Sửa lỗi máy in nhận lệnh in chậm 100% thành công trong mạng LAN

1 Tháng Tư, 2020 admin 0

Bài viết ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách “sửa lỗi máy in nhận lệnh in chậm trong mạng LAN (hoặc lỗi đã đặt lệnh in nhưng rất lâu sau mới in được) 100% thành công”, đây là lỗi mình đã gặp hàng ngày và xử lý trực tiếp và được đúc kết qua thời gian.