DigixDAO (DGD Coin) là gì? Cùng tìm hiểu về DigxDAO (DGD)

15 Tháng Năm, 2018 admin 0

DigixDAO (ký hiệu DGD) là một đồng tiền điện tử được phát triển trên nền tảng Ethereum. DigixDAO được hỗ trợ bởi các thanh vàng thực tế. DigixDAO là tổ chức tự trị phân cấp Digix, một nhóm người tham gia phi tập trung đưa ra các quyết định về cách phát triển hệ sinh thái toàn cầu Digix.