Tổng quan về phí giao dịch trên sàn Poloniex

dưới đây là bảng phí giao dịch được lấy từ trên trang chủ của sàn Poloniex.

MakerTakerTrade Volume (trailing 30 day avg)
0.15%0.25%< 600 BTC
0.14%0.24%≥ 600 BTC
0.12%0.22%≥ 1,200 BTC
0.10%0.20%≥ 2,400 BTC
0.08%0.16%≥ 6,000 BTC
0.05%0.14%≥ 12,000 BTC
0.02%0.12%≥ 18,000 BTC
0.00%0.10%≥ 24,000 BTC
0.00%0.08%≥ 60,000 BTC
0.00%0.05%≥ 120,000 BTC

Nếu bạn chưa có tài khoản Binance thì đăng ký tại đây nhé: https://accounts.binance.com/vi/register?
Theo dõi Fanpage Facebook chúng tôi tại: https://www.facebook.com/huongdandaotienao/


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*