Sửa lỗi không đào được ETH/ETC trên VGA 4GB

1 Tháng Sáu, 2020 admin 0

Bài viết ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn Sửa lỗi máy đào không đào được ETH/ETC trên VGA 4GB, mình đã test thử và 100% thành công các bạn hãy áp dụng thử vào dàn máy đào của các bạn xem thế nào nhé.