Time New Bank (TNB) là gì? Cùng tìm hiểu về đồng tiền điện tử Time New Bank

11 Tháng Hai, 2018 admin 1

Time New Bank (Ký hiệu là TNB) là một đồng tiền điện tử được phát triển trên công nghệ Blockchain, cũng giống như bitcoin, Time New Bank (TNB)  được thiết kế để giúp thiết lập một mạng lưới truyền tải giá trị thời gian bao gồm tính linh hoạt thanh toán, tính minh bạch về giá cả, sự phân cấp và quốc tế hóa.