WOO Network là gì? WOO Coin là gì? Mua bán & Tạo ví WOO ở đâu?

28 Tháng Tám, 2021 admin 0

Woo Network (WOO Coin) là cơ sở hạ tầng giao dịch lớp một hoàn chỉnh với tính thanh khoản sâu, kết nối các nhà giao dịch, sàn giao dịch, tổ chức và nền tảng DeFi, ví, dApp hoặc nền tảng liên quan đến giao dịch nào khác. WooNetwork có thể tận dụng các khoản giảm giá từ các nhà giao dịch tổ chức và nhà tạo lập thị trường có khối lượng lớn, mang lại cho các nhà giao dịch bán lẻ và khách hàng B2B giao dịch không tính phí.