH/S
MONERO (XMR) — WATTS –/– 475 H/S
ZCASH (ZEC) — WATTS –/– 425-450 SOLS/S

10. GTX 1080

COIN POWER CLOCK SPEEDS HASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC) — WATTS —/— 4-5MH/S (23MH/S LINUX)
MONERO (XMR) — WATTS –/– 475 H/S
ZCASH (ZEC) — WATTS –/– 600 SOLS/S

11. GTX 1080TI

COIN POWER CLOCK SPEEDS HASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC) — WATTS —/— 28-32MH/S
MONERO (XMR) — WATTS –/– 485-535 H/S
ZCASH (ZEC) — WATTS –/– 660-710 SOLS/S

 

Tiếp theo là một số dòng VGA cũ mình đã tổng hợp lại

 

Nhà SX Model Tốc độ
AMD R9 390 x2 Ethereum 58Mh/s
AMD R9 390 Ethereum 31Mh/s
AMD R9 290X Ethereum 32.3Mh/s
AMD HD 6950 Blake256(Decred) 1100Mh/s
AMD Firepro V3900 Blake256(Decred) 300Mh/s
AMD R9 290x Ethereum 30.5Mh/s
AMD HD6850 Blake256(Decred) 390Mh/s
AMD RX 480 4GB (Hynix VRAM) Ethereum 25Mh/s
AMD R7 360 Ethereum 10Mh/s
AMD HD 6550D Blake256(Decred) 650Mh/s
AMD R9 390 Ethereum 26.4Mh/s
AMD R9 390 Ethereum 31Mh/s
AMD HD 8500M Ethereum 1.2Mh/s
AMD HD 7950 Blake256(Decred) 1070Mh/s
AMD R9 270X Ethereum 11Mh/s
AMD R9 390X Ethereum 33.5Mh/s
AMD HD 6990 Ethereum 24Mh/s
AMD R9 390 Ethereum 30Mh/s
AMD 5x R9 290X Ethereum 138Mh/s
AMD 4x R9 380X Ethereum 85,5Mh/s
AMD R7 265 Ethereum 13.5Mh/s
AMD Sapphire r9 290 x3, XFX r9 380x x1 Ethereum 112Mh/s
AMD 5x R9 290 Ethereum 133Mh/s
AMD R7 265 Ethereum 14.265Mh/s
AMD HD 5570 Neoscrypt 41Kh/s
AMD R9 270 Ethereum 13.95Mh/s
AMD RX 480 Ethereum 24,3Mh/s
AMD R9 290X x4 Ethereum 122Mh/s
AMD MSI R9 390 & ASUS R9 290x Ethereum 62.29Mh/s
AMD RX 480 Ethereum 26.7Mh/s
AMD RX 480 Ethereum 22Mh/s
AMD RX 480 x5 Ethereum 125Mh/s
ASUS R9 280X Ethereum 25Mh/s
ASUS Strix GTX 970 Ethereum 22Mh/s
ASUS 750Ti 2Gb Neoscrypt 230Kh/s
ASUS GTX 970 Neoscrypt 592Kh/s
ASUS R9 Nano Ethereum 28.5Mh/s
ASUS R9 280X Neoscrypt 445Kh/s
ASUS 2х7990 Ethereum 95Mh/s
ASUS 960 Ethereum 10Mh/s
ASUS HD 7970 Blake256(Decred) 1105Mh
ASUS 2xHD7990 Ethereum 92Mh/s
ASUS R9 270x Blake256(Decred) 868Mh/s
ASUS HD 7870 Blake256(Decred) 868.9Mh/s
ASUS R9 290X Blake256(Decred) 2000Mh/s
ASUS HD7950 X11 8.6Mh/s
ASUS GTX980 Etherum 20Mh/s
ASUS 280x + 7970 Ethereum 42Mh/s
ASUS R7 265 Ethereum 14.5Mh/s
ASUS R9 290X Direct CU II Ethereum 28Mh/s
ASUS R9 270 Ethereum 16Mh/s
ASUS R9 280 Ethereum 22Mh/s
ASUS 850m Blake256(Decred) 420Mh
ASUS R9 380 strix Ethereum 20.5Mh/s
ASUS R9 270x ethminer-algo 14.5Mh/s
ASUS R9 390 STRIX X11 15Mh/s
ASUS R9 380X STRIX Blake256(Decred) 1272Mh/s
ASUS HD 7850 Ethereum 11Mh/s
ASUS HD7770 Blake256(Decred) 390Mh/s
ASUS R9 390 Ethereum 30Mh/s
ASUS R9 390 STRIX Ethereum 32Mh/s
ASUS 780 Ti Ethereum 14.6Mh/s
ASUS GTX 750Ti X11 3040Kh/s
ASUS R7 370 2GB Ethereum 15Mh/s
ASUS R9 290 Ethereum 30Mh/s
ASUS GTX970 Strix Ethereum 19Mh/s
ASUS R9 290 DCU II Ethereum 30Mh/s
ASUS R9 290 Ethereum 25Mh/s
ASUS 2 x Strix R280 Ethereum 40.5Mh/s
ASUS R9 290X Ethereum 25Mh/s
ASUS R9 380 STRIX Ethereum 20.5Mh/s
ASUS R9 280X Direct CU2 Ethereum 22.7Mhs
ASUS R7 370 4GB Strix x6 Ethereum 99Mh/s
ASUS GTX 850m Ethereum 1.8Mh/s
ASUS R9 290 Direct CU II x2 Ethereum 61.4Mh/s
ASUS R9 390x OC Strix Ethereum 31,9Mh/s
ASUS R9 390 STRIX Ethereum 31Mh/s
ASUS R7 370 4G Strix x2 Ethereum 42Mh/s
ASUS R9 295 x2 Blake256(Vanilla) 6.6Gh/s
ASUS R9 295 x2 Neoscrypt 800Kh/s
ASUS R9 295 x2 X15 10Mh/s
ASUS R9 295 x2 Keccak 500Mh/s
ASUS R9 295 x2 X13 13Mh/s
ASUS R9 295 x2 Qubit 31Mh/s
ASUS R9 295 x2 Lyra2REv2 32.6Mh/s
ASUS R9 295 x2 Quark 40Mh/s
ASUS R9 295 x2 Ethereum 57,74Mh/s
ASUS R7 370 Ethereum 17.5 MH/s
ASUS R9 380 STRIX (6x) Ethereum 133Mh/s
ASUS HD 7850 Ethereum 12Mh/s
ASUS R9 280 Ethereum 20Mh/s
ASUS R9 280 eth 20Mh/s
ASUS R9 280 Ethereum 20Mh/s
ASUS R9 380 4GB Ethereum 20.8Mh/s
ASUS HD7870 Ethereum 13.5Mh/s
ASUS Strix R7 370 2GB Ethereum 16Mh/s
ASUS R9 290 X11 13.1Mh/s
ASUS GTX 970 Strix Ethereum 18.9Mh/s
ASUS R9 380 scrypt-chacha 420Kh/s
ASUS GTX 780 Ethereum 20Mh/s
ASUS R9 390 X11 15.5Mh/s
ASUS R7 370 4g X11 5.3Mh/s
ASUS GTX 570 Ethereum 13Mh/s
ASUS STRIX GTX1070 OC Lyra2REv2 36Mh/s
ASUS R7 370 4G(Strix OC) Ethereum 14Mh/s
ASUS R9 380x STRIX 4GB Ethereum 18Mh/s
ASUS R9 390 Strix Ethereum 31Mh/s
ASUS R9 390 x4 Ethereum 120Mh/s
ASUS R9 290 Ethereum 28.1Mh/s
ASUS R9 390 X 2 Ethereum 42.7Mh/s
ASUS GTX 970 STRIX Ethereum 17.9Mh/s
ASUS R7 360 Blake256(Decred) 1500Mh/s
ASUS GTX 980 TI Blake256(Decred) 2761Mh/s
ASUS STRIX GTX980 Ethereum 19.6Mh/s
ASUS, POWERCOLOR 2 x R7 370 2Gb + 2 x R7 370 2GB Ethereum 64Mh/s
ASUS, SAPPHIRE R7 370+HD7950 Ethereum 38Mh/s
ASUS, XFX R9 280, R9 280x Ethereum 43Mh/s
ATI 4300/4500 Series Blake256(Decred) 30Mh/s
ATI HD 5770 Blake256(Decred) 370Mh/s
CLUB3D R9 290 Ethereum 26Mh/s
CLUB3D HD 7950 Ethereum 24.7Mh/s
CLUB3D R9 290x Ethereum 32.4Mh/s
CLUB3D R9 280 Ethereum 26.5Mh/s
CLUB3D HD7950 X11 11Mh/s
CLUB3D R9 390 Ethereum 24.5Mh/s
CLUB3D R9 270 Ethereum 14Mh/s
CLUB3D R9 280x RoyalQueen Ethereum 22Mh/s
CLUB3D HD7870XT Ethereum 14.5Mh/s
CLUB3D ROYALQ R9 390X Ethereum 30Mh/s
DELL 7970m Ethereum 17Mh/s
EVGA GTX 980 SC ACX 2.0 Neoscrypt 720Kh/s
EVGA GTX 970 FTW Ethereum 8.1Mh/s
EVGA GTX 580 1.5 Gb X11 1,5Mh/s
EVGA 770 Classified (4GB) Blake256(Decred) 344Mh/s
EVGA 560ti DS SC Blake256(Decred) 212Mh/s
EVGA GTX 970 SSC 3975 Ethereum 17,5Mh/s
EVGA GTX 750Ti SC 2GB Ethereum 5.3Mh/s
EVGA 660 ti x2 Ethereum 23Mh/s
EVGA GTX 670 FTW2 Blake256(Decred) 500Mh/s
EVGA 970 SSC Ethereum 18Mh/s
EVGA GTX 670 FTW2 Qubit 4.6Mh/s
EVGA GTX 960 Ethereum 10.1Mh/s
EVGA Titan X Blake 256(Decred) 1980Mh/s
EVGA GTX680 FTW Ethereum 17.4Mh/s
EVGA GTX 760 Ethereum 14Mh/s
EVGA GTX950 x 3 Ethereum 30.4Mh/s
EVGA 960 SSC Blake256(Decred) 780Mh/s
EVGA GTX 970 Ethereum 17.5Mh/s
EVGA GTX 970 SSC 3975-KR x2 Ethereum 43Mh/s
EVGA GTX 970 SSC ACX2.0+ Neoscrypt 650Kh/s
EVGA 980 ti Classified Ethereum 22.356Mh/s
EVGA 980 ti Classified Blake256(Vanilla) 4480.210Mh/s
EVGA 980 ti Classified Blake256(Decred) 2565.690Mh/s
EVGA 980 ti Classified Blake256(Vanilla) 4449.140Mh/s
EVGA 980 ti Classified Lyra2Rev2 16.570Mh/s
EVGA 980 ti Classified Quark 28.640Mh/s
EVGA 980 ti Classified Qubit 20.620Mh/s
EVGA 980 ti Classified WhirlpoolX 342.350Mh/s
EVGA 980 ti Classified Neoscrypt 0.996Mh/s
EVGA 980 ti Classified nist5 46.140Mh/s
EVGA 980 ti Classified X11 13.840Mh/s
EVGA 980 ti Classified X13 10.700Mh/s
EVGA 980 ti Classified keccak 684.250Mh/s
EVGA 980 ti Classified X15 9.214Mh/s
EVGA 2×960 Lyra2REv2 27.60Mh/s
EVGA 980Ti Hybrid Ethereum 21.63Mh/s
EVGA 750Ti Blake256(Decred) 504Mh/s
EVGA GTX970 Ethereum 18.50Mh/s
EVGA GTX980 Ethereum 19.85Mh/s
EVGA GTX 980 Superclocked ACX 2.0 Blake256(Decred) 1510Mh/s
EVGA GTX 980 TI Keccak 4500Mh/s
EVGA GTX 950 SSC 2G Ethereum 10.48Mh/s
GAINWARD GT630 1G X11 0.286Mh/s
GALAX GTX 970 EVOC Black Edition Ethereum 21.6Mh/s
GALAX GTX 970 HOF Ethereum 17.8Mh/s
GIGABYTE HD7970 Ethereum 17.5Mh/s
GIGABYTE GTX970 G1 Ethereum 5.5Mh/s
GIGABYTE GTX 980 G1 Ethereum 24Mh/s
GIGABYTE R9 290x Ethereum 31Mh/s
GIGABYTE HD7950 Ethereum 23Mh/s
GIGABYTE HD7950 X11 10.7Mh/s
GIGABYTE R9 390 Ethereum 27Mh/s
GIGABYTE R9 390 x11 14Mh/s
GIGABYTE R9 390 Neoscrypt 364Kh/s
GIGABYTE R9 280x WindForce Ethereum 25Mh/s
GIGABYTE R9 390 x13 6.2Mh/s
GIGABYTE R9 390 X15 4.9Mh/s
GIGABYTE R9 390 Keccak 444Mh/s
GIGABYTE R9 390 Neoscrypt 487Kh/s
GIGABYTE R9 390 Qubit 11.8Mh/s
GIGABYTE R9 390 Quark 18.9Mh/s
GIGABYTE R9 390 Lyra2v2 16.3Mh/s
GIGABYTE R9 390 Lyra2v2 16.3Mh/s
GIGABYTE R9 390 Ethereum 28.84Mh/s
GIGABYTE GTX 970 G1 Neoscrypt 686Kh/s
GIGABYTE R9 390 Groestl 9Mh/s
GIGABYTE GTX 650Ti Qubit 2.3Mh/S
GIGABYTE R9 380X G1 Ethereum 20Mh/s
GIGABYTE HD7950 Blake256(Decred) 1115Mh/s
GIGABYTE 8x R9 270x Ethereum 125Mh/s
GIGABYTE HD 7870 OC Ethereum 16Mh/s
GIGABYTE Nano Blake256(Decred) 2060Mh/s
GIGABYTE Nano Blake256(Decred) 2400Mh/s
GIGABYTE Nano Ethereum 27.7Mh/s
GIGABYTE R9 Nano Blake256(Decred) 2500Mh/s
GIGABYTE 2x HD 7950 Ethereum 42Mh/s
GIGABYTE R9 NANO neoscrypt 700Kh
GIGABYTE R9 290 Ethereum 29Mh/s
GIGABYTE R9 290 Ethereum 26Mh/s
GIGABYTE R9 290 Ethereum 26Mh/s
GIGABYTE R9 290x (ref) Ethereum 29Mh/s
GIGABYTE R9 290X Ethereum 31Mh/s
GIGABYTE GT 520 Ethereum 3Mh/s
GIGABYTE HD 7970 Ethereum 20Mh/s
GIGABYTE GTX 460 X11 700Kh/S
GIGABYTE R9 270X Blake256(Decred) 907Mh/s
GIGABYTE R7 260X Ethereum 12Mh/s
GIGABYTE R9 390 Ethereum 32Mh/s
GIGABYTE R9 290+R9 390 Ethereum 59Mh/s
GIGABYTE 7970+r7950+R9 370 Ethereum 52Mh/s
GIGABYTE 2x R9 380 Ethereum 38Mh/s
GIGABYTE R9 NANO X11 19Mh/s
GIGABYTE HD7750 Blake256(Decred) 330Mh/s
GIGABYTE R9 NANO Quark 14.4Mh/s
GIGABYTE R9 NANO Quark 25.6Mh/s
GIGABYTE R9 Nano Qubit 15.8Mh/s
GIGABYTE R9 Nano Keccak 626Mh/s
GIGABYTE R9 Nano X13 5.5Mh/s
GIGABYTE R9 Nano Groestl 35Mh/s
GIGABYTE R9 Nano X15 6Mh/s
GIGABYTE R9 Nano X13 7.1Mh/s
GIGABYTE R9 Nano X15 6.8Mh/s
GIGABYTE R9 Nano Nist5 15.3Mh/s
GIGABYTE R9 Nano Qubit 21.8Mh/s
GIGABYTE R9 Nano Lyra2v2 17Mh/s
GIGABYTE R9 Nano Blake256(Vanilla) 4400Mh/s
GIGABYTE R9 390 Ethereum 32Mh/s
GIGABYTE GTX 780 Neoscrypt 340Kh/s
GIGABYTE GTX770 Ethereum 12Mh/s
GIGABYTE HD 5870 Blake256(Decred) 600Mh/s
GIGABYTE R9 390 x 6 Ethereum 180Mh/s
GIGABYTE R9 290 Ethereum 30Mh/s
GIGABYTE R9 280x Ethereum 20Mh/s
GIGABYTE R9 290 X11 15Mh/s
GIGABYTE R9 280x X11 12Mh/s
GIGABYTE R9 280 Windforce Ethereum 24Mh/s
GIGABYTE R9 380 G1 Gaming Ethereum 20Mh/s
GIGABYTE R9 380 G1 x 5 Ethereum 95Mh/s
GIGABYTE GTX 960 Ethereum 8,8Mhs
GIGABYTE GTX 780 Ethereum 18.5Mh/s
GIGABYTE 7970 3GB + R9 380 4GB Ethereum 41.94Mh/s
GIGABYTE R9 290 Ethereum 31,16Mh/s
GIGABYTE R9 280X Ethereum 20.5Mh/s
GIGABYTE HD7950 Ethereum 21Mh/s
GIGABYTE R9 290 Ethereum & Decred 27.8Mh/s + 840Mh/s
GIGABYTE GTX670 Ethereum 13Mh/s
GIGABYTE GTX 970 Xtreme Ethereum 18.5Mh/s
GIGABYTE GT610 Ethereum 0.5Mh/s
GIGABYTE GTX970 Mini Blake256(Decred) 1700Mh/s
GIGABYTE R9 295 x2 Neoscrypt 800Kh/s
GIGABYTE 295×2 Ethereum & Decred 55.2Mh/s+1934Mh/s
GIGABYTE R9 Nano Ethereum & Decred 28Mh/s+1685Mh/s
GIGABYTE 295×2 Ethereum & Decred 27Mh/s+967Mh/s
GIGABYTE R9 295×2 ETH + DCR 57Mh/s&1140Mh/s
GIGABYTE R9 295×2 X11 30Mh/s
GIGABYTE R7 360 Lyra2v2 2.680Mhs
GIGABYTE R9 Nano ETH + DCR 28.8Mh+1440Mh
GIGABYTE GTX1070 G1 Gaming OC Lyra2REv2 36Mh/s
GIGABYTE GTX760 Ethereum 9.6Mh/s
GIGABYTE GT 730 Ethereum 1Mh/s
GIGABYTE GTX950 Ethereum 5.0Mh/s
GIGABYTE GTX 1070 Keccak 40Mh/s
GIGABYTE GTX 1070 Quark 20Mh/s
GIGABYTE GTX 970 G1 Ethereum 16.5Mh/s
GIGABYTE 5X R9 380 Ethereum 97.8Mh/s
GIGABYTE R9 290X Ethereum 31Mh/s
GIGABYTE GTX 950 OC Neoscrypt 336Kh/s
GIGABYTE R9 390 Ethereum 27Mh/s
GIGABYTE GTX 970 Twin Turbo II OC Ethereum 23Mh/s
GIGABYTE R9 290 OC Ethereum 30.1Mh/s
GIGABYTE GTX980 Ethereum 13.7Mh/s
GIGABYTE R9 280X Ethereum 19Mh/s
GIGABYTE, AMD 7970 + R9 290x Ethereum 50Mh/s
HIS HD6930 Blake256(Decred) 1350Mh/s
HIS R9 390 Ethereum 30Mhs
HIS R7 370 Ethereum 15Mh/s
HIS R9 280x Ethereum 21Mh/s
HIS HD7970 Ethereum 22Mh/s
HIS R9 380 IceQ X2 OC 2gb Ethereum 19Mh/s
HIS HD6870 Scrypt 311Kh/s
HIS R7 360 OC Ethereum 4.3Mh/s
HIS R9 280X IceQ Ethereum 18.1Mh/s
HIS R9 380 Ethereum 19.7Mh/s
INNO3D GTX660 Blake256(Decred) 200Mh/s
INNO3D GTX 760 Ethereum 9Mh/s
MSI R9 390 Ethereum 32Mh/s
MSI GTX1080 Lyra2REv2 11.3Mh/s
MSI R7 360 OC Ethereum 4.4Mh/s
MSI GTX 970 Neoscrypt 520Kh/s
MSI GTX 750ti Neoscrypt 172Kh/s
MSI R9 380 Ethereum 18Mh/s
MSI GTX 750ti Neoscrypt 202Kh/s
MSI GTX 970 Neoscrypt 605Kh/s
MSI GTX 760 4GB Ethereum 4Mh/s
MSI r9 390x Ethereum 33.6Mh/s
MSI R9 280x Blake256(Decred) 1200Mh/s
MSI R9 280x Blake256(Decred) 1342Mh/s
MSI GTX 960 Blake256(Decred) 1130Mh/s
MSI GTX750Ti Blake256(Decred) 350Mh/s
MSI R9 290X Blake256(Decred) 1800Mh/s
MSI GTX 970 100 ME Ethereum 23Mh/s
MSI 980ti Blake256(Decred) 1800Mh/s
MSI HD 7970 Ethereum 22Mh/s
MSI R9 390 Ethereum 29Mh/s
MSI 2x R7 370 Ethereum 31Mh/s
MSI R9 280x Gaming 3G Blake256(Decred) 1.3Mh/s
MSI HD 5850 Neoscrypt 74Kh/s
MSI HD 5850 Neoscrypt 83Kh/s
MSI R7 370 Ethereum 15Mh/s
MSI GTX680 Ethereum 15Mh/s
MSI R9 390 Ethereum 26Mh/S
MSI GTX 760 4GB Ethereum 4Mh/s
MSI GTX 760 4GB Ethereum 4Mh/s
MSI 980 Ti Seahawk Ethereum 23.5Mh/s
MSI GTX 750 Ti Ethereum 5.3Mh/s
MSI R9 290x 8GB Ethereum 27Mh/s
MSI HD 5450 Lyra2rev2 169Khs
MSI 7950 twin frozr III ethereum 20.5Mh/s
MSI R9 390 Ethereum 27.2Mh/s
MSI GTX 960 Gaming 2G OC Blake256(Decred) 1173Mh/s
MSI GTX 970 Blake256(Decred) 1500Mh/s
MSI 6x R9 390 Ethereum 185Mh/s
MSI GTX 750Ti Ethereum 2.3Mh/s
MSI R7 260X Ethereum 4.8Mh/s
MSI R9 290X Ethereum 25Mh/s
MSI R9 280x Ethereum 20Mh/s
MSI 750Ti Lyra2re 1100Kh/s
MSI R9 390 Ethereum 27.2Mh/s
MSI GTX 970 Gaming G4 Ethereum 18.4Mh/s
MSI 3 x R9 390x Ethereum 97Mh/s
MSI R9 380 4GB Ethereum 21Mh/s
MSI GTX 760 Ethereum 12.4Mh/s
MSI 6770 Blake256(Vanilla) 560Mh/s
MSI GTX 950 Ethereum 9.97Mh/s
MSI HD 6950 Blake256(Decred) 650Mh/s
MSI 3X R9 380 Ethereum 66.8Mh/s
MSI R9 280 Ethereum 20Mh/s
MSI R9 390 Ethereum 24Mh/s
MSI R9 390 Ethereum 30.2Mh/s
MSI R7 370 2GB Ethereum 15Mh/s
MSI R9 390 X11 5Mh/s
MSI R9 380 Ethereum 21Mh/s
MSI R9 380 Ethereum 21.649Mh/s
MSI GTX780 Lightning Blake256(Decred) 1.200Mh/s
MSI R7 240 X11 2.2Mh/s
MSI R7 240 X11 2.2Mh/s
MSI R7 370 Gaming 4G Neoscrypt 270Kh/s
MSI R9 390 x6 Ethereum/Decred 190Mh/s & 4400Mh/s
MSI GTX 970 GAMING 4G Blake256(Decred) 1320Mh/s
MSI R9 370 x3 Ethereum 52Mh/s
MSI R7 370 Ethereum 15Mh/s
MSI R9 290 Ethereum 26Mh/s
MSI R9 Nano Ethereum 33Mh/s
MSI HD 6950 Neoscrypt 190Kh/s
MSI HD 5850 Neoscrypt 155Kh/s
MSI R9 280 Ethereum 22Mh/s
MSI R9 270 Ethereum 14.5Mh/s
MSI R9 390 Ethereum & Decred 29.2Mh/sETH
440Mh/sDCR
MSI R9 295 Ethereum 49Mh/s
MSI GTX 980 Ethereum 22Mhs
MSI 8x R9 390 Ethereum 240-250Mh/s
MSI R9 380 Ethereum 20.7Mh/s
MSI R7 370 4G Ethereum 15Mh/s
MSI R9 380 8GB Gaming Edition Ethereum 27Mh/s
MSI R9 380(x) x2 Ethereum 42.5Mh/s
MSI R9 390 Ethereum 35Mh/s
MSI R9 290X Ethereum 31Mh/s
MSI HD7870 OC Twin Frozr III Ethereum 18.1Mh/s
MSI GTX 760 Ethereum 10.1Mh/s
MSI 2x 390 + 1x 390x Ethereum 100Mh/s
MSI GTX 770 Ethereum 15Mh/s
MSI 3X R9 390 Ethereum 89.5Mh/s
MSI GeForce GTX 950 Blake256(Decred) 730Mh/s
MSI R9 390 Ethereum 32Mh/s
MSI GeForce GTX 760 Twin Frozr Gaming Ethereum 14Mh/s
MSI 5 x R9 390 Ethereum 160Mh/s
MSI R7 370 Gaming 4G Ethereum 14.5Mh/s
MSI & ASUS R9 290X, R9 380, R9 280X, HD7850 Ethereum 31,20,21,20Mh/s
MSI & SAPPHIRE R9 280X, R9 285, R390 Ethereum 70Mhz
MSI & SAPPHIRE R9 390 (x2) Ethereum 57.5Mh/s
MSI X2, VFX, POWERCOLOR 4x HD 7990 Ethereum 194Mh/s
NVIDIA GTX 645 Blake256(Decred) 84.51Mh/s
NVIDIA GTX 560 Ti Blake256(Decred) 205.4Mh/s
NVIDIA GTX 860M Blake256(Decred) 400Mh/s
NVIDIA GTX940M Ethereum 1.74Mh/s
NVIDIA M950 Blake256(Decred) 365Mh/s
NVIDIA GTX 970 4GB SSC ACX 2.0 Ethereum 15.02Mh/s
NVIDIA GTX970 Ethereum 18Mh/s
ONE SAPPHIRE & TWO GIGABYTE R9 290 Vapor-X x1 & 2x R9290 G1 8GB Blake256(Decred) 5200Mh/s
OTHER 3x GB R9 390X, MSI R9 290X, GB R9 390 Ethereum 150Mh/s
OTHER GT840m Lyra2REv2 3300Kh/s
PALIT 750Ti DualX Lyra2v2 5Mh/s
PALIT GTX 970 Jetstream Neoscrypt 646Kh/s
PALIT GTX750 Neoscrypt 230Kh/s
PALIT GTX750 Quark 6.3Mh/s
PALIT GTX750 Lyra2v2 4.42Mh/s
PALIT GTX 970 Jetstream Ethereum 18.5Mh/s
PALIT Geforce GTX 750 Ti Lyra2Rev2 4850Kh/s
PALIT GTX 750Ti StormX Dual Blake256(Decred) 500Mh/s
PALIT GTX750 Blake256(Decred) 453Mh/s
PALIT GTX 970 Neoscrypt 620Kh/s
PALIT 980TI Ethereum 7,5Mh/s
PALIT GTX650 ti Ethereum 6.6Mh/s
PALIT GTX 970 Ethereum 20Mh/s
PALIT GTX 970 Ethereum 13Mh/s
PALIT GTX 770 Ethereum 3Mh/s
PNY GTX 760 Ethereum 3.5Mh/s
PNY GTX970 Ethereum 20Mh/s
PNY GTX760 Blake256(Decred) 210Mh/s
POWERCOLOR R9 270 Blake256(Decred) 757.5Mh/s
POWERCOLOR HD7750 Blake256(Decred) 250Mh/s
POWERCOLOR R9 270 Blake256(Decred) 815Mh/s
POWERCOLOR AXR9 390X 8GBD5 Ethereum 32.4Mh/s
POWERCOLOR HD 7990 Ethereum 43Mh/s
POWERCOLOR TurboDuo OC Ethereum 48Mhs
POWERCOLOR 280x Ethereum 24Mh/s
POWERCOLOR R9 280X Ethereum 25Mh/s
POWERCOLOR R9 280x Ethereum 24Mh/s
POWERCOLOR R9 270x Ethereum 15Mh/s
POWERCOLOR R7 250 Ethereum 3Mh/s
POWERCOLOR R9 380 Ethereum 19Mh/s
POWERCOLOR R9 380 Ethereum 21.5Mh/s
POWERCOLOR HD6950 Neoscrypt 213Kh/s
POWERCOLOR RX 480 Red Devil Ethereum 30.5Mh/s
POWERCOLOR R9 280X Blake256(Decred) 1362Mh/s
POWERCOLOR 5X R9 390 Ethereum 125Mh/s
POWERCOLOR R7 260X Blake256(Decred) 618Mh/s
POWERCOLOR HD 7850 Ethereum 0.45Mh/s
POWERCOLOR R9 380 Ethereum 20Mh/s
POWERCOLOR R9 390 x2 Ethereum 62.4Mh/s
POWERCOLOR R7 260x X11 0.618Mh/s
POWERCOLOR HD 6950 Blake256(Decred) 1200Mh/s
POWERCOLOR 6x R9 390 Ethereum 180Mh/s
POWERCOLOR R7 370 Ethereum 15Mh/s
POWERCOLOR R9 380X Ethereum 20Mh/s
POWERCOLOR R9 380X Ethereum 20Mh/s
POWERCOLOR RX470 4GB Ethereum 22Mh/s
POWERCOLOR + GIGABYTE 2xR9 380X + R9 280X Ethereum 61Mh/s
POWERCOLOR PCS+ R9 390 Ethereum 23.8Mh/s
POWERCOLOR X3, SAPPHIRE X1 R9 280x Ethereum 85Mh/s
POWERCOLOR, GIGABYTE R9 Fury X, R9380X Ethereum 52.43Mh/s
RADEON R9 280x Blake256(Decred) 1.587Gh/s
REFERENCE GTX 980Ti Ethereum 23Mh/s
SAPPHIRE R9 280x Vapor-x Tri Ethereum 21.5Mh/s
SAPPHIRE R9 270x Ethereum 6.9Mh/s
SAPPHIRE R9 290 x 3 Ethereum 75Mh/s
SAPPHIRE HD7990 Ethereum 44Mh/s
SAPPHIRE R9 Nano Ethereum 26Mh/s
SAPPHIRE HD 7950 Ethereum 16Mh/s
SAPPHIRE HD7870 Ethereum 14Mh/s
SAPPHIRE R9 290X (ref) Ethereum 25Mh/s
SAPPHIRE R9 390 Ethereum 30Mh/s
SAPPHIRE R9 290X Tri-X OC 4GB Ethereum 30Mh/s
SAPPHIRE R9 290X Tri-X OC 4GB Ethereum 31Mh/s
SAPPHIRE R9 Nano Blake256(Decred) 2900Mh/s
SAPPHIRE R9 290 Blake256(Decred) 1400Mh/s
SAPPHIRE 770 Blake256(Decred) 461.2Mh/s
SAPPHIRE HD4850 Blake256(Decred) 200Mh/s
SAPPHIRE R9 380 NITRO Blake256(Decred) 930Mh/s
SAPPHIRE HD7750 Qubit 2.03Mh/s
SAPPHIRE R9 380 Ethereum 20Mh/s
SAPPHIRE R9 Nano Blake256(Decred) 2060Mh/s
SAPPHIRE R9260x Ethereum 6.6Mh/S
SAPPHIRE R9 290 Ethereum 30.7Mh/s
SAPPHIRE HD7950 Ethereum 20.5Mh/s
SAPPHIRE R9 Fury X Ethereum 28Mh/s
SAPPHIRE R9 390 11244-01-20G Ethereum 27.5Mh/s
SAPPHIRE HD7850 Ethereum 13.5Mh/s
SAPPHIRE R9 280x Ethereum 22Mh/s
SAPPHIRE R9 280X Blake256(Decred) 1430Mh/s
SAPPHIRE 3 x r9 290 Ethereum 75Mh
SAPPHIRE HD7850 Ethereum 12Mh/s
SAPPHIRE R9 295X2 Ethereum 55Mh/s
SAPPHIRE 2xHD7970 Ethereum 45.2Mh/s
SAPPHIRE R9 290 Ethereum 30Mh/s
SAPPHIRE R9 285 Ethereum 16Mh/s
SAPPHIRE R9 380 Blake256(Decred) 1009Mh/s
SAPPHIRE 2x R9 290 Ethereum 59Mh/S
SAPPHIRE RX 480 Ethereum 29Mh/s
SAPPHIRE R7 260x Ethereum 15Mh/s
SAPPHIRE RX 470 Ethereum 30+285Mh/s
SAPPHIRE R9 295×2 Ethereum 55Mh/s
SAPPHIRE R9 280x Ethereum 21Mh/s
SAPPHIRE R9 390X Ethereum 30+Mh/s
SAPPHIRE R9 280 Ethereum 20Mh/s
SAPPHIRE R9 270 Dual X Ethereum 14Mh/s
SAPPHIRE HD 7790 Blake256(Decred) 688Mh/s
SAPPHIRE 2x R9 290 Ethereum 49Mh/s
SAPPHIRE 2x R9 380 Ethereum 45Mh/s
SAPPHIRE R9 280 Ethereum 20Mh/s
SAPPHIRE 2x R9 290 Ethereum 57Mh/s
SAPPHIRE HD6570 Blake256(Decred) 130Mh/s
SAPPHIRE HD7870 Ethereum 16.6Mh/s
SAPPHIRE HD7790 Dual-X OC Blake256(Decred) 700Mh/s
SAPPHIRE R9 380 Nitro Ethereum 20Mh/s
SAPPHIRE R9 390 Nitro Ethereum 39Mh/s
SAPPHIRE R9 290 Tri-X Ethereum 30.2Mh/s
SAPPHIRE 2 x 390 Nitro Ethereum 56Mh/s
SAPPHIRE R9 390 Ethereum 31Mh/s
SAPPHIRE R9 390 Tri-X + 7970 Vaper-X Ethereum 53Mh/s
SAPPHIRE R9 390X 3x Ethereum 92Mh/s
SAPPHIRE 3x R9 290 Tri-X Ethereum 102Mh/s
SAPPHIRE R9 Nano Ethereum 30,1Mhs
SAPPHIRE R9 390X Ethereum 30Mh/s
SAPPHIRE R9390x x2 Ethereum 66Mh/s
SAPPHIRE HD7950 Blake256(Decred) 1094Mh/s
SAPPHIRE R9 280 Ethereum 20Mh/s
SAPPHIRE 5850 Extreme Blake256(Decred) 500Mh/s
SAPPHIRE HD 6950 Blake256(Decred) 1315Mh/s
SAPPHIRE R9390x2 Ethereum 57Mh/s
SAPPHIRE R9 380X Nitro Ethereum 20Mh/s
SAPPHIRE R9 280X tri OC crossfire (x2 cg) Ethereum 40Mh/s
SAPPHIRE R9 380 Ethereum 22Mh/s
SAPPHIRE HD 7790 Blake256(Decred) 600Mh/s
SAPPHIRE R9 290XxX + R7 370 Ethereum 42Mh/s
SAPPHIRE 280x Ethereum 22.1Mh/s
SAPPHIRE HD 5870(Ref) x 2 Blake256(Decred) 1384Mh/s
SAPPHIRE R9 390X Nitro w/ Backplate Neoscrypt 650~ Kh/s
SAPPHIRE R9 270X OC with Boost Neoscrypt 300~ Kh/s
SAPPHIRE R9 280X Dual X x4 Hashimoto Dagger 84Mh/s
SAPPHIRE R7 370 x 5 Blake256(Decred) 3750Mh/s
SAPPHIRE R9 270X OC with Boost Neoscrypt 300~ Kh/s
SAPPHIRE R7 260x Ethereum 5.16Mh/s
SAPPHIRE R9 270x Qubit 7.7Mh/s
SAPPHIRE R9 280x *4 Ethereum 89.8Mhs
SAPPHIRE R9 280x *3 Ethereum 67.4Mh/s
SAPPHIRE R7 240 Ethereum 2.5Mh/s
SAPPHIRE HD7850 Ethereum 12.5Mh/s
SAPPHIRE R9 280 Tri-x x5 Ethereum 100Mh/s
SAPPHIRE R9 380 Nitro Ethereum 20.5Mh/s
SAPPHIRE R9 390 Nitro w/ Backplate x3 Ethereum 100,4Mh/s
SAPPHIRE HD7950 Ethereum 17.4Mh/s
SAPPHIRE R9 280x Toxic Ethereum 22Mh/s & 530Mh/s
SAPPHIRE R9 390 Blake256(Decred) 1750Mh/s
SAPPHIRE R9 280X x3 Ethereum 75.50Mh/s
SAPPHIRE R9 380 Nitro Ethereum 20.7Mh/s
SAPPHIRE HD 7790 Ethereum 5.2Mh/s
SAPPHIRE R9 380 x4 Ethereum 83Mh/s
SAPPHIRE R9 270 DualX X11 5.8Mh/s
SAPPHIRE R9 295×2 Ethereum 56Mh/s
SAPPHIRE R9 390 Ethereum 35.3Mh/s
SAPPHIRE 4x R7 370 Ethereum 60Mh/s
SAPPHIRE HD 7790 Lyra2v2 2.820Mhs
SAPPHIRE 2xR9 280X et 2xR9 290 Ethereum 96.5Mhs
SAPPHIRE R9 380 2Gb x2 Ethereum 40Mh/s
SAPPHIRE R9 290x X11 16.8Mh/s
SAPPHIRE HD7970 oc with boost Ethereum 23Mh/s
SAPPHIRE R7 370 Ethereum 18.5Mh/s
SAPPHIRE R7 370 Nitro 4G Ethereum 18Mh/s
SAPPHIRE R9 290 + HD7950 Ethereum 32Mh/s
SAPPHIRE R9 390x Nitro w/ backplate Ethereum 31Mh/s
SAPPHIRE R9 270 Ethereum 15Mh/s
SAPPHIRE R7 370 Ethereum 14.7Mh/s
SAPPHIRE RX 480 Ethereum 23.2+820Mh/s
SAPPHIRE R9 290 x6 Ethereum 175Mh/s
SAPPHIRE RX 480 Ethereum 28.5Mh/s
SAPPHIRE 6x RX 480 Ethereum 163Mh/s
SAPPHIRE 2x R9 280X Vapor-X Ethereum 38Mh/s
SAPPHIRE R9 390 Ethereum 32.4Mh/s
SAPPHIRE R9 290x Ethereum 29Mh/s
SAPPHIRE R9 290x x2 Ethereum 58Mh/s
SAPPHIRE RX 480 Ethereum 25Mh/s
SAPPHIRE GTX 550 Ti Blake256(Decred) 183,08Mh/s
SAPPHIRE R9 270X X11 2.227Mh/s
SAPPHIRE R9 280 Vapor TriX Ethereum 19.9Mh/s
SAPPHIRE HD 6950 Blake256(Decred) 780Mh/s
SAPPHIRE RX 480 Ethereum 25.3Mh/s
SAPPHIRE R9 280x VaporX 3GB Ethereum 18,5Mh/s
SAPPHIRE RX 480 Ethereum 31.6Mh/s
SAPPHIRE RX 470 8GB Ethereum 26Mh/s
SAPPHIRE MSI HIS 3x R9 380 2gb Ethereum 65Mh/s
SAPPHIRE, MSI, ASUS R9 380 x2 & R9 390X x2 Ethereum 105Mh/s
SAPPHIRE, XFX 2×380, 2×370, 2×7950 1x 280 Ethereum 120Mhs
SAPPHIRE, XFX R9 280X x2 Ethereum 42Mh/s
VTX3D HD 7970 Blake256(Decred) 1389Mh/s
XFX R9 Fury X Ethereum 29.5Mh/s
XFX R9 Fury X Ethereum 33.4Mh/s
XFX 7990 Lyra2v2 26Mh/s
XFX 7990 CryptoNight 1100Kh/s
XFX 7990 Neoscrypt 850Kh/s
XFX 7990 Quark 28Mh/s
XFX 7990 X13 9.2Mh/s
XFX 7990 X11 21.8Mh/s
XFX HD 7950 Ethereum 19.5Mh/s
XFX 2×7990 Blake256(Decred) 5100Mh/s
XFX HD7970 Blake256(Decred) 1450Mh/s
XFX HD7990 Blake256(Decred) 2630Mh/s
XFX R9 390x Ethereum 27.5Mh/s
XFX R9 295×2 Ethereum 61.5Mh/s
XFX R9 290x Black Edition Ethereum 32Mh/s
XFX R9 Fury X Blake256(Decred) 2800Mh/s
XFX R9 Fury X Neoscrypt 735Kh
XFX HD 7950 Ethereum 22Mh/s
XFX R9 270 Ethereum 16,5Mhs
XFX R7 370 Ethereum 17Mh/s
XFX R9 380 Ethereum 27Mh/s
XFX R9 390 Ethereum 27.3Mhs
XFX R9 290 Ethereum 30Mh/s
XFX R9 390 Ethereum 29Mh/s
XFX R9 285 Ethereum 20.3Mh/s
XFX R9 280 Ethereum 21Mh/s
XFX 3x R9 290 Ethereum 96Mh/s
XFX R9 270x Ethereum 16.73Mh/s
XFX R9 290(ref) Ethereum 27Mh/s
XFX HD6950 Blake256(Decred) 1310Mh/s
XFX R9 280 Ethereum 21.5Mh/s
XFX R9 380 Ethereum 19Mh/s
XFX R9 380 Ethereum 18-20Mh/s
XFX R9 380 Black Edition Ethereum 20.97Mh/s
XFX R9 380 Neoscrypt 360~ Kh/s
XFX HD 7970 Ethereum 20.71Mh/s
XFX R9 380X Ethereum 19.5Mh/s
XFX R9 390 Ethereum 27Mh/s
XFX R9 270x Ethereum 30Mh/s
XFX R9 390 Ethereum 28.5Mh/s
XFX 6 x R9 380X Ethereum 120Mh/s
XFX 2 x HD 7970X Ethereum 38Mh/s
XFX R9 390 Ethereum 32Mh/s
XFX RX 470 4GB Ethereum 22.1Mh/s
XFX R9 390 x 3 Ethereum 90Mh/s
XFX HD6950 Blake256(Decred) 620Mh/s
XFX R7 370 Ethereum 13.9Mh/s
XFX R7 370 Ethereum 14Mh/s
XFX RX 480 Ethereum 27Mh/s
XFX R9 390 x4 Ethereum 112Mh/s
XFX RX 480 Black Edition Blake256(Decred) 1.65Gh/s
XFX R9 380 Ethereum 20.3Mh/s
ZOTAC 750Ti 1GB Lyra2v2 5.35Mh/s
ZOTAC GT 730 2gb DDR3 Lyra2v2 991Kh/s
ZOTAC 780 GTX AMP! Edition Blake256(Decred) 780Mh/s
ZOTAC GTX 970 Blake256(Decred) 1325Mh/s
ZOTAC GTX 650 Ti Ethereum 5Mh/s
ZOTAC GTX TITAN Black x2 Ethereum 41Mh/s
ZOTAC GTX 970 Ethereum 19Mhs
ZOTAC GT 430 Cryptonight 43H/s
ZOTAC GTX 780 Ti AMP! Blake256(Decred) 1300Mh/s
ZOTAC GTX980Ti Ethereum 20Mh/s
ZOTAC GTX 1080 Ethereum 31Mh/s
ZOTAK GTX 770 Ethereum 3.9Mh/s

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*