Chia Network (XCH) là gì? Mua bán và tạo ví XCH Coin ở đâu? Có nên đầu tư?

Chia Network (XCH) là một nền tảng blockchain Layer 1, sử dụng một ngôn ngữ lập trình riêng gọi là Chialisp và một cơ chế mới cho việc đồng thuận được gọi là bằng chứng không gian và thời gian (PoST). Bằng cách kết hợp hai yếu tố này, Chia Network cho phép chuỗi khối hoạt động với lượng năng lượng ít hơn mà vẫn duy trì tính an toàn cho mạng.

Chia Network là gì?

Chia Network (XCH) là một nền tảng blockchain và tiền điện tử mới được tạo ra để giải quyết một số vấn đề mà các hệ thống blockchain trước đây gặp phải, như việc sử dụng năng lượng lớn và cạnh tranh về sức mạnh tính toán. Chia Network được thành lập bởi Bram Cohen, người cũng đã tạo ra giao thức BitTorrent.

Chia Network tập trung vào việc sử dụng không gian lưu trữ trống trên ổ cứng thay vì sức mạnh tính toán để đào và xác nhận các giao dịch trong mạng. Điều này gây ra một sự thay đổi so với các hệ thống truyền thống dựa trên giao thức Proof of Work (PoW) như Bitcoin, trong đó người tham gia đào cần phải giải quyết các bài toán tính toán phức tạp để đạt được quyền thực hiện giao dịch và đóng góp vào việc bảo vệ mạng.

Thay vào đó, Chia sử dụng giao thức Proof of Space and Time (PoST) trong việc xác nhận giao dịch và tạo khối mới. Người dùng cần chứng minh rằng họ đã cấp phép một phần của không gian lưu trữ trống trên ổ cứng của họ để tham gia vào quá trình xác nhận giao dịch.

Chia Network cũng tập trung vào việc giảm thiểu tác động tiêu thụ năng lượng của hoạt động blockchain, một vấn đề mà các mạng PoW truyền thống thường gặp phải. Thay vì sử dụng năng lượng cho việc tính toán phức tạp, Chia sử dụng không gian lưu trữ trống, làm giảm đáng kể tiêu thụ năng lượng.

XCH Coin là gì?

XCH Coin là token Native gốc trong mạng Chia Network. Đây là tiền điện tử được sử dụng trong hệ thống của Chia Network để thực hiện các giao dịch, trả phí cho việc xử lý giao dịch và tạo khối mới, cũng như để tham gia vào hoạt động đào và xác nhận giao dịch trên mạng.

Như đã đề cập trước đó, Chia Network chủ yếu tập trung vào việc sử dụng không gian lưu trữ thay vì sức mạnh tính toán để thực hiện các hoạt động trong mạng. Do đó, việc đào XCH không đòi hỏi việc giải quyết các bài toán tính toán phức tạp như trong các hệ thống đào dựa trên Proof of Work (PoW) như Bitcoin. Thay vào đó, người dùng cần cấp phép một phần của không gian trống trên ổ cứng của họ để tham gia vào việc xác nhận giao dịch thông qua cơ chế PoST của Chia Network.

Chialisp là gì?

Chialisp là một ngôn ngữ lập trình mới được phát triển bởi Chia Network để hỗ trợ việc tạo và thực thi hợp đồng thông minh trên nền tảng của họ. Được tạo ra bởi Bram Cohen, người sáng tạo ra cả giao thức BitTorrent và dự án Chia Network, Chialisp là một phần quan trọng của hệ thống blockchain Chia.

Chialisp có những đặc điểm chính sau:

 • Ngôn ngữ Lập trình: Chialisp là một ngôn ngữ lập trình chức năng, được thiết kế để tạo và thực thi hợp đồng thông minh trên mạng Chia. Điều này cho phép người dùng tạo các quy tắc tùy chỉnh và logic phức tạp để kiểm tra và thực hiện các giao dịch trên mạng.
 • Tích hợp trong Blockchain Chia: Chialisp được tích hợp trực tiếp trong mạng blockchain Chia. Điều này cho phép việc thực thi hợp đồng thông minh mà không cần phụ thuộc vào một tầng middleware bên ngoài.
 • Đơn giản và An toàn: Một trong những mục tiêu của Chialisp là đơn giản hóa việc viết và kiểm tra hợp đồng thông minh. Ngôn ngữ này được thiết kế để giúp người phát triển dễ dàng kiểm tra tính đúng đắn và an toàn của các hợp đồng.
 • Hiệu suất và Tiết kiệm không gian lưu trữ: Một ưu điểm của Chialisp là khả năng thực thi các hợp đồng mà không cần tạo các giao dịch thừa thải, giúp tiết kiệm không gian lưu trữ và tối ưu hiệu suất của mạng.
 • Hỗ trợ Cơ học chứng minh Không gian và Thời gian: Chialisp được tích hợp chặt chẽ với cơ chế chứng minh không gian lưu trữ và thời gian của mạng Chia, giúp xác định các đồng hồ và thời gian cần thiết cho việc kiểm tra tính đúng đắn của các giao dịch.

Tokenomics Chia Network (XCH)

Tổng quan về chia Network:

 • Tên: Chia Network
 • Tên giao dịch: XCH
 • Nền tảng: Chia
 • Trình khám phá: https://www.spacescan.io/
 • Lên sàn: Đầu tháng 5/2021
 • Tổng cung: 29.196.291 XCH
 • Hiện tại đã phát hành: 8.196.291 XCH
 • Giá khi lên sàn: 1399$/1 XCH
 • Giá tại thời điểm mình viết bài viết này: 30.06$/1 XCH

Các trường hợp sử dụng của XCH Coin:

 • Cho vay (Lending): Cho phép khách hàng vay XCH coin có thể thúc đẩy tính thanh khoản của XCH bằng cách tạo ra một cách thức khác để sử dụng tiền tệ này. Việc cho vay có thể thu hút người dùng mới và cung cấp một phương thức tài trợ linh hoạt hơn.
 • Phần thưởng nông nghiệp bổ sung (Farming Rewards): Phần thưởng nông nghiệp bổ sung có thể là một cách để khuyến khích người dùng tham gia vào quá trình tạo khối và đóng góp cho mạng. Điều này có thể giúp tăng tính phân phối và bảo đảm tính công bằng trong việc trợ cấp phần thưởng.
 • Đầu tư và trợ cấp cho nhà phát triển: Cấp các khoản trợ cấp bằng XCH coin cho nhà phát triển và người đóng góp có thể thúc đẩy việc phát triển và nâng cao chất lượng của mạng. Điều này có thể khuyến khích sự tham gia tích cực và đa dạng trong cộng đồng Chia.
 • Mua lại (Buyback): Kế hoạch mua lại XCH coin sau một khoảng thời gian nhất định có thể tạo ra sự kỳ vọng và tạo động lực cho người tham gia giữ lại XCH thay vì bán ra thị trường. Tuy nhiên, kế hoạch này cần được thực hiện cẩn thận để đảm bảo tính minh bạch và tránh tạo ra sự bất ổn trong thị trường.
 • Cổ tức (Dividends): Sử dụng dự trữ chiến lược để trả cổ tức khi công ty ra mắt công chúng có thể là một cách thúc đẩy sự quan tâm của nhà đầu tư và tạo ra giá trị cho người nắm giữ XCH coin. Tuy nhiên, cần quản lý cẩn thận để đảm bảo tính cân đối giữa việc tái đầu tư vào mạng và trả lại giá trị cho cổ đông.

Phần thưởng khối của XCH qua các năm:

Phần thưởng khối của Chia Network (XCH) sẽ diễn ra 3 năm một lần và mỗi lần sẽ giảm 1 nửa phần thưởng như bên dưới:

 • 2021 to 2024: 2 XCH per block.
 • 2025 to 2027: 1 XCH per block.
 • 2028 to 2030: 0.5 XCH per block.
 • 2031 to 2033: 0.25 XCH per block.
 • 2034 trở đi: 0,125 XCH mỗi khối vĩnh viễn.

Những vấn đề mà Chia Network (XCH) muốn giải quyết?

Chia Network (XCH) được tạo ra với mục tiêu giải quyết một số vấn đề mà các hệ thống blockchain truyền thống gặp phải. Dưới đây là một số vấn đề chính mà Chia Network muốn giải quyết:

 1. Tiêu thụ năng lượng: Một trong những vấn đề lớn của các hệ thống blockchain dựa trên Proof of Work (PoW) như Bitcoin là tiêu thụ năng lượng lớn. Chia Network thay đổi cơ chế đồng thuận bằng cách sử dụng Proof of Space and Time (PoST), giúp giảm thiểu việc tiêu thụ năng lượng đáng kể bằng cách sử dụng không gian lưu trữ thay vì tính toán phức tạp.
 2. Cạnh tranh về sức mạnh tính toán: Các mạng PoW thường gây ra cạnh tranh về sức mạnh tính toán, dẫn đến việc tập trung khối lượng đào vào các thiết bị đào mạnh mẽ nhất. Chia Network tạo điều kiện cho sự tham gia của nhiều người dùng thông qua cơ chế PoST, nơi họ cần cấp phép không gian trống trên ổ cứng để tham gia vào việc xác nhận giao dịch và đào.
 3. An ninh mạng: Chia Network sử dụng bằng chứng không gian và thời gian (PoST) để xác nhận giao dịch và tạo khối mới. Điều này giúp bảo mật mạng bằng cách yêu cầu người tham gia cung cấp chứng minh về việc họ thực sự đã cấp phép không gian lưu trữ thay vì dựa vào sức mạnh tính toán.
 4. Tích hợp thông tin: Chia Network sử dụng ngôn ngữ lập trình Chialisp để cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng phức tạp trên nền tảng của họ. Điều này giúp tích hợp thông tin và chức năng thông qua các hợp đồng thông minh và ứng dụng phân tán.
 5. Khả năng mở rộng: Chia Network thiết kế để có khả năng mở rộng, cho phép mạng xử lý một lượng lớn giao dịch mà không bị tắc nghẽn như một số hệ thống khác.
 6. Phân quyền: Chia Network cũng nhấn mạnh khả năng phân quyền bằng cách cho phép nhiều người tham gia vào việc xác nhận giao dịch và đào.

Những ưu và nhược điểm của Chia Network (XCH)?

Những ưu điểm

Chia Network (XCH) được thiết kế với nhiều ưu điểm tiềm năng so với các hệ thống blockchain truyền thống. Dưới đây là một số ưu điểm chính của Chia Network:

 • Tiêu thụ năng lượng thấp: Một trong những ưu điểm lớn nhất của Chia Network là khả năng giảm thiểu tiêu thụ năng lượng so với các hệ thống blockchain sử dụng Proof of Work (PoW). Thay vì sử dụng sức mạnh tính toán, Chia sử dụng không gian lưu trữ trống trên ổ cứng, giúp giảm tải năng lượng cho quá trình đào và xác nhận giao dịch.
 • Cơ chế đồng thuận mới: Chia Network sử dụng cơ chế Proof of Space and Time (PoST) thay vì PoW. Điều này giúp người dùng có thể tham gia vào quá trình xác nhận giao dịch và đào bằng cách cấp phép không gian trống trên ổ cứng, thay vì phải sở hữu các thiết bị tính toán đắt đỏ.
 • Khả năng tham gia mở rộng: Chia Network thiết kế để có khả năng mở rộng dễ dàng hơn, giúp mạng xử lý một lượng lớn giao dịch mà không gặp phải tắc nghẽn như một số hệ thống khác.
 • An toàn và bảo mật: Cơ chế PoST của Chia Network đảm bảo tính bảo mật của mạng thông qua việc yêu cầu người tham gia cung cấp chứng minh về không gian lưu trữ thay vì dựa vào sức mạnh tính toán. Điều này làm cho việc tấn công mạng bằng cách sử dụng sức mạnh tính toán trở nên khó khăn hơn.
 • Tích hợp thông tin: Chialisp là ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong Chia Network, cho phép nhà phát triển xây dựng các ứng dụng phức tạp, hợp đồng thông minh và các dịch vụ khác trên nền tảng này.
 • Khả năng phân quyền: Chia Network cho phép nhiều người tham gia vào quá trình xác nhận giao dịch và đào, giúp đảm bảo tính phân quyền và tránh tập trung quá nhiều quyền lực trong tay một số người.
 • Tự động hóa và tích hợp dịch vụ: Chia Network đặc biệt chú trọng vào khả năng tự động hóa và tích hợp dịch vụ, cho phép các ứng dụng và dịch vụ khác nhau tương tác và làm việc cùng nhau trên nền tảng này.
 • Tận dụng tài nguyên: Chia sẽ sử dụng bộ nhớ dư thừa của máy tính để đào ra XCH và kiếm được lợi nhuận.
 • Bảo vệ môi trường: Chia được ví như Bitcoin Xanh vì ít ảnh hưởng đến môi trường và chi phí vận hành thấp.

Những nhược điểm

Dưới đây là một số nhược điểm có thể liên quan đến Chia Network (XCH) hoặc mạng blockchain dựa trên Proof of Space and Time (PoST) nói chung:

 • Khả năng tấn công 51% và 99%: Mặc dù PoST giảm thiểu tiêu thụ năng lượng so với PoW, nhưng vẫn có khả năng bị tấn công 51% hoặc 99% nếu một thực thể hoặc một nhóm thực thể kiểm soát đa số không gian lưu trữ trống. Điều này có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật của mạng.
 • Rủi ro về không gian lưu trữ trống giả mạo: Một số người có thể cố gắng tạo ra các chứng minh không gian lưu trữ trống giả mạo để tham gia vào việc xác nhận giao dịch hoặc đào. Điều này có thể ảnh hưởng đến tính công bằng và bảo mật của mạng.
 • Hiệu suất không gian lưu trữ: Việc sử dụng không gian lưu trữ thay vì tính toán có thể tạo ra các vấn đề về hiệu suất. Sự tương tác liên quan đến đọc và ghi dữ liệu trên ổ cứng có thể tạo ra tốc độ chậm hơn so với các hệ thống đòi hỏi tính toán mạnh mẽ hơn.
 • Khả năng mở rộng có thể hạn chế: Mặc dù Chia Network thiết kế để có khả năng mở rộng, việc sử dụng không gian lưu trữ trống cũng có thể đặt ra giới hạn về việc tăng cường khả năng mở rộng so với hệ thống sử dụng PoW.
 • Challenges không gian lưu trữ: Việc tham gia vào quá trình xác nhận giao dịch yêu cầu cấp phép một phần không gian lưu trữ trống. Tuy nhiên, việc quản lý và cung cấp chứng minh về không gian này có thể đòi hỏi kiến thức kỹ thuật và thời gian.
 • Sự cạnh tranh với hệ thống khác: Mặc dù Chia Network có những ưu điểm độc đáo, thị trường tiền điện tử và blockchain đang có nhiều dự án cạnh tranh khác với các cơ chế và mục tiêu riêng. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự tương tác và sự phát triển của Chia Network.

Các bước hoạt động của Chia Network (XCH)?

Dưới đây là các bước hoạt động cơ bản của Chia Network:

Bước 1 – Khởi tạo Không gian Lưu trữ (Space Creation)

Người dùng bắt đầu bằng cách tạo ra các “không gian trống” trên ổ cứng của họ. Điều này thường liên quan đến việc chọn một phần của ổ cứng để dành riêng cho việc tạo ra không gian lưu trữ cho mạng Chia.

Bước 2 – Gieo Giống (Plotting)

Quá trình “gieo giống” là quá trình chuyển đổi dữ liệu từ không gian lưu trữ vào các “đồng hồ” ảo. Các đồng hồ này là một phần quan trọng của chứng minh không gian lưu trữ và tham gia vào quá trình tạo block mới trên mạng.

Bước 3 – Thực hiện Chứng minh Không gian Lưu trữ (Proof of Space)

Trong mô hình Proof of Space, để tham gia vào việc tạo block mới, người dùng phải chứng minh rằng họ đã dành một lượng không gian lưu trữ cố định và đã tạo ra các đồng hồ ảo trong không gian đó. Quá trình này được gọi là chứng minh không gian lưu trữ.

Bước 4 – Thực hiện Chứng minh Thời gian (Proof of Time)

Proof of Time yêu cầu người dùng chứng minh rằng họ đã thực hiện các tính toán trong khoảng thời gian dài nhất có thể. Điều này giúp bảo vệ mạng khỏi các tấn công liên quan đến việc sử dụng sức mạnh tính toán lớn trong một khoảng thời gian ngắn.

Bước 5 – Tạo và Xác nhận Block mới

Khi người dùng đã chứng minh được không gian lưu trữ và thời gian, họ có thể tham gia vào việc tạo block mới cho mạng. Quá trình này liên quan đến việc xác định một khối mới chứa các giao dịch mới và kết quả của việc chứng minh không gian lưu trữ và thời gian.

Bước 6 – Thưởng và Phí giao dịch

Người tạo block mới sẽ được thưởng bằng một số lượng XCH mới được tạo ra cùng với các khoản phí giao dịch trong khối. Điều này khuyến khích người dùng tham gia vào quá trình tạo block và xác nhận giao dịch.

Ai là người đã tạo ra Chia Network (XCH)?

Chia Network (XCH) được tạo ra bởi Bram Cohen. Bram Cohen là một nhà phát triển phần mềm nổi tiếng và cũng là người sáng tạo ra giao thức BitTorrent, một trong những giao thức chia sẻ file phổ biến nhất trên internet. Bram Cohen đã sáng tạo ra Chia Network với mục tiêu giải quyết những vấn đề về tiêu thụ năng lượng và cạnh tranh về sức mạnh tính toán trong các hệ thống blockchain truyền thống bằng cách sử dụng cơ chế Proof of Space and Time (PoST).

Ngoài ra Chia blockchain có một cộng đồng nhà phát triển nguồn mở tích cực với nhiều đóng góp. Nhiều cá nhân đóng góp cho blockchain Chia trong các lĩnh vực bao gồm nghiên cứu, đánh giá ngang hàng, phát triển, thử nghiệm, tài liệu và dịch thuật.

Những điểm độc đáo của Chia Network (XCH)?

Mạng Chia (XCH) đã cải tiến phương pháp chứng cổ phần (PoS) và chứng công việc (PoW) thông qua việc áp dụng cơ chế đồng thuận với sự tối ưu hóa về năng lượng. Để đạt được sự đồng thuận theo tư duy của Nakamoto, mạng sử dụng cùng lúc bằng chứng không gian (PoS) và bằng chứng thời gian (PoT), vận hành theo những phương thức khác nhau.

Bằng chứng về không gian yêu cầu các thợ khai thác dành một phần không gian trong bộ nhớ ổ cứng của họ. Thay vì thực hiện tính toán phức tạp như trong PoW, các thợ khai thác tạo ra không gian trống thông qua việc cài đặt phần mềm đặc biệt. Không gian này được sử dụng để giải quyết các thách thức tương tự việc giải quyết bài toán trong PoW. Phần mềm lưu trữ chuỗi số mật mã trên ổ cứng và sau khi khối được tạo, một thách thức từ khối trước sẽ được lựa chọn. Thợ khai thác quét số của họ để kiểm tra xem số của họ có gần với yêu cầu của thách thức hay không.

Bên cạnh đó, bằng chứng thời gian dựa trên việc ghi nhận thời gian thông qua Chức năng trì hoãn kiểm chứng được áp dụng, tương tự như mô hình chuỗi khối của Solana (SOL). Các “Thủ lĩnh thời gian” – các nút ghi lại thời gian – đảm bảo rằng thời gian được ghi lại chính xác để xử lý các chức năng liên quan đến chứng minh không gian.

Hơn nữa, mạng Chia có ngôn ngữ lập trình riêng được gọi là Chialisp. Đây là ngôn ngữ lập trình trên chuỗi hỗ trợ hợp đồng thông minh, lấy cảm hứng từ các yếu tố quan trọng của Ethereum (ETH) như Solidity và Bitcoin Core, nhưng vẫn giữ mô hình UTXO của Bitcoin. Điều này cho phép các giao dịch được thực hiện đồng thời thay vì tuần tự, giúp mạng Chia trở thành một chuỗi khối nhanh hơn và tiết kiệm năng lượng hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Xem thêm: Proof of Stake (PoS) là gì? Tìm hiểu về thuật toán đồng thuận PoS

So sánh giữa Bitcoin (BTC) và Chia Coin (XCH)?

Bitcoin (BTC) và Chia Coin (XCH) là hai loại tiền điện tử (cryptocurrency) có một số điểm tương đồng và khác biệt. Dưới đây là một so sánh giữa hai loại tiền điện tử này:

1. Thuật toán sử dụng

 • Bitcoin sử dụng thuật toán Proof of Work (PoW), trong đó người đào (miners) cạnh tranh để giải quyết các bài toán tính toán phức tạp để tạo ra khối mới trên blockchain.
 • Chia Coin sử dụng một hệ thống gọi là Proof of Space and Time (PoST), dựa trên việc chứng minh người dùng đã cấp phép không gian lưu trữ trên ổ cứng và thời gian đã trôi qua. Điều này giúp giảm tiêu thụ năng lượng so với PoW.

2. Tiêu thụ năng lượng

 • Bitcoin là một trong những loại tiền điện tử tiêu tốn nhiều năng lượng nhất vì thuật toán PoW yêu cầu người đào phải giải quyết các bài toán tính toán phức tạp.
 • Chia Coin được tạo ra với mục tiêu giảm tiêu thụ năng lượng hơn bằng cách sử dụng PoST. Tuy nhiên, việc cụ thể hóa mức tiêu thụ năng lượng của cả hai loại tiền điện tử này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.

3. Quy trình khai thác

 • Bitcoin có một hệ thống khai thác khá truyền thống và cạnh tranh, đòi hỏi người đào phải đầu tư vào phần cứng đắt đỏ và cạnh tranh với nhau để giành được phần thưởng khối.
 • Chia Coin đặt nặng vào việc sử dụng không gian trống trên ổ cứng thay vì tính toán. Người dùng cần phải cấp phép một phần không gian ổ cứng của họ để tham gia vào quá trình tạo khối.

4. Thời gian tồn tại và uy tín

 • Bitcoin đã tồn tại lâu đời nhất và có uy tín lớn trong ngành tiền điện tử. Nó đã được chứng minh qua thời gian và trải qua nhiều biến động.
 • Chia Coin là một loại tiền điện tử mới hơn, do đó, nó cần thời gian hơn để chứng minh được tính ổn định và uy tín.

5. Mục đích sử dụng

 • Bitcoin thường được coi là một hình thức lưu trữ giá trị (store of value) tương tự như vàng kỹ thuật số và cũng có khả năng thanh toán quốc tế.
 • Chia Coin có mục tiêu chính là cải thiện hiệu suất và hiệu quả của quá trình tạo khối và giao dịch trên blockchain thông qua việc sử dụng không gian trống thay vì tính toán phức tạp.

Tóm lại, Bitcoin và Chia Coin có những điểm tương đồng và khác biệt đáng chú ý, từ thuật toán đồng tiền, tiêu thụ năng lượng, quy trình khai thác, đến mục tiêu sử dụng. Các yếu tố này cần được xem xét kỹ lưỡng khi bạn quyết định tham gia vào việc đầu tư hoặc sử dụng bất kỳ loại tiền điện tử nào.

Các nhà đầu tư của Chia Network (XCH) là ai?

 • Các nhà đầu tư của Chia Network bao gồm: Richmond Blobal Ventures,  Andreessen Horowitz, Naval Ravikant, Slow Ventures, True Ventures, Galaxy Digital, Greylock, Stillmark, DCM, vv….

Một số cách sở hữu XCH Coin?

Chia (XCH) được tạo ra không thông qua quá trình khai thác (mining) như Bitcoin, mà thay vào đó sử dụng một quá trình gọi là “chia farming” để sản xuất và thu hoạch XCH. Dưới đây là một số cách để sở hữu Chia Coin:

 • Farming (Nông trại Chia): Đây là quá trình tạo ra và thu hoạch Chia Coin thông qua việc cung cấp không gian lưu trữ trống trên ổ cứng của bạn để tham gia vào mạng Chia. Quá trình này được gọi là “chia farming.” Bạn cần phải cài đặt phần mềm Chia và cấu hình hệ thống để trở thành một nông trại Chia và có thể bắt đầu sản xuất Chia Coin thông qua việc chia sẻ không gian lưu trữ.
 • Mua từ sàn giao dịch: Bạn có thể mua Chia Coin từ các sàn giao dịch tiền điện tử uy tín. Để làm điều này, bạn cần tạo tài khoản trên sàn giao dịch, nạp tiền vào tài khoản và sau đó mua Chia Coin với số tiền bạn đã nạp. Hãy chắc chắn bạn sử dụng sàn giao dịch đáng tin cậy và an toàn để tránh rủi ro.
 • Tham gia các dự án liên quan đến Chia: Có thể có các dự án và cộng đồng liên quan đến Chia Coin, ví dụ như phát triển ứng dụng, dịch vụ hỗ trợ hoặc hợp tác trong việc phát triển hệ sinh thái của Chia. Tham gia vào những dự án như vậy có thể giúp bạn kiếm được Chia Coin.

Xem bài viết: Hướng dẫn lên cấu hình đào Chia (XCH Coin) bằng ổ cứng HDD, SSD

Hướng dẫn mua bán Chia Network (XCH) Coin

Đồng tiền điện tử Chia Network (XCH) hiện đã được mua bán trên khá nhiều sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhỏ trên thế giới, không giống như các loại tiền điện tử phổ biến khác như: BTC, ETH, BNB, USDT, vv….., XCH Coin không thể được mua trực tiếp bằng tiền VNĐ. Tuy nhiên, anh em vẫn có thể dễ dàng mua bán XCH theo các bước như sau:

Bước 1: Trước tiên, anh em tiến hành mua USDT. Ở bước này mình thường sử dụng Sàn giao dịch tiền điện tử Binance.com để mua bán, vì đây là sàn uy tín, an toàn và tốt nhất thế giới hiện nay, hơn nữa sàn được hầu hết anh em trader tin tưởng và sử dụng.

Nếu chưa có tài khoản trên sàn này thì anh em nên đăng ký ngay một tài khoản để bắt đầu mua bán nhé. Link đăng ký tài khoản Binance: https://accounts.binance.com/vi/register?. Ngoài ra mình có viết một số bài khá chi tiết về sàn này anh em có thể xem qua nếu chưa biết cách tạo tài khoản cũng như mua bán trên sàn này:

Bước 2: Tiếp theo sau khi đã mua được USDT rồi anh em tiến hành chuyển USDT lên một trong những sàn bên dưới để mua XCH Coin nhé, đây là những sàn tốt nhất hiện đang hỗ trợ mua bán XCH.

Sàn hỗ trợ mua bán XCH Cặp giao dịch Link đăng ký sàn và mua XCH
MEXC.com XCH/USDT Link đăng ký sàn MEXC và mua XCH
Gate.io XCH/USDT Link đăng ký sàn Gate và mua XCH
Lbank.info XCH/USDT Link đăng ký sàn Lbank và mua XCH
Huobi.com XCH/USDT Link đăng ký sàn Huobi và mua XCH

Xem thêm: 

Tạo ví & lưu trữ XCH Coin ở đâu?

Các bạn có thể lên trang chủ https://www.chia.net/ để tải ví về lưu trữ, hoặc các bạn có thể lưu trữ XCH luôn trên những sàn giao dịch mình nêu ở trên hoàn toàn không mất phí.

Ngoài ra anh em có thể lưu trữ luôn XCH ở những sàn giao dịch như: MEXC, Gate, Lbank, Huobi. Bản thân mình cũng toàn lưu trữ trên sàn đỡ phải chuyển đi chuyển lại, quan trọng anh em bảo mật tài khoản sàn kỹ là được.

Có nên đầu tư vào Chia Netwrok (XCH) Coin không?

Chia là một hướng đi mới đây là một nền tảng cũng có hướng đi riêng như ETH, nếu như nền tảng này được cộng đồng chấp nhận thì giá XCH chắc chắn sẽ bay cao, XCH đào bằng ổ cứng một bức đi táo bạo hiện tại lượng người biết đến đào XCH ngày càng tăng lên do lượng VGA khan hiếm, tại thời điểm mình viết bài viết này XCH cũng chưa lên nhiều sàn lớn nên nhận định giá sẽ còn bay tiếp. Tuy nhiên đầu tư vào coin thì luôn tiềm ẩn rủ ro vì vậy các bạn hãy cân nhắc kỹ trước khi đầu tư nhé. Bài viết này không phải lời khuyên đầu tư mình chỉ phân tích và nhận định theo ý hiểu của mình các bạn phải chịu trách nhiệm với những đầu tư của chính mình.

Thông tin thêm về Chia Network (XCH)

 • Website: https://www.chia.net
 • Github: https://github.com/Chia-Network
 • Twitter: https://twitter.com/chia_project
 • Facebook: https://www.facebook.com/ChiaProject
 • Instagram: https://www.instagram.com/chia_project
 • Medium: https://medium.com/@chia.net

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*