BitcoinTalk là gì? Cùng tìm hiểu về Forum Coin lớn nhất thế giới

20 Tháng Tư, 2019 admin 0

Bitcointalk thường được rút ngắn thành Btctalk (hoặc thậm chí ngắn hơn bct), là một diễn đàn trực tuyến cho phép người dùng toàn cầu thảo luận mọi thứ liên quan đến Bitcoin và Altcoin. Diễn đàn có từ năm 2010, và Satoshi Nakamoto cũng là những người đầu tiên đã ghé thăm và viết một số bài đăng và thảo luận trên diễn đàn