Anyswap là gì? ANY Coin là gì? Mua bán & tạo ví ANY ở đâu?

31 Tháng Tám, 2021 admin 0

Anyswap (ANY Coin) là một giao thức hoán đổi chuỗi chéo hoàn toàn phi tập trung, dựa trên công nghệ Fusion DCRM, với hệ thống thanh khoản và định giá tự động. Anyswap cho phép hoán đổi giữa bất kỳ đồng tiền nào trên bất kỳ blockchain nào sử dụng ECDSA hoặc EdDSA làm thuật toán chữ ký, bao gồm BTC, ETH, USDT, XRP, LTC, FSN, v.v.