TrustFi Network là gì? TFI Coin là gì? Mua bán & tạo ví TFI ở đâu?

TrustFi Network là gì? TFI Coin là gì?

TrustFi Network (TFI Coin) là một giải pháp BaaS phi tập trung cho thị trường DeFi dựa trên môi trường đa hướng, tập trung vào việc phát hành tài sản tiền điện tử, quản lý thanh khoản, hoạt động cộng đồng và quản trị DAO để mở khóa tiềm năng của DeFi. TrustFi đã phát triển 3 sản phẩn cốt lõi bao gồm: Giao thức chung IDO (TrustFi Alpha), Hợp đồng đặt cọc phi tập trung (TrustFi Beta) và Cung cấp mô hình Khai thác thanh khoản (‘PLM’), sẽ kích thích tăng trưởng của các giao dịch trên chuỗi, nhằm mục đích xây dựng một hệ sinh thái DeFi bình đẳng và trở thành một bổ sung quan trọng cho cơ sở hạ tầng DeFi được xây dựng trên Web 3.0.

TFI token là đồng tiền điện tử gốc của nền tảng TrustFi những người nắm giữ TFI có quyền bỏ phiếu, quản trị và tham gia và những thay đổi của nền tảng này. TrustFi cam kết cung cấp các giải pháp BaaS phi tập trung cho thị trường DeFi dựa trên môi trường đa kênh. Hoạt động trên Mạng TrustFi được điều chỉnh bởi TFI, token gốc của mạng.

Tổng quan về TrustFi Network

Phân bổ TFI Token

 • 18.5% TFI Coin được phân bổ cho vòng bán ICO, bán cho các nhà đầu tư.
 • 15% TFI được phân bổ cho team phát triển, những người sáng lập ra dự án và bị Khóa trong 12 tháng, sau đó phát hành 12,5% mỗi quý.
 • 5% TFI được phân bổ cho các cố vấn của nền tảng. Bị khóa trong 6 tháng, sau đó phát hành 12,5% mỗi quý.
 • 25% TFI Coin được phân bổ cho quỹ dự trữ của nền tảng và sẽ được Giải phóng 10% sau khoảng thời gian khóa 12 tháng, sau đó giải phóng 11,25% sau mỗi 6 tháng. Hội đồng Hệ sinh thái TrustFi, bao gồm các tổ chức đầu tư, các đối tác quan trọng, các nhà lãnh đạo cộng đồng và đại diện kỹ thuật, đưa ra các đề xuất và cộng đồng bỏ phiếu để xác định cách sử dụng các kho tiền.
 • 20% TFI được phân bổ cho hệ sinh thái, nhằm phát triển và mở rộng nền tảng và Phát hành 25% mỗi năm, theo nhu cầu tăng trưởng sinh thái hàng năm và kế hoạch phát hành linh hoạt.
 • 10% TFI được phân bổ cho những người giới thiệu và mở rộng thi trường cho nền tảng. Sẽ bị khóa trong 6 tháng, và sau đó mở khóa theo sự phát triển của cộng đồng.
 • 6.5% TFI còn lại được phân bổ cho quỹ sinh thái của nền tảng. Bị Khóa trong 6 tháng, sau đó giải phóng 12,5% sau mỗi 6 tháng. Hội đồng Hệ sinh thái TrustFi sẽ xác định mục đích sử dụng Quỹ sinh thái để đầu tư chiến lược, chấp nhận sự giám sát của cộng đồng.

Dưới đây là biểu đồ phân bổ (Tokenomics): 

Những chức năng của TFI Token?

TFI là token tiện ích gốc của TrustFi Network và có những chức năng chính sau: 

 • Thứ nhất: Quản trị (Những người nắm giữ TFI token có quyền tham gia vào quản trị cộng đồng.).
 • Thứ hai: Phần thưởng (Doanh thu từ TrustFi Alpha và TrustFi Beta sẽ được sử dụng để mua lại và tiêu hủy, cũng như phần thưởng cho người dùng đặt cược TFI.).
 • Thứ ba: Farming (TFI Token có thể được triển khai vào Mô hình PLM và các giao thức lợi nhuận DeFi để có thêm lợi nhuận nhằm tăng năng suất nuôi trồng token trong các chương trình khuyến khích.).
 • Thứ tư: Chia sẻ đấu giá (TFI có thể được đặt cược để có được quyền đấu giá ưu tiên của các tài sản chất lượng cao đã chọn trên TrustFi Alpha).
 • Thứ năm: Cung cấp Khai thác thanh khoản (TFI là token và là gas cơ bản của Hệ thống PLM và có thể được sử dụng để đúc tài sản tổng hợp. Người dùng kiếm được phần thưởng TFI bằng cách cung cấp tính thanh khoản).
 • Thứ sáu: Bảo hiểm (Chủ sở hữu TFI sở hữu quyền và lợi ích bảo hiểm chống lại mất thu nhập / rủi ro thị trường).

Giải pháp của TrusFi Network

TrustFi Network là một giải pháp BaaS phi tập trung cho thị trường DeFi. Nó hỗ trợ các tài sản tiền điện tử đa hướng và quản lý thanh khoản chuỗi chéo, đồng thời sẽ giúp các công ty khởi nghiệp tiền điện tử blockchain hoàn thành kế hoạch quản lý đấu giá và đặt cược token, đồng thời cung cấp mô hình khuyến khích để thiết lập DAO và thúc đẩy thanh khoản thị trường.

Các danh mục sản phẩm do TrustFi phát triển bao gồm: Giao thức chung IDO, Hợp đồng đặt cọc phi tập trung hỗ trợ môi trường đa hướng và mô hình khuyến khích thanh khoản PLM, sẽ giúp tiền điện tử blockchain sớm nắm bắt được giá trị một cách hiệu quả, là một bổ sung quan trọng cho cơ sở hạ tầng DeFi dựa trên Web 3.0.

TrustFi Network cam kết thiết lập một nền tảng phi tập trung, tập trung vào tính thanh khoản của tài sản trên chuỗi và dựa trên Mô hình PLM, liên kết hiệu quả các thống đốc cộng đồng DeFi, nhà cung cấp và nhà đầu tư thanh khoản trên chuỗi, nhà phát triển ứng dụng và nhà khai thác cơ sở hạ tầng, để mở khóa tiềm năng thanh khoản thị trường DeFi.

TrustFi Network sẽ cung cấp bổ sung thanh khoản cho các tài sản tiền điện tử trên Binance Smart Chain, Ethereum, Polkadot và các blockchain khác. Bằng cách mở khóa tiềm năng của DAO trên chuỗi, TrustFi Network sẽ kích thích sự phát triển của các giao dịch trên chuỗi, nhằm mục đích xây dựng một hệ sinh thái DeFi bình đẳng.

Những đặc trưng của TrustFi Network

1.Thứ nhất: Hỗ trợ hệ sinh thái đa Chain

Các thành phần cơ bản chung của DeFi, TrustFi BaaS Ecosystem sẽ được tích hợp vào Ethereum, BSC, Polkadot, Near, Solona và các blockchain khác và hỗ trợ các tài sản trên đó. TrustFi cung cấp một công cụ quản lý thanh khoản mô-đun phi tập trung dựa trên Hệ sinh thái Multichain.

2. Thứ 2: Do cộng đồng điều hành

Một bộ danh mục sản phẩm hoàn chỉnh do TrustFi phát triển, bao gồm Giao thức chung IDO, Hợp đồng đặt cọc phi tập trung và mô hình PLM, sẽ giúp các công ty khởi nghiệp tiền điện tử mở ra tiềm năng và sức sống của tính thanh khoản và xây dựng cộng đồng.

3. Thứ 3: Bổ sung cho cơ sở hạ tầng Defi

TrustFi Network là một giải pháp BaaS phi tập trung cho thị trường DeFi dựa trên môi trường đa kênh, tập trung vào phát hành tài sản tiền điện, quản lý thanh khoản, hoạt động cộng đồng và quản trị DAO, là một bổ sung quan trọng cho cơ sở hạ tầng DeFi được xây dựng trên Web 3.0.

Lộ trình phát triển của TrustFi Network

Quý 4/2020

 • Nghiên cứu thị trường của hệ sinh thái DeFi (đã hoàn thành)
 • Thiết kế giải pháp cho thị trường thanh khoản đa hướng (Đã hoàn thành)
 • Tokenomics và Litepaper V1.0 (đã hoàn thành)

Quý 1/2021

 • Phần thưởng của HackerLink BSC Grant
 • Ra mắt TrustFi Alpha
 • Bản phát hành trước Giao thức IDO chung trênBlockchain Binance

Quý 2/2021

 • Thiết kế Hợp đồng ký kết và PLM
 • Khởi động bán token TFI riêng tư và công khai
 • Ra mắt TrustFi Beta dựa trên PLM
 • Giải pháp cho cầu nối thanh khoản đa hướng phát hành trước trên BSC
 • Ra mắt TrustFi Spark NFT Mining

Quý 3/2021

 • Triển khai trên hệ sinh thái đa hướng, ví dụ: Solona, Near, Nervos
 • Hoạt động dành cho nhà phát triển Eco Marathon
 • Cải tiến mô hình hội đồng đầu tư và TrustFi Vaults
 • Hỗ trợ TrustFi DAO: Quản trị cộng đồng

Quý 4/2021

 • Ra mắt mô hình PLM MVP
 • Phát triển Blockchain hệ sinh thái mới
 • Tích hợp giao thức DeFi mới
 • Ra mắt Kế hoạch tổng thể TrustFi năm 2022

Team phát triển TrustFi Network

Nhóm TrustFi là những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm phong phú về blockchain, tài chính và kinh doanh, đồng thời cam kết xây dựng cơ sở hạ tầng DeFi của Web 3.0.

 • TODOR KOLEV (Người sáng lập) Todor học Chuyên ngành Thiết kế phần mềm. Anh ấy tràn đầy nhiệt huyết với kinh doanh blockchain và tài chính phi tập trung. Todor là một doanh nhân có nhiều kinh nghiệm trong Lãnh đạo và Hợp tác Kinh doanh. Với tư cách là Giám đốc điều hành của Giải pháp Quiet, anh ấy đã lãnh đạo một nhóm với 20 người bạn cung cấp các giải pháp kỹ thuật số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • IVAN KAZASHKI: là Nhân viên kinh doanh có kinh nghiệm, hơn 3 năm trong lĩnh vực bán hàng B2B, là Giám đốc dự án cấp cao của QuietSolutions, phụ trách nghiên cứu, phân tích và Công nghệ & Phát triển tài chính của công ty. Anh ấy là một người đam mê và là nhà đầu tư vào các dự án tiền điện tử kể từ năm 2018.
 • M.JOESPH CHEUNG: là Phụ trách chiến lược phát triển và tư vấn, từng làm việc với Trueway Capital với tư cách là Đối tác đầu tư & Nhà nghiên cứu, đã lãnh đạo công việc đầu tư và tư vấn của nhiều dự án blockchain, tham gia nghiên cứu về các giao thức blockchain và DeFi từ năm 2017.
 • SIMON LAU: Thành thạo tập lệnh Shell, Golang và Rust, hiểu biết sâu sắc về hợp đồng thông minh Ethereum và phát triển Dapp. 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển full-stack và là người khai thác đầu tiên trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử. Được làm việc cho MSRA (Microsoft Research Asia) phụ trách cơ sở dữ liệu phân tán.

Tỷ giá hiện tại của TFI Coin?

Dưới đây là biểu đồ tỷ giá hiện tại của TFI được cập nhật liên tục theo thời gian thực:

Giá TrustFi Network TFI trực tiếp hôm nay là $ 0,024059 USD với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là $ 135,691 USD. Chúng tôi cập nhật TFI sang giá USD theo thời gian thực. TrustFi Network tăng 7,18% trong 24 giờ qua. Xếp hạng CoinMarketCap hiện tại là # 3668, với mức vốn hóa thị trường trực tiếp không có sẵn. Nguồn cung cấp tuần hoàn không có sẵn và tối đa. cung cấp 100.000.000 đồng TFI.

Mua bán TFI Coin ở đâu?

Các bạn có thể mua bán TFI trên các sàn giao dịch như: MEXC.com, Hoo.com, Babyswap. Trong đó khối lượng giao dịch TFI nhiều nhất là sàn MEXC chiếm khoảng 80% tổng khối lượng giao dịch. Mình có bài viết Hướng dẫn đăng ký tài khoản MEXC toàn tập cho bạn nào chưa biết cách đăng ký tài khoản trên sàn này nhé.

Ngoài ra các bạn có thể mua bán USDT bằng tiền VNĐ trên sàn Binance.com sau đó chuyển lên những sàn mình nêu trên để mua TFI coin, rất uy tín và an toàn. Mình có bài viết khá chi tiết cách giao dịch bằng tiền VNĐ trên sàn này bạn nào chưa biết cách có thể xem qua bài viết: Hướng dẫn mua bán Bitcoin bằng VNĐ trên sàn Binance

Tạo ví & lưu trữ TFI Coin ở đâu?

Các ví hỗ trợ lưu trữ TFI như: Metamask, Binance Chain Wallet, … Ngoài ra các bạn có thể lưu trữ TFI trực tiếp trên những sàn mình nêu trên cũng được hoàn toàn không mất phí lưu trữ nhé.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*